Kinh Nghiệm về Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-05 18:55:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả được Update vào lúc : 2022-05-05 18:54:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng 10 – Bài 15: Điều kiện phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh hại cây trồng giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập:

    Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 10

(trang 47 sgk Công nghệ 10): Em hãy cho biết thêm thêm thêm thêm tạc dụng của những giải pháp ngăn ngừa sự tăng trưởng của sâu bệnh.

Trả lời:

– Cày bừa, ngâm đất, phơi đất: Tạo Đk không thuận tiện cho sâu bệnh hại có sẵn trong đồng ruộng.

– Phát quang bờ ruộng: Phá bỏ nơi trú ẩn của sâu, vô hiệu những trứng, nhộng của bệnh tiềm ẩn trong bụi cây.

– Xử lí và sử dụng giống cây trồng sạch bệnh: Ngăn ngừa nguồn sâu, bệnh hại có sẵn trong hạt giống, cây.

(trang 48 sgk Công nghệ 10): Khi gặp Đk nhiệt độ và nhiệt độ cao, nên phải làm gì để ngăn cản sự phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh?

Trả lời:

– Tăng sự chống chịu của cây, hạn chế sự thừa đạm bằng phương pháp bón đủ đa vi lượng, nhất là kali.

– Cắt tỉa cảnh để làm thoáng và tăng ánh sáng trực tiếp để ngăn cản 1 số côn trùng nhỏ nhỏ ưa ánh sáng.

– Phun thuốc diệt sâu bệnh hại.

Câu 1 trang 49 Công nghệ 10: Nguyên nhân nào dẫn đến việc xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng?

Lời giải:

Nguyên nhân xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng:

– Do nguồn bệnh tiềm ẩn trong đất, bụi cây cối, bờ ruộng mà không được tái tạo đúng phương pháp dán.

– Sự di tán của nguồn nước đem theo 1 loại bệnh nào đó đến đồng ruộng.

– Sử dụng hạt giống, cây giống nhiễm bệnh.

Câu 2 trang 49 Công nghệ 10: Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng ra làm thế nào đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh hại cây trồng?

Lời giải:

– Mỗi loài sâu hại sinh trưởng, tăng trưởng tốt nhất ở một số trong những trong những lượng số lượng giới hạn nhiệt độ nhất định.

– Nhiệt độ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên cũng ảnh hưởng đến việc xâm nhập và lây lan của sâu bệnh hại.

– Độ ẩm thấp sẽ gây nên ra cái chết cho côn trùng nhỏ nhỏ do lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ biến hóa theo nhiệt độ.

– Độ ẩm và nhiệt độ còn ảnh hưởng gián tiếp đến việc phát sinh do anh hưởng đến nguồn thức ăn của sâu, bệnh.

Câu 3 trang 49 Công nghệ 10: Chế độ chăm sóc có ảnh hưởng ra làm thế nào đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh hại cây trồng? Cho ví dụ minh họa.

Lời giải:

– Chế độ chăm sóc có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng.

– Ví dụ: Nếu ta bón thừa đạm cho cây lúa thì lá sẽ tăng trưởng mạnh, những mô chứa nhiều nước nên sâu bệnh có thời cơ tăng trưởng mạnh.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Điều kiện để sâu, bệnh tăng trưởng thành dịch:

A. Có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, nhiệt độ.

B. Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp.

C. Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp.

D. nhiệt độ, nhiệt độ thích hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, nhiệt độ.

Giải thích: Điều kiện để sâu, bệnh tăng trưởng thành dịch là có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, nhiệt độ – SGK trang 49

Câu 2: Điều kiện để sâu, bệnh phát sinh:

A. Có nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận tiện, chăm sóc mất cân đối.

B. Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp.

C. Có nguồn bệnh, nhiệt độ thích hợp.

D. Nhiệt độ, giống bị nhiễm bệnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Có nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận tiện, chăm sóc mất cân đối.

Giải thích:Điều kiện để sâu, bệnh phát sinh là có nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận tiện, chăm sóc mất cân đối – SGK trang 49

Câu 3: Nguồn sâu bệnh hại:

A. Sâu non.

B. Trứng, bào tử.

C. Nhộng, bào tử, Vi khuẩn.

D. Trứng, bào tử, Nhộng, VSV.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Trứng, bào tử, Nhộng, VSV.

Giải thích: Nguồn sâu bệnh hạ gồm trứng, bào tử, Nhộng, VSV – SGK trang 47

Câu 4:Bệnh hại cây trồng do:

A. Nấm

B. Vi khuẩn

C. Vi rút

D. Nấm, Vi khuẩn, Vi rút.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Nấm, Vi khuẩn, Vi rút.

Giải thích: Bệnh hại cây trồng do: Nấm, Vi khuẩn, Vi rút

Câu 5: Tác dụng của việc ngâm đất trong công tác thao tác thao tác ngăn ngừa sâu, bệnh hại cây trồng?

A. Làm mất nơi cư trú.

B. Cản trở, gây trở ngại vất vả cho việc tăng trưởng của sâu, bệnh hại.

C. Ngăn ngừa sâu, bệnh tăng trưởng.

D. Diệt sâu non, trứng, nhộng,…

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Diệt sâu non, trứng, nhộng,…

Giải thích: Tác dụng của việc ngâm đất trong công tác thao tác thao tác ngăn ngừa sâu, bệnh hại cây trồng là Diệt sâu non, trứng, nhộng,..

Câu 6:Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sâu, bệnh hại cây trồng?

A. Gió.

B. Nhiệt độ.

C. Độ ẩm, lượng mưa.

D. Nhiệt độ, nhiệt độ, lượng mưa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Nhiệt độ, nhiệt độ, lượng mưa.

Giải thích:Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sâu, bệnh hại cây trồng là nhiệt độ, Độ ẩm, lượng mưa – SGK trang 48

Câu 7:Câu nào không đúng thời cơ nói về ảnh hưởng của nhiệt độ, lượng mưa đến sâu hại?

A. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ không thay đổi theo nhiệt độ không khí và lượng mưa.

B. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ thay đổi theo nhiệt độ không khí và lượng mưa.

C. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ giảm khi nhiệt độ không khí và lượng mưa giảm.

D. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ tăng khi nhiệt độ không khí và lượng mưa tăng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ không thay đổi theo nhiệt độ không khí và lượng mưa.

Giải thích: Câu không đúng thời cơ nói về ảnh hưởng của nhiệt độ, lượng mưa đến sâu hại là: Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ không thay đổi theo nhiệt độ không khí và lượng mưa – SGK trang 48

Câu 8: Ổ dịch là:

A. Nơi xuất phát của sâu, bệnh để tăng trưởng rộng ra đồng ruộng.

B. Nơi có nhiều sâu, bệnh hại.

C. Nơi cư trú của sâu, bệnh hại.

D. Có sẵn trên đồng ruộng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Nơi xuất phát của sâu, bệnh để tăng trưởng rộng ra đồng ruộng.

Giải thích:Ổ dịch là nơi xuất phát của sâu, bệnh để tăng trưởng rộng ra đồng ruộng – SGK trang 49

Câu 9:Những loại đất nào dễ phát sinh sâu bệnh?

A. Đất thiếu dinh dưỡng

B. Đất thừa dinh dưỡng

C. Đất chua

D. Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng

Giải thích: Những loại đất dễ phát sinh sâu bệnh: Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng – SGK trang 48

Câu 10: Vì sao bón nhiều đạm làm tăng kĩ năng nhiễm bệnh?

A. Làm bộ lá tăng trưởng.

B. Thừa chất dinh dưỡng.

C. Làm đất có độ pH thấp.

D. Là nguồn thức ăn của côn trùng nhỏ nhỏ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Làm bộ lá tăng trưởng.

Giải thích:Bón nhiều đạm làm tăng kĩ năng nhiễm bệnh vì làm bộ lá tăng trưởng mạnh, là nguồn thức ăn phong phú, tạo Đk cho sâu, bệnh tăng trưởng – SGK trang 49

Xem thêm những bài Lý thuyết và vướng mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-cong-nghe-10.jsp

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Down Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Độ #ẩm #ảnh #hưởng #giản #tiếp #đến #sự #phát #sinh #phát #triển #của #sâu #bệnh #hại #thông #quả

4457

Clip Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả Free.

Thảo Luận vướng mắc về Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Độ ẩm ảnh hưởng giản tiếp đến việc phát sinh tăng trưởng của sâu, bệnh hại thông quả vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Độ #ẩm #ảnh #hưởng #giản #tiếp #đến #sự #phát #sinh #phát #triển #của #sâu #bệnh #hại #thông #quả