Mẹo về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Nam nào 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Nam nào được Update vào lúc : 2022-05-06 01:17:34 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc riêng với việc xây dựng tổ chức triển khai Đoàn

Ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Với nhiệt huyết của tuổi thanh niên, năm 1917, Người sáng lập “Nhóm những người dân Việt Nam yêu nước” tại Paris (Pháp), thành phần hầu hết là thanh niên, mục tiêu sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc đấu tranh chính trị chống thực dân Pháp ngay tại Pháp mà hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu biểu vượt trội là gửi bản yêu sách 8 điểm đòi quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc bản địa Việt Nam. Dư luận Pháp coi đấy là quả bom chính trị nổ ngay giữa Paris.

Đến tháng 7-1920, khi được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa” của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã sáng rõ con phố giải phóng dân tộc bản địa, từ đó Người quyết định hành động đi theo con phố cách mạng tháng Mười Nga và tiếp theo đó tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III (tháng 12-1920).

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp tháng 12-1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người dân sáng lập Đảng Cộng sản Pháp: Ảnh Tư liệu

Năm 1921, tại Paris (Pháp), Nguyễn Ái Quốc xây dựng ra “Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa thuộc địa”, thành viên hầu hết là thanh niên, mục tiêu đoàn kết những lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức triển khai này truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đến những dân tộc bản địa thuộc địa. Đây đó đó là quy mô Quốc tế thanh niên thuộc địa theo quan điểm của Lênin mà Nguyễn Ái Quốc bước đầu bắt tay thực thi.

Tháng 6-1924, Nguyễn Ái Quốc là đại biểu chính thức, đại diện thay mặt thay mặt ưu tú của những dân tộc bản địa bị áp bức tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V tại Matxcơva (Nga). Người đã đề xuất kiến nghị với Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản về việc xây dựng “Nhóm châu Á” tại trường Đại học Phương Đông nhằm mục đích tạo Đk cho thanh niên có thời cơ nghiên cứu và phân tích tình hình, điểm lưu ý những nước thuộc địa phụ thuộc.

Khi tham gia Đại hội Quốc tế Thanh niên cộng sản lần thứ IV tại Matxcơva vào tháng 7-1924, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì soạn thảo và trình diễn tại Đại hội “Luận cương về thanh niên thuộc địa”, trong số đó nêu lên yêu cầu cấp bách phải tổ chức triển khai, tập hợp lực lượng thanh niên cách mạng và hình thành những đoàn thể thanh niên, xây dựng những tổ chức triển khai Thanh niên cộng sản ở thuộc địa.

Tháng 12-1924, tại Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã tìm hiểu tình hình, tìm cách tiếp cận, thao tác với nhóm thanh niên trong tổ chức triển khai Tâm Tâm xã. Người đã nêu lên những thiếu sót trong nhận thức, hành vi của nhóm này và khâm phục tinh thần yêu nước riêng với những chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi. Dưới hình thức mở những lớp tu dưỡng về chủ nghĩa xã hội khoa học và học thuyết Mác-Lênin, Cách mạng tháng Mười Nga, Quốc tế Cộng sản… Nguyễn Ái Quốc đã tạo ra niềm tin mạnh mẽ và tự tin cho số thanh niên yêu nước và đưa họ dần đến với chân lý cách mạng. Tháng 2-1925, Nguyễn Ái Quốc tổ chức triển khai một nhóm thanh niên bí mật gồm 9 người (Lý Thụy, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ, Vương Thúc Oánh, Lưu Quốc Long và Lâm Văn Dĩnh). Đây là yếu tố kiện đặc biệt quan trọng quan trọng mở đầu cho quy trình hình thành và tăng trưởng những tổ chức triển khai thanh niên cách mạng theo Xu thế cộng sản cũng như sự Ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở việt nam.

Tháng 6-1925, “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” với nòng cốt là Cộng sản Đoàn đã chính thức tuyên bố xây dựng và khởi đầu mở rộng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong trào lưu yêu nước của Nhân dân ta, nhất là của thanh niên. Cơ quan ngôn luận của Hội là báo “Thanh niên”, với mục tiêu truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam và sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng, chính trị, tổ chức triển khai cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đặt nền tảng thứ nhất để sẵn sàng sẵn sàng cho việc Ra đời tổ chức triển khai thanh niên sau này.

Cuối năm 1925 thời điểm đầu xuân mới 1926, Nguyễn Ái Quốc cử đồng chí Hồ Tùng Mậu về Thái Lan để củng cố cơ sở cách mạng của bà con Việt kiều, đồng thời lựa chọn một số trong những thiếu niên ưu tú là con em của tớ Việt kiều yêu nước đang học tại trường Hoa-Anh học hiệu (của một nhà yêu nước người Trung Quốc) bí mật đưa sang Quảng Châu Trung Quốc đào tạo và giảng dạy để sẵn sàng sẵn sàng cho đội ngũ kế cận cách mạng sau này và sẵn sàng sẵn sàng cho việc xây dựng Thanh niên cộng sản Đoàn ở trong nước.

Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc xây dựng tổ chức triển khai Đoàn

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10-1930) đã đặt nền móng cho việc Ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản. Hội nghị đã thông qua: “Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng”. Đặc biệt là thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Trong Án nghị quyết có ghi: “Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế cộng sản Đoàn và tương hỗ cho Đoàn có tính độc lập…”. “Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác thao tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên… Muốn vậy, chỉ hoàn toàn có thể tổ chức triển khai ra một đoàn thể của thanh niên mới được”. “Trung ương, những xứ ủy, những tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số trong những đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức triển khai ra Thanh niên cộng sản Đoàn và tương hỗ cho Đoàn có tánh chất độc lập”. “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên thứ nhất của Đảng, phục vụ kịp thời những yên cầu của trào lưu yêu nước trong thanh niên đang tăng trưởng và thực sự tạo ra những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức triển khai Đoàn.

Qua cao trào 1930-1931, vị trí, vai trò của thanh niên đã được xác lập rõ, cơ sở Đoàn đã tiếp tục tăng trưởng ở cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ảnh: Tư liệu

Thực hiện Án nghị quyết tháng 10-1930 về công tác thao tác thanh niên của Trung ương Đảng, những cơ sở Đoàn được xây dựng trên hầu hết những địa phương toàn nước, nhưng khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đoàn vẫn không được thống nhất và Đoàn chưa tồn tại sinh hoạt riêng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ hai trình làng tại Sài Gòn từ thời điểm ngày 20 đến 26-3-1931 do Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã để nhiều thời hạn bàn về công tác thao tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn. Hội nghị đã đưa ra trách nhiệm cần kíp mà Đảng phải làm, trong số đó có việc phải nhanh gọn xây dựng tổ chức triển khai Đoàn: “Cần kíp tổ chức triển khai ra Cộng sản thanh niên Đoàn, Đảng cần kíp đánh tan cái thái độ hờ hững lãnh đạm với việc đó. Lập tức những Đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức triển khai những ủy viên tổ chức triển khai ra Đoàn, đốc xuất cho chi bộ tổ chức triển khai; tổ chức triển khai cơ quan báo chương về việc vận động của Đoàn và phải chỉ huy cho những chi bộ mới xây dựng của Đoàn khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí trong quần chúng thanh niên… Trong thuở nào gian ngắn ngủi tới đây, Đảng bộ những địa phương phải gây ra cơ sở của Đoàn…”.

Sau khi có Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những chi bộ đảng ở địa phương đã cử ngay những cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác thao tác Đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trào lưu thanh niên ngày càng vững mạnh, đã xuất hiện nhiều tổ chức triển khai Đoàn cơ sở trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, một số trong những địa phương đã tạo nên khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai đoàn xã, huyện lên đến mức tỉnh. Đến thời gian ở thời gian cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong toàn nước lên đến mức khoảng chừng hơn 2.500 đoàn viên. Qua cao trào cách mạng 1930-1931, với những góp phần to lớn của đoàn viên, thanh niên toàn nước, Ban Chấp hành Quốc tế thanh niên cộng sản đã công nhận Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương là một bộ phận của Quốc tế thanh niên cộng sản.

Theo đề xuất kiến nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3-1961) đã quyết định hành động lấy ngày 26-3-1931 (một trong những ngày cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai đã bàn và quyết định hành động những yếu tố quan trọng riêng với công tác thao tác vận động thanh niên) làm ngày kỷ niệm xây dựng Đoàn hằng năm.

Ý nghĩa sự Ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sự Ra đời của Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phục vụ kịp thời đòi hỏi cấp bách của trào lưu thanh niên việt nam lúc bấy giờ. Đây là yếu tố vận động khách quan phù phù thích hợp với quy luật tăng trưởng của cách mạng Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm sáng suốt, tầm nhìn kế hoạch của Đảng ta và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thao tác thanh niên.

Đồng chí Lý Tự Trọng (1914-1931), một trong những đoàn viên thanh niên cộng sản thứ nhất của Đoàn ta. Ảnh: Tư liệu

Sự Ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam trở thành một dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam, từ đây những người dân cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức triển khai riêng của tớ đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn vẹn và tổng thể về mọi mặt của Đảng; luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng phần đông, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; luôn phấn đấu vì tiềm năng, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội; xây dựng giang sơn Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

Báo Hải quân Việt Nam (Tổng hợp)

Chuyên mụcNgày này năm xưasố ra ngày 26-3-2022 cũng đượcBáo Quân đội nhân dân Điện tửthực hiện dưới hình thức những tác phẩmphát thanh podcastvà video clip trênChuyên trang Media Báo Quân đội nhân dân Điện tử, trân trọng mời bạn đọc click more.

Một số sự kiện trong nước và quốc tế ngày 26-3

Sự kiện trong nước

– Ngày 26-3-1931: Ngày xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời (3-2-1930). Ngay từ rất sớm Đảng đã thấy rõ vai trò của việc xây dựng tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ thời điểm ngày 20 đến ngày 26-3-1931 (tận nhà số 236, đường Richaud, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành một phần quan trọng trong chương trình thao tác để bàn về công tác thao tác thanh niên và thông tư cho tổ chức triển khai Đảng ở những địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng Đoàn Thanh niên. Hội nghị đã quyết định hành động thống nhất những tổ chức triển khai Đoàn thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi xây dựng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã tiếp tục tăng trưởng được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, mà đỉnh điểm là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ trào lưu cách mạng quy trình này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu vượt trội là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án quân địch: “Con đường của thanh niên chỉ hoàn toàn có thể là con phố cách mạng, không thể có con phố nào khác”.

Sự tăng trưởng vững mạnh mẽ và tự tin của Đoàn đã phục vụ kịp thời những yên cầu cấp bách của trào lưu thanh niên việt nam. Đó là yếu tố vận động khách quan phù phù thích hợp với yêu cầu của cách mạng, đồng thời, phản ánh công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức triển khai Đoàn. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ thời điểm ngày 22 – 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định hành động lấy ngày 26-3-1931 (một ngày trong thời hạn cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai, dành để bàn luận và quyết định hành động những yếu tố rất quan trọng riêng với công tác thao tác thanh niên) làm ngày xây dựng Đoàn hằng năm. Ngày 26-3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh vẻ vang.

Từ ngày 26-3-1931 đến nay, để phù phù thích hợp với yêu cầu trách nhiệm của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã nhiều lần thay thay tên thường gọi:

Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Từ tháng 11 năm 1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

Từ tháng 5 năm 1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Từ tháng 2 năm 1970 – tháng 11 năm 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

Từ tháng 12 năm 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – lực lượng xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng. Ảnh: Tuoitrethudo

Phát huy truyền thống cuội nguồn vẻ vang trong 91 năm qua, những cấp Đoàn và tuổi trẻ toàn nước giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, biến những trở ngại vất vả, thử thách thành động lực, kiên trì, kiên định thực thi vị trí, hiệu suất cao, vai trò của tớ trong khối mạng lưới hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc bản địa và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây dựng giang sơn phồn vinh, niềm sung sướng trong những tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đón đầu, phát huy truyền thống cuội nguồn cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp thêm phần thực thi thành công xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mảnh máy bay lấy từ xác máy bay Mỹ bị bắn rơi tại núi Nài vào trong ngày 26-3-1965. Ảnh tư liệu

– Ngày 26-3-1965: Bộ đội pháo cao xạ đã bắn rơi 12 chiếc máy bay Mỹ tại tỉnh thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trận thắng oanh liệt của binh chủng pháo cao xạ trong trận chiến đấu đánh trả trận chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ riêng với miền Bắc việt nam.

– Ngày 26-3-1975: Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng. Trong ngày này, lá cờ cách mạng tung bay trên khung trời Cố đô Huế, ghi lại mốc lịch sử, Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng. Với thắng lợi đó, thành phố Huế và quân dân toàn tỉnh đang trở thành hậu phương trực tiếp chi viện và tạo đà tiến công mạnh mẽ và tự tin về quân sự chiến lược ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng; góp thêm phần đưa chiến dịch Huế – Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng – một trong ba chiến dịch lớn của quân và dân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đến thắng lợi hoàn toàn, góp thêm phần vào sức mạnh tổng hợp của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.(1)

Sự kiện quốc tế

Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig Van Beethoven. Ảnh tư liệu

– Ngày 26-3-1827: Ngày mất Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig Van Beethoven. Beethoven sinh ngày 17-12-1770 tại Bonn, Ðức. Beethoven là người dân có năng khiếu sở trường âm nhạc rất sớm. Năm 12 tuổi, ông đã thành thạo ngoại ngữ và chơi được nhiều loại đàn như violon, piano, organ. Trong khoảng chừng 10 năm từ 1782-1792, ông sáng tác khoảng chừng 50 tác phẩm, trong số đó có 3 bản sonata piano, 2 bản đại hợp xướng và một số trong những ca khúc. Beethoven qua đời ngày 26-3-1827 tại Vienna (Viên), Áo. Ông được nhìn nhận là người đại diện thay mặt thay mặt xuất sắc nhất cho trường phái cổ xưa Vienna, nhà văn hóa truyền thống vĩ đại của toàn thế giới và là một trong những người dân mở đường cho dòng nhạc lãng mạn.

– Ngày 26-3-1979: Ngày ký kết Hiệp ước Ai Cập – Israel, mang lại nền hòa bình thứ nhất giữa một nước A-rập và một nước Do Thái, chấm hết 30 nǎm trận chiến tranh giữa hai nước này. (2)

Theo dấu chân Người

– Ngày 26-3-1953, báo Nhân Dân đăng một bài báo nhỏ của Bác (ký tên C.B) mang tên là “Cột dây thép” phản ảnh yếu tố có một cột dây thép bị mối ăn, ngả xuống cạnh một làng. Thanh niên, phụ lão làng ấy xung phong ra trồng lại. Qua bài báo, tác giả biểu dương và nhắc nhở ý thức bảo vệ của công là bổn phận của mọi công dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thao tác tại Bắc Bộ Phủ năm 1946. Ảnh: Hochiminh

– Ngày 26-3-1964, báo Nhân Dân đăng bài báo về “Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng”. Tác giả ký tên là “Chiến sĩ” nhưng đó chỉ là bút danh của Bác Hồ. Viết bài báo vào dịp kỷ niệm xây dựng Đoàn, Bác vừa nêu một tấm gương sáng của thanh niên trong cuộc đấu tranh chống thực dân giành độc lập nhưng cũng để kể lại những rõ ràng như một nhân chứng lịch sử nhằm mục đích đính chính một số trong những điều mà sách báo viết không đúng chuẩn về nhân vật lịch sử này.

Bài báo cho biết thêm thêm, chính Nguyễn Ái Quốc (khi đó mang bí danh Lý Thuỵ) là người đã tham gia đào tạo và giảng dạy Lý Tự Trọng và một thế hệ những chiến sỹ cách mạng nhỏ tuổi mà kiên cường này: “Năm 1925, “Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí” xây dựng ở Quảng Châu Trung Quốc. Mục đích của Hội là sẵn sàng sẵn sàng Đk để tiến tới xây dựng Đảng Cộng sản.

Hội đã quyết định hành động tu dưỡng một nhóm trẻ con làm hạt nhân cho trào lưu nhi đồng cách mạng sau này. Lúc đó không thể đưa trẻ con trong nước ra. Hội chọn lấy 10 em gái và trai, con Việt kiều ở Xiêm đưa tới Quảng Châu Trung Quốc, trong số đó có em Trọng 11 tuổi.

Em tên thật là Lê Văn Trọng. Để trình làng những em vào trường tiểu học (thuộc Trường Đại học Tôn Trung Sơn), đồng chí Lý Thuỵ nhận những em là họ hàng thân thích. Vì vậy em Trọng cũng như những em khác đều đổi thành họ Lý.

Để nuôi những em ăn học, một phần do đồng chí Lý Thuỵ phụ trách, một phần do những đồng chí Trung Quốc giúp sức. Các em không phải đi bán báo để lấy tiền nuôi mình, như có người đã nói sai.

Em Trọng thông minh, vui tính, siêng học, siêng làm; vóc người thấp nhỏ nhưng trưởng thành. Cho nên anh em quen gọi là “Trọng Con”.

Sau khi thuật lại việc Lý Tự Trọng đã biết thành thực dân bắt và kiên cường trước mọi ngón đòn tra tấn của quân địch, bài báo nhắc lại câu truyện nhà báo Ăngđrô Viônlít (Andro Viollis) thuật lại: “Khi dẫn bà đến thăm đồng chí Trọng ở xà lim những người dân bị án tử hình, người Pháp gác ngục ngậm ngùi nói với bà rằng: y không khỏi kính trọng dân tộc bản địa Việt Nam vì đã có những người dân con oanh liệt như Trọng. Sau gần 10 tháng vô cùng đau khổ, ngày 21 tháng 11 năm 1931, Lý Tự Trọng, người thanh niên anh hùng 17 tuổi, bị lũ thực dân Pháp đưa lên máy chém! … Đồng chí Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng cho toàn bộ chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dìu dắt, thanh niên toàn bộ chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động; phải thực thi khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu rất khó có thanh niên”… (3)

Lời Bác dạy ngày này năm xưa

“Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp lâu dài và gian truân, tuy nhiên nhất định thắng lợi. Mọi người toàn bộ chúng ta, bất kỳ ai, thao tác gì, ở cương vị nào, đều phải là những chiến sỹ dũng cảm của yếu tố nghiệp vẻ vang ấy”.

Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Báo cáo chính trị tại Hội nghị Chính trị đặc biệt quan trọng trình làng vào thời điểm cuối thời gian tháng 3 năm 1964, khi miền Bắc đã có 10 năm được hưởng hòa bình thống nhất, đang trong quy trình xây dựng chính sách mới xã hội chủ nghĩa; miền Nam đang trực tiếp đấu tranh chống đế quốc Mỹ và Chính quyền Việt Nam cộng hòa, tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân.

Bác Hồ tới thăm hỏi động viên, động viên cán bộ, chiến sỹ lập thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Chính tại thời gian này Bác đã động viên nhân dân tin vào thắng lợi của yếu tố nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; cùng một lúc tiến hành hai cuộc cách mạng trên cả hai miền (cách social chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân ở miền Nam) là một việc làm rất là trở ngại vất vả, phức tạp, lâu dài. Trong lời lôi kéo “chống Mỹ, cứu nước” tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: “Chiến tranh hoàn toàn có thể kéo dãn 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn thế nữa… nhân dân Việt Nam nhất định thắng, Mỹ nhất định thua”. Chính vì vậy, để tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và ủng hộ nhân dân miền Nam can đảm và mạnh mẽ và tự tin đấu tranh bằng cả sức người, sức của, càng yên cầu sự nỗ lực nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, xác lập rõ thái độ, trách nhiệm, tích cực tạo ra sức mạnh to lớn để hoàn thành xong thắng lợi vào sự nghiệp vẻ vang ấy.

Hiện nay, sau hơn 30 năm thay đổi, bằng sự nỗ lực nỗ lực, đất việt nam đã thu được nhiều thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên, tình hình toàn thế giới, khu vực vẫn còn đấy diễn biến phức tạp, khôn lường, tác động trực tiếp đến việc nghiệp cách mạng. Song lời dạy của Bác vẫn còn đấy nguyên giá trị và tiếp tục được Đảng, nhân dân ta phát huy mạnh mẽ và tự tin trong sự nghiệp cách mạng mới. Để thực thi thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong quy trình lúc bấy giờ, cần thống nhất nhận thức về con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, toàn bộ chúng ta vẫn đang ở thời kỳ quá độ còn nhiều trở ngại vất vả, phức tạp và lâu dài… yên cầu Đảng và nhân dân ta tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng và có phương pháp, hình thức, bước đi thích hợp cho từng quy trình cách mạng. Đồng thời nhất quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của những thế lực thù địch…

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, xác lập rõ trách nhiệm, hiệu suất cao trong sự nghiệp cách mạng, là lực lượng nòng cốt sẵn sàng chiến đấu, quyết tử bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và nhân dân. Trước yêu cầu cao của yếu tố nghiệp cách mạng, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yên cầu phải tiếp tục tăng cường xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến, có chất lượng, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đảm bảo cho Quân đội nhân dân hoàn thành xong tốt hiệu suất cao lực lượng chiến đấu, lực lượng công tác thao tác, lực lượng lao động sản xuất và những trách nhiệm được giao, thực sự xứng danh là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với chủ, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Dấu ấn Bác Hồ trên Báo Quân đội nhân dân

Trên trang nhất Báo Quân đội nhân dân số 5334 ngày 26-3-1976 đã đăng trang trọng tấm hình “Hồ Chủ tịch nói với những cháu thanh niên, thiếu niên Việt Bắc ( 13-3-1960)”.

Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số 5334 ngày 26-3-1976. Ảnh: Qdnd

NGUYỄN CÚC (Tổng hợp)

(1): Theo baothainguyen, baoninhthuan, vnuf.edu

(2): Theo baothainguyen, baoninhthuan

(3): Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ngày này năm xưa, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2010

4352

Video Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Nam nào ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Nam nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Nam nào miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Nam nào Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Nam nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Nam nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đoàn #Thanh #niên #Cộng #sản #Hồ #Chí #Minh #được #chính #thức #mang #tên #Chủ #tịch #Hồ #Chí #Minh #Nam #nào