Mẹo Hướng dẫn Đồ thị nào sau này không phù phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đồ thị nào sau này không phù phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-11 07:49:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đồ thị nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Đồ thị nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-11 07:44:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

10/12/2022 676

D. Đồ thị D

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

    D. Đồ thị DB. V ∼ 1T
    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Page 2

10/12/2022 275

B. V ∼ 1T

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở Đk chuẩn, tiếp Từ đó nhiệt độ của không khí tăng thêm tới 10°C, trong lúc áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng không khí đã thoát khỏi phòng và khối lượng không khí còn sót lại trong phòng.

Xem đáp án » 07/05/2022 16,760

Hệ thức nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng áp?

A. V/T = hằng số.        B. V ∼ 1/T

C. V ∼ T        D. V1/T1=V2/T2

Xem đáp án » 07/05/2022 10,097

Một bình cầu dung tích 20 lít chứa ôxi ở nhiệt độ 16°C và áp suất 100 atm. Tính thể tích của lượng khí này ở Đk chuẩn. Tại sao kết quả tìm tìm kiếm được chỉ là gần đúng

Xem đáp án » 07/05/2022 5,373

Một lượng khí hoàn toàn hoàn toàn có thể tích 200 cm3 ở nhiệt độ 16°C và áp suất 740 mmHg. Thể tích của lượng khí này ở Đk chuẩn là :

A. V0= 18,4 cm3        B. V0= 1,84 m3

C. V0= 184 cm3         D. V0= 1,02 m3

Xem đáp án » 07/05/2022 2,762

Một xilanh có pit-tông cách nhiệt đặt nằm ngang. Pit-tông ở vị trí chia xilanh thành hai phần bằng nhau, chiều dài của mỗi phần là 30 cm. Mỗi phần chứa một lượng khí như nhau ở nhiệt độ 17°C và áp suất 2 atm. Muốn pit-tông dịch chuyển 2 cm thì phải đun nóng khí ở một phần lên thêm bao nhiêu độ ? Áp suất của khí khi pit-tông đã dịch chuyển là bao nhiêu ?

Xem đáp án » 07/05/2022 2,379

Hệ thức nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A. pV/T = hằng số.        B. p1V1/T1=p2V2/T2

C. pV ∼ T        D. pT/V = hằng số.

Xem đáp án » 07/05/2022 2,008

Đường nào sau này sẽ không còn màn màn biểu diễn quy trình đẳng nhiệt?

A. 

B. 

C. 

D. 

Đáp án D.

 Áp suất không đổi không phải quy trình đẳng nhiệt

Những vướng mắc liên quan

Đường nào sau này sẽ không còn màn màn biểu diễn quy trình đẳng nhiệt?

A. 

B. 

C. 

D. 

Đường nào sau này sẽ không còn màn màn biểu diễn quy trình đẳng nhiệt?

A. 

B. 

C. 

D. 

Đường màn màn biểu diễn nào sau này sẽ không còn phải của đẳng quy trình ?

Đường màn màn biểu diễn nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng tích ?

Đồ thị nào sau này sẽ không còn màn màn biểu diễn quy trình đẳng áp:

A. 

B. 

C. 

D.

Đồ thị nào sau này sẽ không còn màn màn biểu diễn quy trình đẳng áp:

A. 

B. 

C. 

D. 

Đồ thị nào sau này sẽ không còn màn màn biểu diễn quy trình đẳng tích:

A. 

B. 

C. 

D. 

Đồ thị nào sau này sẽ không còn màn màn biểu diễn quy trình đẳng áp?

A. 

B. 

C. 

D. 

Đồ thị nào sau này sẽ không còn màn màn biểu diễn quy trình đẳng áp?

A.

B.

C.

D. 

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đồ thị nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đồ thị nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đồ thị nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đồ thị nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đồ thị nào sau này sẽ không còn phù phù thích phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đồ #thị #nào #sau #đây #không #phù #hợp #với #quá #trình #đẳng #nhiệt

4577

Clip Đồ thị nào sau này không phù phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đồ thị nào sau này không phù phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đồ thị nào sau này không phù phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Đồ thị nào sau này không phù phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Đồ thị nào sau này không phù phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đồ thị nào sau này không phù phù thích hợp với quy trình đẳng nhiệt Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đồ #thị #nào #sau #đây #không #phù #hợp #với #quá #trình #đẳng #nhiệt #Đầy #đủ