Mẹo Hướng dẫn Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hcooch3, cần vừa đủ v lít o2 (ở đktc). giá trị của v là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hcooch3, cần vừa đủ v lít o2 (ở đktc). giá trị của v là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-26 18:39:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 ở đktc, thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 4,48 B. 8,96 C. 11,2 D. 6,72

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức A cần vừa đủ V lít O2 (đkc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị V là:

A. 4,48

B. 6,72

Đáp án đúng chuẩn

C. 8,96

D. 5,6

Xem lời giải

Hướng dẫn giải

Gọi axit là RCOOH 

Ta có n axit = 0,1 mol => n O trong axit = 0,2 mol
Áp dụng ĐLBT nguyên tố O: nO trong axit + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O  

=> n O2 = (0,2 + 0,6 – 0,2) / 2 = 0,3

=> V = 0,3. 22,4 = 6,72 lít 

Chọn A

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 ở đktc, thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A.

B.

C.

D.

Cho những chất : (1) ankan; (2)  ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn, hở; (5) anken; (6) ancol không no (1 link C=C), hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn, hở; (9) axit no, đơn, hở;  (10)  axit không no (1 link C=C), hở. Dãy gồm những chất mà khi đốt cháy cho số mol của CO2 và H2O bằng nhau là :

X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C≡C-CHO, OHC-C≡C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Nếu cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X và m gam Y cần 0,805 mol O2, thu được 0,785 mol CO2. Giá trị của m là

Cho X là axit cacboxylic đơn chức mạch hở, trong phân tử có một link đôi C=C, Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng tiếp theo đó (MY < MZ). Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X, Y và Z tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bằng O2 dư, thu được Na2CO3, hỗn hợp T gồm khí và hơi. Hấp thụ toàn bộ T vào trong bình nước vôi trong, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng Z trong 23,02 gam E gần với giá trị nào sau này ?

Cho 6,08 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, tiếp theo đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước, phần chất rắn khan còn sót lại chứa hai muối natri chiếm khối lượng 9,44 gam. Nung hai muối này trong khí O2 dư, sau phản ứng hoàn toàn ta thu được 6,36 gam Na2CO3; 5,824 lít khí CO2 (đktc) và 2,52 gam nước. Phần trăm khối lượng oxi trong A có mức giá trị sớm nhất là

4468

Video Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hcooch3, cần vừa đủ v lít o2 (ở đktc). giá trị của v là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hcooch3, cần vừa đủ v lít o2 (ở đktc). giá trị của v là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hcooch3, cần vừa đủ v lít o2 (ở đktc). giá trị của v là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hcooch3, cần vừa đủ v lít o2 (ở đktc). giá trị của v là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hcooch3, cần vừa đủ v lít o2 (ở đktc). giá trị của v là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hcooch3, cần vừa đủ v lít o2 (ở đktc). giá trị của v là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #hoàn #toàn #mol #hcooch3 #cần #vừa #đủ #lít #ở #đktc #giá #trị #của #là