Kinh Nghiệm Hướng dẫn Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-30 12:36:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 12:36:02 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xét tốp 30% số sinh viên mua nhiều tiền nhất. Nhóm này còn tồn tại (40 times frac30100 = 12) sinh viên. Có tám sinh viên tiêu từ 500 ngàn trở lên. Ta cần chọn thêm bốn sinh viên nữa trong nhóm thứ 5, nhóm tiêu tiền trong đoạn (left[ 400;499 right];) năm số liệu trong nhóm này là 498 ; 489 ; 440 ; 425 và 404. Do đó, người tiêu dùng tối thiểu là 425 nghìn đồng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của 40 sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng).

LG a

Hãy lập bảng phân loại tần số – tần suất ghép lớp gồm 10 lớp. Lớp thứ nhất là đoạn [0 ; 99], lớp thứ hai là đoạn [100 ; 199], (Độ dài mỗi đoạn là 99).

Lời giải rõ ràng:

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

(left[ 0;99 right])

9

22,5

(left[ 100;199 right])

6

15,0

(left[ 200;299 right])

6

15,0

(left[ 300;399 right])

6

15,0

(left[ 400;499 right])

5

12,5

(left[ 500;599 right])

2

5,0

(left[ 600;699 right])

1

2,5

(left[ 700;799 right])

3

7,5

(left[ 800;899 right])

1

2,5

(left[ 900;999 right])

1

2,5

N = 40

LG b

Hỏi có bao nhiêu Phần Trăm số sinh viên mua sách từ 500 ngàn đồng trở lên ?

Lời giải rõ ràng:

Nhìn vào bảng trên ta tính được tỉ lệ sinh viên mua từ 500 ngàn trở lên là:

5% + 2,5% + 2,5% + 2,5% + 7,5% = 20%

LG c

Xét tốp 30% số sinh viên dùng nhiều tiền để sở hữ sách nhất. Người mua tối thiểu trong nhóm này mua hết bao nhiêu ?

Lời giải rõ ràng:

Xét tốp 30% số sinh viên mua nhiều tiền nhất. Nhóm này còn tồn tại (40 times frac30100 = 12) sinh viên. Có tám sinh viên tiêu từ 500 ngàn trở lên. Ta cần chọn thêm bốn sinh viên nữa trong nhóm thứ 5, nhóm tiêu tiền trong đoạn (left[ 400;499 right];) năm số liệu trong nhóm này là 498 ; 489 ; 440 ; 425 và 404. Do đó, người tiêu dùng tối thiểu là 425 nghìn đồng.

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Điều #tra #về #số #tiền #mua #sách #trong #một #năm #của #sinh #viên #có #mẫu #số #liệu #sau #đơn #vị #nghìn #đồng #câu #trang #sbt #đại #số #nâng #cao

4299

Clip Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của sinh viên ta có mẫu số liệu sau (cty : nghìn đồng) – câu 5.2 trang 174 sbt đại số 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điều #tra #về #số #tiền #mua #sách #trong #một #năm #của #sinh #viên #có #mẫu #số #liệu #sau #đơn #vị #nghìn #đồng #câu #trang #sbt #đại #số #nâng #cao