Thủ Thuật về Đốt cháy hết 6 , 2 gam photpho trong khí oxi khối lượng điphotpho pentaoxit p2o5 thu được là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy hết 6 , 2 gam photpho trong khí oxi khối lượng điphotpho pentaoxit p2o5 thu được là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 03:23:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong những câu sau, câu nào sai?

Nội dung chính

    Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (Ɩà chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa ѵà sốĐốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (Ɩà chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa ѵà sốVideo liên quan

Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hết 2 mol lưu huỳnh?

Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp nào sau này?

Chất nào sau này dùng để điều chế khí oxi trong công nghiệp?

Đốt cháy 6,2 gam P trong bình chứa 6,72 lít khí oxi (đktc) tạo thành P2O5.

Tính số gam kali clorat cầm thiết để điều chế được 48 gam khí oxi?

Khí được con người tiêu dùng để hô hấp là:

Oxi phản ứng với nhóm chất nào dưới đây ?

Các phát biểu sau này là đúng hay sai?

Khí oxygen thiết yếu cho quy trình nào sau này?

Thợ lặn đeo bình có khi gì khi lặn xuống biển?

Top 1 ✅ Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa và số nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-12-23 11:59:29 cùng với những chủ đề liên quan khác

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (Ɩà chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa ѵà số

Hỏi:

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (Ɩà chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa ѵà số

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (Ɩà chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa ѵà số mol chất còn thừa Ɩà bao nhiêu?b) Chất nào được tạo thành? Khối lượng Ɩà bao nhiêu?

rõ ràng, rõ ràng= hay nhất

Đáp:

tuminh2:

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

 `a,`

$4P + 5O_2 xrightarrowt^o 2P_2O_5$

`n_P=(12,4)/(31)=0,4(mol)`

`n_O_2=(17)/(32)=0,53125(mol)`

Ta có tỉ lệ:

`n_P(=(0,4)/4) < n_O_2(=(0,53125)/5)`

`=> P` hết; `O_2` dư

`n_O_2 pứ=5/4 .n_P=0,5(mol)`

`n_O_2 dư=0,53125 – 0,5=0,03125(mol)`

`b,`

Chất được tạo thành Ɩà `P_2O_5`

theo pthh: 

`n_P_2O_5=1/2 .n_P=1/2 .0,4=0,2(mol)`

`=> m_P_2O_5=0,2.142=28,4(g)`

Chúc bạn học tốt~

tuminh2:

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

 `a,`

$4P + 5O_2 xrightarrowt^o 2P_2O_5$

`n_P=(12,4)/(31)=0,4(mol)`

`n_O_2=(17)/(32)=0,53125(mol)`

Ta có tỉ lệ:

`n_P(=(0,4)/4) < n_O_2(=(0,53125)/5)`

`=> P` hết; `O_2` dư

`n_O_2 pứ=5/4 .n_P=0,5(mol)`

`n_O_2 dư=0,53125 – 0,5=0,03125(mol)`

`b,`

Chất được tạo thành Ɩà `P_2O_5`

theo pthh: 

`n_P_2O_5=1/2 .n_P=1/2 .0,4=0,2(mol)`

`=> m_P_2O_5=0,2.142=28,4(g)`

Chúc bạn học tốt~

tuminh2:

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

 `a,`

$4P + 5O_2 xrightarrowt^o 2P_2O_5$

`n_P=(12,4)/(31)=0,4(mol)`

`n_O_2=(17)/(32)=0,53125(mol)`

Ta có tỉ lệ:

`n_P(=(0,4)/4) < n_O_2(=(0,53125)/5)`

`=> P` hết; `O_2` dư

`n_O_2 pứ=5/4 .n_P=0,5(mol)`

`n_O_2 dư=0,53125 – 0,5=0,03125(mol)`

`b,`

Chất được tạo thành Ɩà `P_2O_5`

theo pthh: 

`n_P_2O_5=1/2 .n_P=1/2 .0,4=0,2(mol)`

`=> m_P_2O_5=0,2.142=28,4(g)`

Chúc bạn học tốt~

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (Ɩà chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa ѵà số

Xem thêm : …

Vừa rồi, 1đô đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa và số nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa và số nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa và số nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng 1đô tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa và số nam 2022 bạn nhé.

Cho mình hỏi CTHH của Axit clođidric (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Ch3cooh tác dụng br2 ko? (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Độ rượu thu được là (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Có ba muối A, B, C kém bền với nhiệt, biết rằng (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Cho 9,2 gam natri vào 100 gam nước (dư ) (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Viết phương trình hoá học xẩy ra (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Phản ứng sau thuộc loại phản ứng hóa học nào? (Hóa học – Lớp 8)

3 vấn đáp

Tính thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng

Đốt cháy 6,2g phot pho trong khí oxi thu được điphotphopentaoxit ( P2O5 )

a) Tính khối lượng thành phầm tạo thành sau khi đốt cháy

. b) Tính thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng .

c) Nếu lấy lượng khí oxi dùng để đốt cháy lượng photpho trên cho phản ứng với khí metan (CH4) thì thể tích khí cacbonđioxit (đktc) thu được là bao nhiêu ?

a, 4P + 5O2 –> 2P2O5

b.

Theo PTHH:

nO2=5/4nP=54×0,2=0,25 (mol)

Thể tích khí oxi tham gia phản ứng (đktc) là:

VO2=0,25.22,4=5,6 (l)

c, nP=6,2/31=0,2(mol)

Theo PTHH:

nP2O5=1/2nP=1/2.0,2=0,1 (mol)

Khối lượng P2O5 thu được sau phản ứng là:

mP2O5=0,1×142=14,2 (g)

Đáp án:

 2P + 5/2O2 –> P2O5

  2   :    5/2      :       1           (Hệ số)

0,2      0,25             0,1    mol

nP=m/M=6,2/31=0,2mol

mP2O5=n.M=0,1.(31.2+16.5)=14,2g

VO2=n.22,4=0,25.22,4=5,6lit

Giải thích tiến trình giải:

Đốt cháy hết 6,2g Photpho. Trong O2thu được 14,2g P2O5. Tính khối lượng khí Oxi

đốt cháy 7,44 gam Photpho trong khí oxi ,thu được điphotpho pentaoxit
a) Tính thể tích khí oxi đã phản ứng (ở đktc)?
b) cần dùng bao nhiêu gam Kali clorat để điều chế được khí Oxi dùng cho phản ứng trên?

4262

Review Đốt cháy hết 6 , 2 gam photpho trong khí oxi khối lượng điphotpho pentaoxit p2o5 thu được là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đốt cháy hết 6 , 2 gam photpho trong khí oxi khối lượng điphotpho pentaoxit p2o5 thu được là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đốt cháy hết 6 , 2 gam photpho trong khí oxi khối lượng điphotpho pentaoxit p2o5 thu được là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Đốt cháy hết 6 , 2 gam photpho trong khí oxi khối lượng điphotpho pentaoxit p2o5 thu được là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đốt cháy hết 6 , 2 gam photpho trong khí oxi khối lượng điphotpho pentaoxit p2o5 thu được là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đốt cháy hết 6 , 2 gam photpho trong khí oxi khối lượng điphotpho pentaoxit p2o5 thu được là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #hết #gam #photpho #trong #khí #oxi #khối #lượng #điphotpho #pentaoxit #p2o5 #thu #được #là