Mẹo về Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm -Thủ Thuật Mới Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-07-07 15:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm được Update vào lúc : 2022-07-07 15:15:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án B

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
    Hàm số bậc 4 cắt trục hoành lập thành cấp số cộng

    1 Đáp ánBạn cần đăng nhập để hoàn toàn hoàn toàn có thể gửi đáp án

Hàm số bậc 4 trùng phương luôn cắt trục tung tại điểm (0; c) đó đó là cực trị của đồ thị hàm số.

Ngoài ra, đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể không cắt Ox nên A sai.

Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng nên C sai.

Đồ thị không hề tâm đối xứng nên D sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hàm số bậc 4 cắt trục hoành lập thành cấp số cộng

Bình chọn tăng
0

Bình chọn giảm

Quan tâm

0

Đưa vào sổ tay

Tìm m để đồ thị $y=x^4+(m-2)x^2-m+1 $ cắt $Ox$ tại $4$ điểm $A, B, C, D$ từ trái sang phải sao cho $AB=BC=CD$

Tương giao

lịch sử

Sửa 27-09-12 10:21 PM

Lee

4K
14
9

113K
149K

1

Hỏi 27-09-12 09:02 PM

phidacngo

65
1
2
7

20K
85K

hủy

Trợ giúp

Nhập tối thiểu 8 ký tự, tối đa 255 ký tự.

1 Đáp án

Thời gian
Bình chọn

Bình chọn tăng
5

Bình chọn giảm

Xét PT tương giao $x^4+(m-2)x^2-m+1 =0$

Gọi $x_1

Yêu cầu bài toán (YCBT) tương tự với $x_2-x_1=x_3-x_2=x_4-x_3$

Đặt $t=x^2 implies f(t)=t^2+(m-2)t-m+1 =0 (1)$

Như vậy YCBT $Leftrightarrow (1)$ có hai nghiệm dương phân biệt $t_2>t_1>0$, lúc đó giả sử

$x_1=-sqrtt_2, x_2=-sqrtt_1, x_3=sqrtt_1, x_4=sqrtt_2$

và thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $-sqrtt_1+sqrtt_2=sqrtt_1–sqrtt_1=sqrtt_2-sqrtt_1Leftrightarrow sqrtt_2=3sqrtt_1Leftrightarrow t_2=9t_1$

Vậy tóm lại TCBT $Leftrightarrow (1)$ có hai nghiệm dương phân biệt $t_2>t_1>0$ sao cho $t_2=9t_1$.

$Leftrightarrow begincasesDelta >0 t_2=9t_1 -fracba=t_1+t_2=10t_1 >0fracca=t_1t_2=9t_1^2 >0 endcasesLeftrightarrow begincasesm^2 >0 t_2=9t_1 2-m=10t_1 >01-m=9t_1^2 >0 endcasesRightarrow begincasesm ne 0 m

Từ $begincases2-m=10t_11-m=9t_1^2endcases Rightarrowbegincasest_1=frac2-m10t_1^2=frac1-m9endcasesRightarrow left (frac2-m10right )^2=frac1-m9Leftrightarrow left[ beginmatrix m=-8 m=frac89endmatrix right.$

lịch sử

Sửa 27-09-12 11:14 PM

Lee

4K
14
9

113K
149K

1

Trả lời 27-09-12 10:59 PM

Lee

4K
14
9

113K
149K

1

hủy

Trợ giúp

Nhập tối thiểu 8 ký tự, tối đa 255 ký tự.

Bạn cần đăng nhập để hoàn toàn hoàn toàn có thể gửi đáp án

Thẻ

Tương giao
×45

Hỏi

27-09-12 09:02 PM

Lượt xem

25425

Hoạt động

23-06-15 03:58 PM

Liên quan

Chỉ xuất hiện một lần (1)

Hinh giải tích trong mặt phẳng

do vui

Tìm số

Câu hỏi phụ KSHS(3).

Reply
9
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đồ #thị #hàm #số #bậc #cắt #trục #hoành #tại #điểm

4483

Video Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm -Thủ Thuật Mới miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đồ thị hàm số bậc 4 cắt trục hoành tại 3 điểm -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đồ #thị #hàm #số #bậc #cắt #trục #hoành #tại #điểm #Thủ #Thuật #Mới