Mẹo về Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, tương hỗ update 2022) Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, tương hỗ update 2022) được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 10:19:58 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/VBHN-VPQH

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 10 tháng 07 năm 2022

BỘ LUẬT

HÌNH SỰ

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 20181, được sửa đổi, tương hỗ update bởi:

Luật số 12/2022/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Bộ luật Hình sự2.

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự

Bộ luật Hình sự có trách nhiệm bảo vệ độc lập lãnh thổ vương quốc, bảo mật thông tin an ninh của giang sơn, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào những dân tộc bản địa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, tổ chức triển khai, bảo vệ trật tự pháp lý, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp lý, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải phụ trách hình sự.

2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải phụ trách hình sự.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý

1. Đối với những người phạm tội:

a) Mọi hành vi phạm tội do người thực thi phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh gọn, công minh theo như đúng pháp lý;

b) Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp lý, không phân biệt giới tính, dân tộc bản địa, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, vị thế xã hội;

c) Nghiêm trị người chủ mưu, đứng đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, tận dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

d)3 Nghiêm trị người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức triển khai, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Khoan hồng riêng với những người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quy trình xử lý và xử lý vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa thay thế hoặc bồi thường thiệt hại gây ra;

đ) Đối với những người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, thì hoàn toàn có thể vận dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức triển khai hoặc mái ấm gia đình giám sát, giáo dục;

e) Đối với những người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt tại những cơ sở giam giữ, phải lao động, học tập để trở thành người dân có ích cho xã hội; nếu họ có đủ Đk do Bộ luật này quy định, thì hoàn toàn có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có Đk;

g) Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo Đk làm ăn, sinh sống lương thiện, hòa nhập với hiệp hội, khi có đủ Đk do luật định thì được xóa án tích.

2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội:

a) Mọi hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực thi phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh gọn, công minh theo như đúng pháp lý;

b) Mọi pháp nhân thương mại phạm tội đều bình đẳng trước pháp lý, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế tài chính;

c) Nghiêm trị pháp nhân thương mại phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

d)4 Khoan hồng riêng với pháp nhân thương mại tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quy trình xử lý và xử lý vụ án, tự nguyện sửa chữa thay thế, bồi thường thiệt hại gây ra, dữ thế chủ động ngăn ngừa hoặc khắc phục hậu quả xẩy ra.

Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm

1. Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và những cty hữu quan khác có trách nhiệm thực thi khá đầy đủ hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của tớ, đồng thời hướng dẫn, giúp sức những cty khác của Nhà nước, tổ chức triển khai, thành viên phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giám sát và giáo dục người phạm tội tại hiệp hội.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm giáo dục những người dân thuộc quyền quản trị và vận hành của tớ nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ và tuân theo pháp lý, tôn trọng những quy tắc của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường xã hội chủ nghĩa; kịp thời có giải pháp loại trừ nguyên nhân và Đk gây ra tội phạm trong cơ quan, tổ chức triển khai của tớ.

3. Mọi công dân có trách nhiệm và trách nhiệm tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Chương II

HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự riêng với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bộ luật Hình sự vận dụng riêng với mọi hành vi phạm tội thực thi trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy định này cũng khá được vận dụng riêng với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xẩy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng độc quyền kinh tế tài chính, thềm lục địa của Việt Nam.

2. Đối với những người quốc tế phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng người dùng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp lý Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì yếu tố trách nhiệm hình sự của tớ được xử lý và xử lý theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không còn tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của tớ được xử lý và xử lý bằng con phố ngoại giao.

Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự riêng với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này.

Quy định này cũng khá được vận dụng riêng với những người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

2. Người quốc tế, pháp nhân thương mại quốc tế phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc xâm hại quyền lợi của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xẩy ra trên tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam đang ở tại biển cả hoặc tại số lượng giới hạn vùng trời nằm ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì người phạm tội hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định.

Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự về thời hạn

1. Điều luật được vận dụng riêng với một hành vi phạm tội là yếu tố luật đang sẵn có hiệu lực hiện hành thi hành tại thời gian mà hành vi phạm tội được thực thi.

2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi vận dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không còn lợi cho những người dân phạm tội, thì không được vận dụng riêng với hành vi phạm tội đã thực thi trước lúc điều luật đó có hiệu lực hiện hành thi hành.

3. Điều luật xóa khỏi một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi vận dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có Đk, xóa án tích và quy định khác có lợi cho những người dân phạm tội, thì được vận dụng riêng với hành vi phạm tội đã thực thi trước lúc điều luật đó có hiệu lực hiện hành thi hành.

Chương III

TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niệm tội phạm

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người dân có khả năng trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực thi một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chính sách chính trị, chính sách kinh tế tài chính, nền văn hóa truyền thống cổ truyền, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, xâm phạm quyền con người, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, xâm phạm những nghành khác của trật tự pháp lý xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

2. Những hành vi tuy có tín hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng những giải pháp khác.

Điều 9. Phân loại tội phạm5

1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau này:

a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định riêng với tội ấy là phạt tiền, phạt tái tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định riêng với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất rộng mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định riêng với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt quan trọng lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định riêng với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Tội phạm do pháp nhân thương mại thực thi được phân loại vị trí căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định tương ứng riêng với những tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.

Điều 10. Cố ý phạm tội

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau này:

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của tớ là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong ước hậu quả xẩy ra;

2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của tớ là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó hoàn toàn có thể xẩy ra, tuy không mong ước nhưng vẫn vẫn đang còn ý thức để mặc cho hậu quả xẩy ra.

Điều 11. Vô ý phạm tội

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau này:

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của tớ hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng nhận định rằng hậu quả này sẽ không còn xẩy ra hoặc hoàn toàn có thể ngăn ngừa được;

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của tớ hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, tuy nhiên phải thấy trước và hoàn toàn có thể thấy trước hậu quả đó.

Điều 12. Tuổi phụ trách hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải phụ trách hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này còn có quy định khác.

2.6 Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải phụ trách hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng quy định tại một trong những điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng mất kĩ năng nhận thức hoặc kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh hành vi của tớ do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải phụ trách hình sự.

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội7

1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện đi lại hoặc tạo ra những Đk khác để thực thi tội phạm hoặc xây dựng, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp xây dựng hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.

2. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội quy định tại một trong những điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải phụ trách hình sự.

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẵn sàng sẵn sàng phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải phụ trách hình sự.

Điều 15. Phạm tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực thi tội phạm nhưng không thực thi được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải phụ trách hình sự về tội phạm chưa đạt.

Điều 16. Tự ý nửa chừng chấm hết việc phạm tội

Tự ý nửa chừng chấm hết việc phạm tội là tự mình không thực thi tội phạm đến cùng, tuy không còn gì ngăn cản.

Người tự ý nửa chừng chấm hết việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tiễn đã thực thi có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải phụ trách hình sự về tội này.

Điều 17. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực thi một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức triển khai là hình thức đồng phạm có sự câu kết ngặt nghèo Một trong những người dân cùng thực thi tội phạm.

3. Người đồng phạm gồm có người tổ chức triển khai, người thực hành thực tiễn, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành thực tiễn là người trực tiếp thực thi tội phạm.

Người tổ chức triển khai là người chủ mưu, đứng đầu, chỉ huy việc thực thi tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực thi tội phạm.

Người giúp sức là người tạo Đk tinh thần hoặc vật chất cho việc thực thi tội phạm.

4. Người đồng phạm không phải phụ trách hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành thực tiễn.

Điều 18. Che giấu tội phạm

1. Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau lúc biết tội phạm được thực thi đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, khảo sát, xử lý người phạm tội, thì phải phụ trách hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định.

2. Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải phụ trách hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp che giấu những tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc hoặc tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.

Điều 19. Không tố giác tội phạm8

1. Người nào biết rõ tội phạm đang rất được sẵn sàng sẵn sàng, đang rất được thực thi hoặc đã được thực thi mà không tố giác, thì phải phụ trách hình sự về tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 390 của Bộ luật này.

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải phụ trách hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác những tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

3. Người không tố giác là người bào chữa không phải phụ trách hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác những tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang sẵn sàng sẵn sàng, đang thực thi hoặc đã thực thi mà người bào chữa biết rõ khi thực thi việc bào chữa.

Chương IV

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 20. Sự kiện bất thần

Người thực thi hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải phụ trách hình sự.

Điều 21. Tình trạng không còn khả năng trách nhiệm hình sự

Người thực thi hành vi nguy hiểm cho xã hội trong lúc đang mắc bệnh tinh thần, một bệnh khác làm mất đi kĩ năng nhận thức hoặc kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh hành vi của tớ, thì không phải phụ trách hình sự.

Điều 22. Phòng vệ chính đáng

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc quyền lợi chính đáng của tớ, của người khác hoặc quyền lợi của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức triển khai mà chống trả lại một cách thiết yếu người đang sẵn có hành vi xâm phạm những quyền lợi nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

2. Vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết thiết yếu, không phù phù thích hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng phải phụ trách hình sự theo quy định của Bộ luật này.

Điều 23. Tình thế cấp thiết

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ, của người khác hoặc quyền lợi của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức triển khai mà không hề cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm.

2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải phụ trách hình sự.

Điều 24. Gây thiệt hại trong lúc bắt giữ người phạm tội

1. Hành vi của người để bắt giữ người thực thi hành vi phạm tội mà không hề cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực thiết yếu gây thiệt hại cho những người dân bị bắt giữ thì không phải là tội phạm.

2. Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết thiết yếu, thì người gây thiệt hại phải phụ trách hình sự.

Điều 25. Rủi ro trong nghiên cứu và phân tích, thử nghiệm, vận dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và phát triển

Hành vi gây ra thiệt hại trong lúc thực thi việc nghiên cứu và phân tích, thử nghiệm, vận dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và phát triển mới tuy nhiên đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, vận dụng khá đầy đủ giải pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm.

Người nào không vận dụng đúng quy trình, quy phạm, không vận dụng khá đầy đủ giải pháp phòng ngừa mà gây thiệt hại thì vẫn phải phụ trách hình sự.

Điều 26. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

Người thực thi hành vi gây thiệt hại trong lúc thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực thi trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh nếu đã thực thi khá đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó, thì không phải phụ trách hình sự. Trong trường hợp này người ra mệnh lệnh phải phụ trách hình sự.

Quy định này sẽ không còn vận dụng riêng với những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 421, khoản 2 Điều 422 và khoản 2 Điều 423 của Bộ luật này.

Chương V

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 27. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không biến thành truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

a) 05 năm riêng với tội phạm ít nghiêm trọng;

b) 10 năm riêng với tội phạm nghiêm trọng;

c) 15 năm riêng với tội phạm rất nghiêm trọng;

d) 20 năm riêng với tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được xem từ thời điểm ngày tội phạm được thực thi. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực thi hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt riêng với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu riêng với tội cũ được xem lại Tính từ lúc ngày thực thi hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố ý trốn tránh và đã có quyết định hành động truy nã, thì thời hiệu tính lại Tính từ lúc lúc người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Điều 28. Không vận dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Không vận dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này riêng với những tội phạm sau này:

1. Các tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc quy định tại Chương XIII của Bộ luật này;

2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm trận chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật này;

3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.

Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự

1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những vị trí căn cứ sau này:

a) Khi tiến hành khảo sát, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chủ trương, pháp lý làm cho hành vi phạm tội không hề nguy hiểm cho xã hội nữa;

b) Khi có quyết định hành động đại xá.

2. Người phạm tội hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những vị trí căn cứ sau này:

a) Khi tiến hành khảo sát, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không hề nguy hiểm cho xã hội nữa;

b) Khi tiến hành khảo sát, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không hề kĩ năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;

c) Trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện,9 người phạm tội tự thú, khai rõ yếu tố, góp thêm phần có hiệu suất cao vào việc phát hiện và khảo sát tội phạm, nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có góp sức đặc biệt quan trọng, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

3. Người thực thi tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng10 gây thiệt hại về tính chất mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa thay thế, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả11 và được người bị hại hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp12 của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề xuất kiến nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Chương VI

HÌNH PHẠT

Điều 30. Khái niệm hình phạt

Hình phạt là giải pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định hành động vận dụng riêng với những người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm mục đích tước bỏ hoặc hạn chế quyền, quyền lợi của người, pháp nhân thương mại đó.

Điều 31. Mục đích của hình phạt

Hình phạt không riêng gì có nhằm mục đích trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp lý và những quy tắc của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp lý, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Điều 32. Các hình phạt riêng với những người phạm tội

1. Hình phạt chính gồm có:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Cải tạo không giam giữ;

d) Trục xuất;

đ) Tù có thời hạn;

e) Tù chung thân;

g) Tử hình.

2. Hình phạt tương hỗ update gồm có:

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định;

b) Cấm cư trú;

c) Quản chế;

d) Tước một số trong những quyền công dân;

đ) Tịch thu tài sản;

e) Phạt tiền, lúc không vận dụng là hình phạt chính;

g) Trục xuất, lúc không vận dụng là hình phạt chính.

3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị vận dụng một hình phạt chính và hoàn toàn có thể bị vận dụng một hoặc một số trong những hình phạt tương hỗ update.

Điều 33. Các hình phạt riêng với pháp nhân thương mại phạm tội

1. Hình phạt chính gồm có:

a) Phạt tiền;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn.

2. Hình phạt tương hỗ update gồm có:

a) Cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định;

b) Cấm lôi kéo góp vốn đầu tư;

c) Phạt tiền, lúc không vận dụng là hình phạt chính.

3. Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị vận dụng một hình phạt chính và hoàn toàn có thể bị vận dụng một hoặc một số trong những hình phạt tương hỗ update.

Điều 34. Cảnh cáo

Cảnh cáo được vận dụng riêng với những người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa tới mức miễn hình phạt.

Điều 35. Phạt tiền

1. Phạt tiền được vận dụng là hình phạt chính riêng với những trường hợp sau này:

a) Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định;

b) Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản trị và vận hành kinh tế tài chính, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, trật tự công cộng, bảo vệ an toàn và uy tín công cộng và một số trong những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

2. Hình phạt tiền được vận dụng là hình phạt tương hỗ update riêng với những người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

3. Mức tiền phạt được quyết định hành động vị trí căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự dịch chuyển của giá cả, nhưng không được thấp hơn 1.000.000 đồng.

4. Hình phạt tiền riêng với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại Điều 77 của Bộ luật này.

Điều 36. Cải tạo không giam giữ

1. Cải tạo không giam giữ được vận dụng từ 06 tháng đến 03 năm riêng với những người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang sẵn có nơi thao tác ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không thiết yếu phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Nếu người bị phán quyết đã biết thành tạm giữ, tạm giam thì thời hạn tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tái tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày tái tạo không giam giữ.

2. Tòa án giao người bị phạt tái tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức triển khai nơi người đó thao tác, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị phán quyết có trách nhiệm phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người đó.

3. Trong thời hạn chấp hành án, người bị phán quyết phải thực thi một số trong những trách nhiệm và trách nhiệm theo những quy định về tái tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực thi hằng tháng. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, Tòa án hoàn toàn có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ nguyên do trong bản án.

Không khấu trừ thu nhập riêng với những người chấp hành án là người đang thực thi trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược.

4. Trường hợp người bị phạt tái tạo không giam giữ không còn việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời hạn chấp hành hình phạt này thì phải thực thi một số trong những việc làm lao động phục vụ hiệp hội trong thời hạn tái tạo không giam giữ.

Thời gian lao động phục vụ hiệp hội không thật 04 giờ trong một ngày và không thật 05 ngày trong 01 tuần.

Không vận dụng giải pháp lao động phục vụ hiệp hội riêng với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng.

Người bị phán quyết tái tạo không giam giữ phải thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Điều 37. Trục xuất

Trục xuất là buộc người quốc tế bị phán quyết phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trục xuất được Tòa án vận dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt tương hỗ update trong từng trường hợp rõ ràng.

Điều 38. Tù có thời hạn

1. Tù có thời hạn là buộc người bị phán quyết phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong thuở nào hạn nhất định.

Tù có thời hạn riêng với những người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 01 ngày tù.

2. Không vận dụng hình phạt tù có thời hạn riêng với những người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.

Điều 39. Tù chung thân

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được vận dụng riêng với những người phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, nhưng chưa tới mức bị xử phạt tử hình.

Không vận dụng hình phạt tù chung thân riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội.

Điều 40. Tử hình

1. Tử hình là hình phạt đặc biệt quan trọng chỉ vận dụng riêng với những người phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng thuộc một trong nhóm những tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, xâm phạm tính mạng con người con người, những tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số trong những tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định.

2. Không vận dụng hình phạt tử hình riêng với những người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

3. Không thi hành án tử hình riêng với những người bị phán quyết nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

b) Người đủ 75 tuổi trở lên;

c) Người bị phán quyết tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị phán quyết đã dữ thế chủ động nộp lại tối thiểu ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tốt với cơ quan hiệu suất cao trong việc phát hiện, khảo sát, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

4. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị phán quyết tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.

Điều 41. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định được vận dụng khi xét thấy nếu để người bị phán quyết đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc thao tác làm đó thì hoàn toàn có thể gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, Tính từ lúc ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ thời điểm ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý nếu hình phạt đó đó là cảnh cáo, phạt tiền, tái tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị phán quyết được hưởng án treo.

Điều 42. Cấm cư trú

Cấm cư trú là buộc người bị phán quyết phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số trong những địa phương nhất định.

Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, Tính từ lúc ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Điều 43. Quản chế

Quản chế là buộc người bị phán quyết phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và tái tạo ở một địa phương nhất định dưới sự trấn áp, giáo dục của cơ quan ban ngành thường trực và nhân dân địa phương. Trong thời hạn quản chế, người bị phán quyết không được tự ý thoát khỏi nơi cư trú, bị tước một số trong những quyền công dân theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định.

Quản chế được vận dụng riêng với những người phạm tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này quy định.

Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, Tính từ lúc ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Điều 44. Tước một số trong những quyền công dân

1. Công dân Việt Nam bị phán quyết phạt tù về tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số trong những quyền công dân sau này:

a) Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực tối cao Nhà nước;

b) Quyền thao tác trong những cty nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Thời hạn tước một số trong những quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm, Tính từ lúc ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc Tính từ lúc ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý trong trường hợp người bị phán quyết được hưởng án treo.

Điều 45. Tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc về của người bị phán quyết để nộp vào ngân sách nhà nước.

Tịch thu tài sản chỉ được vận dụng riêng với những người bị phán quyết về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn khiến cho những người dân bị phán quyết và mái ấm gia đình họ có Đk sinh sống.

Chương VII

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Điều 46. Các giải pháp tư pháp

1. Biện pháp tư pháp riêng với những người phạm tội gồm có:

a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;

b) Trả lại tài sản, sửa chữa thay thế hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai minh bạch xin lỗi;

c) Bắt buộc chữa bệnh.

2. Biện pháp tư pháp riêng với pháp nhân thương mại phạm tội gồm có:

a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;

b) Trả lại tài sản, sửa chữa thay thế hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai minh bạch xin lỗi;

c) Khôi phục lại tình trạng ban đầu;

d) Thực hiện một số trong những giải pháp nhằm mục đích khắc phục, ngăn ngừa hậu quả tiếp tục xẩy ra.

Điều 47. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được vận dụng riêng với:

a) Công cụ, phương tiện đi lại dùng vào việc phạm tội;

b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua và bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội;

c) Vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ,13 cấm lưu hành.

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản trị và vận hành hợp pháp.

3. Vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này còn có lỗi trong việc khiến cho những người dân phạm tội sử dụng vào việc thực thi tội phạm, thì hoàn toàn có thể bị tịch thu.

Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa thay thế hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai minh bạch xin lỗi

1. Người phạm tội phải trả lại tài sản đã sở hữu đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản trị và vận hành hợp pháp, phải sửa chữa thay thế hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác lập do hành vi phạm tội gây ra.

2. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai minh bạch xin lỗi người bị hại.

Điều 49. Bắt buộc chữa bệnh

1. Đối với những người thực thi hành vi nguy hiểm cho xã hội trong lúc mắc bệnh quy định tại Điều 21 của Bộ luật này, Viện kiểm sát hoặc Tòa án vị trí căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần hoàn toàn có thể quyết định hành động đưa họ vào một trong những cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh.

2. Đối với những người phạm tội trong lúc có khả năng trách nhiệm hình sự nhưng trước lúc bị phán quyết đã mắc bệnh tới mức mất kĩ năng nhận thức hoặc kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh hành vi của tớ, thì vị trí căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động đưa họ vào một trong những cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó hoàn toàn có thể phải phụ trách hình sự.

3. Đối với những người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất kĩ năng nhận thức hoặc kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh hành vi của tớ, thì vị trí căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động đưa họ vào một trong những cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nếu không còn nguyên do khác để miễn chấp hành hình phạt, thì người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt.

Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Chương VIII

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Điều 50. Căn cứ quyết định hành động hình phạt

1. Khi quyết định hành động hình phạt, Tòa án vị trí căn cứ vào quy định của Bộ luật này, xem xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

2. Khi quyết định hành động vận dụng hình phạt tiền, ngoài vị trí căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án vị trí căn cứ vào tình hình tài sản, kĩ năng thi hành của người phạm tội.

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

1. Các tình tiết sau này là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn ngừa hoặc làm giảm sút tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa thay thế, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội;

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp lý của nạn nhân gây ra;

g) Phạm tội vì tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả mà không phải do mình tự gây ra;

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

k) Phạm tội vì bị người khác rình rập đe dọa hoặc cưỡng bức;

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế kĩ năng nhận thức mà không phải do lỗi của tớ gây ra;

m) Phạm tội do lỗi thời;

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

p.) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng;

q) Người phạm tội là người dân có bệnh bị hạn chế kĩ năng nhận thức hoặc kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh hành vi của tớ;

r) Người phạm tội tự thú;

s)14 Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

t)15 Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quy trình xử lý và xử lý vụ án;

u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

v) Người phạm tội là người dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác thao tác;

x)16 Người phạm tội là người dân có công với nước hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

2. Khi quyết định hành động hình phạt, Tòa án hoàn toàn có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ nguyên do giảm nhẹ trong bản án.

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là tín hiệu định tội hoặc định khung thì không sẽ là tình tiết giảm nhẹ trong lúc quyết định hành động hình phạt.

Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

1. Chỉ những tình tiết sau này mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

a) Phạm tội có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

d) Phạm tội có tính chất côn đồ;

đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;

e) Cố tình thực thi tội phạm đến cùng;

g) Phạm tội 02 lần trở lên;

h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

i) Phạm tội riêng với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc17 người đủ 70 tuổi trở lên;

k) Phạm tội riêng với những người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, người bị hạn chế kĩ năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác thao tác hoặc những mặt khác;

l) Lợi dụng tình hình trận chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những trở ngại vất vả đặc biệt quan trọng khác của xã hội để phạm tội;

m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc18 tàn ác để phạm tội;

n) Dùng thủ đoạn hoặc19 phương tiện đi lại hoàn toàn có thể gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;

o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;

p.) Có hành vi xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm mục đích trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là tín hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không sẽ là tình tiết tăng nặng.

Điều 53. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

1. Tái phạm là trường hợp đã biết thành phán quyết, không được xóa án tích và lại thực thi hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực thi hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng do vô ý.

2. Những trường hợp sau này sẽ là tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị phán quyết về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng do cố ý, không được xóa án tích và lại thực thi hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, không được xóa án tích và lại thực thi hành vi phạm tội do cố ý.

Mục 2. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được vận dụng

1. Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được vận dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có tối thiểu hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

2. Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được vận dụng nhưng tránh việc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật riêng với những người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.

3.20 Trong trường hợp có đủ những Đk quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

Điều 55. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hành động hình phạt riêng với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau này:

1. Đối với hình phạt chính:

a) Nếu những hình phạt đã tuyên cùng là tái tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì những hình phạt này được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm riêng với hình phạt tái tạo không giam giữ, 30 năm riêng với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu những hình phạt đã tuyên là tái tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt tái tạo không giam giữ được quy đổi thành hình phạt tù theo tỷ suất cứ 03 ngày tái tạo không giam giữ được quy đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số những hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số những hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng phù thích hợp với nhiều chủng quy mô phạt khác; những khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng phù thích hợp với nhiều chủng quy mô phạt khác.

2. Đối với hình phạt tương hỗ update:

a) Nếu những hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định hành động trong số lượng giới hạn do Bộ luật này quy định riêng với quy mô phạt đó; riêng riêng với hình phạt tiền thì những khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu những hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị phán quyết phải chấp hành toàn bộ những hình phạt đã tuyên.

Điều 56. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án và lại bị xét xử về tội đã phạm trước lúc có bản án này, thì Tòa án quyết định hành động hình phạt riêng với tội hiện giờ đang bị xét xử, tiếp theo đó quyết định hành động hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án và lại thực thi hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hành động hình phạt riêng với tội mới, tiếp theo đó tổng phù thích hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hành động hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý mà những hình phạt của những bản án không được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định hành động tổng hợp hình phạt của những bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 57. Quyết định hình phạt trong trường hợp sẵn sàng sẵn sàng phạm tội, phạm tội chưa đạt

1. Đối với hành vi sẵn sàng sẵn sàng phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định hành động theo những điều của Bộ luật này về những tội phạm tương ứng tùy từng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực thi ý định phạm tội và những tình tiết khác làm cho tội phạm không thực thi được đến cùng.

2. Đối với trường hợp sẵn sàng sẵn sàng phạm tội, hình phạt được quyết định hành động trong phạm vi khung hình phạt được quy định trong những điều luật rõ ràng.

3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được vận dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì vận dụng hình phạt tù không thật 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không thật ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Điều 58. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Khi quyết định hành động hình phạt riêng với những người dân đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ vận dụng riêng với những người đó.

Điều 59. Miễn hình phạt

Người phạm tội hoàn toàn có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 của Bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt quan trọng nhưng chưa tới mức được miễn trách nhiệm hình sự.

Chương IX

THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Điều 60. Thời hiệu thi hành bản án

1. Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị phán quyết, pháp nhân thương mại bị phán quyết không phải chấp hành bản án đã tuyên.

2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự riêng với những người bị phán quyết được quy định như sau:

a) 05 năm riêng với những trường hợp xử phạt tiền, tái tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 năm trở xuống;

b) 10 năm riêng với những trường hợp xử phạt tù từ trên 03 năm đến 15 năm;

c) 15 năm riêng với những trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm;

d) 20 năm riêng với những trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử hình.

3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự riêng với pháp nhân thương mại là 05 năm.

4. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được xem từ thời điểm ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người bị phán quyết, pháp nhân thương mại bị phán quyết lại thực thi hành vi phạm tội mới, thì thời hiệu tính lại Tính từ lúc ngày thực thi hành vi phạm tội mới.

5. Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người bị phán quyết cố ý trốn tránh và đã có quyết định hành động truy nã, thì thời hiệu tính lại Tính từ lúc ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

Điều 61. Không vận dụng thời hiệu thi hành bản án21

Không vận dụng thời hiệu thi hành bản án riêng với những tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, khoản 3 và khoản 4 Điều 353, khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.

Điều 62. Miễn chấp hành hình phạt

1. Người bị phán quyết được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá.

2. Người bị phán quyết tái tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 03 năm chưa chấp hành hình phạt thì theo đề xuất kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động miễn chấp hành hình phạt, nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Sau khi bị phán quyết đã lập công;

b) Mắc bệnh hiểm nghèo;

c) Chấp hành tốt pháp lý, có tình hình mái ấm gia đình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả và xét thấy người đó không hề nguy hiểm cho xã hội nữa.

3. Người bị phán quyết phạt tù có thời hạn trên 03 năm, chưa chấp hành hình phạt nêu đã lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người đó không hề nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề xuất kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động miễn chấp hành toàn bộ hình phạt.

4. Người bị phán quyết phạt tù đến 03 năm, đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, nêu trong thời hạn được tạm đình chỉ mà đã lập công hoặc chấp hành tốt pháp lý, tình hình mái ấm gia đình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả và xét thấy người đó không hề nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề xuất kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động miễn chấp hành phần hình phạt còn sót lại.

5. Người bị phán quyết phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào cảnh tình hình kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả kéo dãn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn sót lại hoặc lập công lớn, thì theo đề xuất kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động miễn chấp hành phần tiền phạt còn sót lại.

6. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp hành được một phần hai thời hạn hình phạt và tái tạo tốt, thì theo đề xuất kiến nghị của cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện nơi người đó chấp hành hình phạt, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động miễn chấp hành phần hình phạt còn sót lại.

7. Người được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều này vẫn phải thực thi khá đầy đủ những trách nhiệm và trách nhiệm dân sự do Tòa án tuyên trong bản án.

Điều 63. Giảm mức hình phạt đã tuyên

1. Người bị phán quyết tái tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được thuở nào gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần trách nhiệm và trách nhiệm dân sự, thì theo đề xuất kiến nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn riêng với hình phạt tái tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm riêng với tù chung thân.

2. Một người hoàn toàn có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo vệ chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên.

Người bị phán quyết tù chung thân, lần đầu được hạ xuống 30 năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo vệ thời hạn thực tiễn chấp hành hình phạt là 20 năm.

3. Trường hợp người bị phán quyết về nhiều tội trong số đó có tội bị phán quyết phạt tù chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo vệ thời hạn thực tiễn chấp hành là 25 năm.

4. Đối với những người đã được giảm một phần hình phạt và lại thực thi hành vi phạm tội mới ít nghiêm trọng do cố ý, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người này đã chấp hành được một phần hai mức hình phạt chung.

5. Đối với những người đã được giảm một phần hình phạt và lại thực thi hành vi phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người này đã chấp hành được hai phần ba mức hình phạt chung hoặc trường hợp hình phạt chung là tù chung thân thì việc xét giảm án thực thi theo quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Đối với những người bị phán quyết tử hình được ân giảm hoặc người bị phán quyết tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này thì thời hạn đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo vệ thời hạn thực tiễn chấp hành hình phạt là 30 năm.

Điều 64. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt quan trọng

Người bị phán quyết có nguyên do đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Tòa án hoàn toàn có thể xét giảm vào thời hạn sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời hạn và mức quy định tại Điều 63 của Bộ luật này.

Điều 65. Án treo

1. Khi xử phạt tù không thật 03 năm, vị trí căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và những tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy tránh việc phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời hạn thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm trong thời hạn thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

2. Trong thời hạn thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức triển khai nơi người đó thao tác hoặc cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị phán quyết có trách nhiệm phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai, cơ quan ban ngành thường trực địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

3. Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động vận dụng riêng với những người được hưởng án treo hình phạt tương hỗ update nếu trong điều luật vận dụng có quy định hình phạt này.

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời hạn thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề xuất kiến nghị của cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động tinh giảm thời hạn thử thách.

5. Trong thời hạn thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực thi hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng phù thích hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

Điều 66. Tha tù trước thời hạn có Đk

1.22 Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng hoàn toàn có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ những Đk sau này:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức tái tạo tốt;

c) Có nơi cư trú rõ ràng;

d) Đã chấp hành xong hình phạt tương hỗ update là hình phạt tiền, trách nhiệm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại và án phí;

đ) Đã chấp hành được tối thiểu là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc tối thiểu là 15 năm riêng với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được hạ xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người dân có công với nước, thân nhân của người dân có công với nước, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được tối thiểu là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc tối thiểu là 12 năm riêng với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được hạ xuống tù có thời hạn;

e) Không thuộc một trong những trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này.

2.23 Không vận dụng quy định của Điều này riêng với những người bị phán quyết thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Người bị phán quyết về một trong những tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật này; người bị phán quyết 10 năm tù trở lên về một trong những tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật này do cố ý hoặc người bị phán quyết 07 năm tù trở lên riêng với một trong những tội quy định tại những điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật này;

b) Người bị phán quyết tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này.

3. Theo đề xuất kiến nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định hành động tha tù trước thời hạn có Đk riêng với những người bị phán quyết. Người được tha tù trước thời hạn có Đk phải thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm trong thời hạn thử thách. Thời gian thử thách bằng thời hạn còn sót lại của hình phạt tù.

4. Người được tha tù trước thời hạn có Đk cố ý vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời hạn thử thách, thì Tòa án hoàn toàn có thể hủy bỏ quyết định hành động tha tù trước thời hạn có Đk riêng với những người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn sót lại chưa chấp hành.

Nếu người đó thực thi hành vi phạm tội mới trong thời hạn thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng phù thích hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

5. Người được tha tù trước thời hạn có Đk đã chấp hành được tối thiểu là một phần hai thời hạn thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề xuất kiến nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động tinh giảm thời hạn thử thách.

Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù hoàn toàn có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong những trường hợp sau này:

a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho tới lúc sức mạnh thể chất được hồi sinh;

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho tới lúc con đủ 36 tháng tuổi;

c) Là người lao động duy nhất trong mái ấm gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì mái ấm gia đình sẽ gặp trở ngại vất vả đặc biệt quan trọng, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị phán quyết về những tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc hoặc những tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

d) Bị phán quyết về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu yếu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

2. Trong thời hạn được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực thi hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng phù thích hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

Điều 68. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

1. Người đang chấp hành hình phạt tù mà thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Bộ luật này, thì hoàn toàn có thể được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

2. Thời gian tạm đình chỉ không được xem vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Chương X

XÓA ÁN TÍCH

Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị phán quyết được xóa án tích theo quy định tại những điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị phán quyết.

2. Người bị phán quyết do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không biến thành xem là có án tích.

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được vận dụng riêng với những người bị phán quyết không phải về những tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời hạn thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và phục vụ những Đk quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị phán quyết đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời hạn thử thách án treo, người này đã chấp hành xong hình phạt tương hỗ update, những quyết định hành động khác của bản án và không thực thi hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau này:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, tái tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị phán quyết đang chấp hành hình phạt tương hỗ update là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định, tước một số trong những quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thế nữa thời hạn quy định tại những điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời gian người đó chấp hành xong hình phạt tương hỗ update.

3. Người bị phán quyết đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực thi hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản trị và vận hành cơ sở tài liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm update thông tin về tình hình án tích của người bị phán quyết và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không còn án tích, nếu có đủ Đk quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định hành động của Tòa án24

1. Xóa án tích theo quyết định hành động của Tòa án được vận dụng riêng với những người bị phán quyết về một trong những tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định hành động việc xóa án tích riêng với những người bị phán quyết vị trí căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực thi, thái độ chấp hành pháp lý, thái độ lao động của người bị phán quyết và những Đk quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người bị phán quyết được Tòa án quyết định hành động việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời hạn thử thách án treo, người này đã chấp hành xong hình phạt tương hỗ update, những quyết định hành động khác của bản án và không thực thi hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau này:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị phán quyết đang chấp hành hình phạt tương hỗ update là quản chế, cấm cư trú, tước một số trong những quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thế nữa thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định hành động việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt tương hỗ update.

3. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm Tính từ lúc ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm Tính từ lúc ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

Điều 72. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt quan trọng

Trong trường hợp người bị phán quyết có những biểu lộ tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức triển khai nơi người đó công tác thao tác hoặc cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi người đó cư trú đề xuất kiến nghị, thì Tòa án quyết định hành động việc xóa án tích nếu người này đã bảo vệ được tối thiểu một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Điều 73. Cách tính thời hạn để xóa án tích

1. Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật này vị trí căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

2. Người bị phán quyết không được xóa án tích mà thực thi hành vi phạm tội mới và bị Tòa án phán quyết bằng bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý thì thời hạn để xóa án tích cũ được xem lại Tính từ lúc ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời hạn thử thách án treo của bản án mới hoặc từ thời điểm ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

3. Người bị phán quyết trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định hành động của Tòa án thì vị trí căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này Tòa án quyết định hành động việc xóa án tích riêng với những người đó.

4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn sót lại cũng khá được xem đã chấp hành xong hình phạt.

Chương XI

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

Điều 74. Áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự riêng với pháp nhân thương mại phạm tội

Pháp nhân thương mại phạm tội phải phụ trách hình sự theo những quy định của Chương này; theo quy định khác của Phần thứ nhất của Bộ luật này sẽ không còn trái với quy định của Chương này.

Điều 75. Điều kiện phụ trách hình sự của pháp nhân thương mại

1. Pháp nhân thương mại chỉ phải phụ trách hình sự khi có đủ những Đk sau này:

a) Hành vi phạm tội được thực thi nhân danh pháp nhân thương mại;

b) Hành vi phạm tội được thực thi vì quyền lợi của pháp nhân thương mại;

c) Hành vi phạm tội được thực thi có sự chỉ huy, điều hành quản lý hoặc chấp thuận đồng ý của pháp nhân thương mại;

d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật này.

2. Việc pháp nhân thương mại phụ trách hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của thành viên.

Điều 76. Phạm vi phụ trách hình sự của pháp nhân thương mại25

Pháp nhân thương mại phải phụ trách hình sự về tội phạm quy định tại một trong những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.

Điều 77. Phạt tiền

1. Phạt tiền được vận dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt tương hỗ update riêng với pháp nhân thương mại phạm tội.

2. Mức tiền phạt được quyết định hành động vị trí căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự dịch chuyển của giá cả nhưng không được thấp hơn 50.000.000 đồng.

Điều 78. Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn

1. Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn là tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số trong những nghành mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng con người, sức mạnh thể chất con người, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoặc bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội và hậu quả gây ra hoàn toàn có thể khắc phục trên thực tiễn.

2. Thời hạn đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí từ 06 tháng đến 03 năm.

Điều 79. Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn

1. Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn là chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số trong những nghành mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc hoàn toàn có thể thực tiễn gây thiệt hại đến tính mạng con người của nhiều người, gây sự cố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội và không hoàn toàn có thể khắc phục hậu quả gây ra.

2. Pháp nhân thương mại được xây dựng chỉ để thực thi tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Điều 80. Cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định

1. Cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định được vận dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị phán quyết tiếp tục marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề đó, thì hoàn toàn có thể gây nguy hại cho tính mạng con người, sức mạnh thể chất của con người hoặc cho xã hội.

2. Tòa án quyết định hành động nghành rõ ràng bị cấm marketing thương mại hoặc cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí.

3. Thời hạn cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định là từ 01 năm đến 03 năm, Tính từ lúc ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Điều 81. Cấm lôi kéo góp vốn đầu tư

1. Cấm lôi kéo góp vốn đầu tư được vận dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị phán quyết lôi kéo góp vốn đầu tư thì có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tiếp tục phạm tội.

2. Các hình thức cấm lôi kéo góp vốn đầu tư gồm có:

a) Cấm vay vốn ngân hàng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế hoặc quỹ đầu tư26;

b) Cấm phát hành, rao bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán;

c) Cấm lôi kéo góp vốn đầu tư người tiêu dùng;

d) Cấm link kinh doanh, link trong và ngoài nước;

đ) Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản.

3. Tòa án quyết định hành động vận dụng một hoặc một số trong những hình thức cấm lôi kéo góp vốn đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Thời hạn cấm lôi kéo góp vốn đầu tư là từ 01 năm đến 03 năm, Tính từ lúc ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Điều 82. Các giải pháp tư pháp vận dụng riêng với pháp nhân thương mại phạm tội

1. Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động vận dụng những biện tư pháp sau này riêng với pháp nhân thương mại phạm tội:

a) Các giải pháp tư pháp quy định tại Điều 47 và Điều 48 của Bộ luật này;

b) Buộc Phục hồi lại tình trạng ban đầu;

c) Buộc thực thi một số trong những giải pháp nhằm mục đích khắc phục, ngăn ngừa hậu quả tiếp tục xẩy ra.

2. Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động vận dụng giải pháp tư pháp buộc pháp nhân thương mại phạm tội phải Phục hồi lại tình trạng ban đầu đã biết thành thay đổi do hành vi phạm tội của tớ gây ra.

3. Căn cứ vào từng trường hợp phạm tội rõ ràng, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động buộc pháp nhân thương mại phạm tội phải thực thi một hoặc một số trong những giải pháp sau này nhằm mục đích khắc phục, ngăn ngừa hậu quả của tội phạm:

a) Buộc tháo dỡ khu công trình xây dựng, phần khu công trình xây dựng xây dựng không còn giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

b) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, lây lan dịch bệnh;

c) Buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất thành phầm & hàng hóa, vật phẩm, phương tiện đi lại được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp lý hoặc được tạm nhập, tái xuất nhưng không tái xuất theo như đúng quy định của pháp lý; thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thành phầm & hàng hóa hàng fake quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện đi lại, nguyên vật tư, vật tư nhập khẩu được sử dụng hầu hết để sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa hàng fake về sở hữu trí tuệ sau khi đã vô hiệu yếu tố vi phạm;

d) Buộc tiêu hủy thành phầm & hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức mạnh thể chất con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm hoặc tang vật khác thuộc đối tượng người dùng bị tiêu hủy theo quy định của pháp lý;

đ) Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm trên thành phầm & hàng hóa, bao bì thành phầm & hàng hóa, phương tiện đi lại marketing thương mại, vật phẩm;

e) Buộc tịch thu thành phầm, thành phầm & hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường.

Điều 83. Căn cứ quyết định hành động hình phạt riêng với pháp nhân thương mại phạm tội

Khi quyết định hành động hình phạt, Tòa án vị trí căn cứ vào quy định của Bộ luật này, xem xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, việc chấp hành pháp lý của pháp nhân thương mại và những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự vận dụng riêng với pháp nhân thương mại.

Điều 84. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vận dụng riêng với pháp nhân thương mại

1. Các tình tiết sau này là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Đã ngăn ngừa hoặc làm giảm sút tác hại của tội phạm;

b) Tự nguyện sửa chữa thay thế, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

d)27 Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quy trình xử lý và xử lý vụ án;

đ) Có nhiều góp phần trong việc thực thi chủ trương xã hội.

2. Khi quyết định hành động hình phạt, Tòa án hoàn toàn có thể coi những tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ nguyên do giảm nhẹ trong bản án.

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là tín hiệu định tội hoặc định khung thì không sẽ là tình tiết giảm nhẹ trong lúc quyết định hành động hình phạt.

Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự vận dụng riêng với pháp nhân thương mại

1. Chỉ những tình tiết sau này mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

a) Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội;

b) Cố ý thực thi tội phạm đến cùng;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng tình hình trận chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những trở ngại vất vả đặc biệt quan trọng khác của xã hội để phạm tội;

e) Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm mục đích trốn tránh, che giấu tội phạm.

2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là tín hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không sẽ là tình tiết tăng nặng.

Điều 86. Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hành động hình phạt riêng với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau này:

1.28 Đối với hình phạt chính:

a) Nếu những hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì những khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt tiền không tổng phù thích hợp với những hình phạt khác;

b) Nếu những hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn và đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn trong cùng nghành hoặc hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn trong cùng nghành thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn trong nghành nghề đó;

c) Nếu những hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn trong cùng nghành thì được tổng hợp thành hình phạt chung nhưng không vượt quá 04 năm;

d) Nếu trong số những hình phạt đã tuyên có hình phạt đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 79 của Bộ luật này thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn riêng với toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí;

đ) Nếu những hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn trong những nghành rất khác nhau hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn trong những nghành rất khác nhau hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn và đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn trong những nghành rất khác nhau thì không tổng hợp.

2. Đối với hình phạt tương hỗ update:

a) Nếu những hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định hành động trong số lượng giới hạn do Bộ luật này quy định riêng với hình phạt đó; riêng riêng với hình phạt tiền thì những khoản tiền được cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu những hình phạt đã tuyên là khác loại thì pháp nhân thương mại bị phán quyết phải chấp hành toàn bộ những hình phạt đã tuyên.

Điều 87. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

1. Trường hợp pháp nhân thương mại đang chấp hành một bản án và lại bị xét xử về tội đã phạm trước lúc có bản án này, thì Tòa án quyết định hành động hình phạt riêng với tội hiện giờ đang bị xét xử, tiếp theo đó quyết định hành động hình phạt chung theo quy định tại Điều 86 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước về đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

2. Khi xét xử một pháp nhân thương mại đang phải chấp hành một bản án và lại thực thi hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hành động hình phạt riêng với tội mới, tiếp theo đó tổng phù thích hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hành động hình phạt chung theo quy định tại Điều 86 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp một pháp nhân thương mại phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý mà những hình phạt của những bản án không được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định hành động tổng hợp hình phạt của những bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 88. Miễn hình phạt

Pháp nhân thương mại phạm tội hoàn toàn có thể được miễn hình phạt khi đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

Điều 89. Xóa án tích

Pháp nhân thương mại bị phán quyết đương nhiên được xóa án tích nếu trong thời hạn 02 năm Tính từ lúc lúc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt tương hỗ update, những quyết định hành động khác của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà pháp nhân thương mại không thực thi hành vi phạm tội mới.

Chương XII

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Điều 90. Áp dụng Bộ luật Hình sự riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải phụ trách hình sự theo những quy định của Chương này; theo quy định khác của Phần thứ nhất của Bộ luật này sẽ không còn trái với quy định của Chương này.

Điều 91. Nguyên tắc xử lý riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội

1. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo vệ quyền lợi tốt nhất của người dưới 18 tuổi và hầu hết nhằm mục đích mục tiêu giáo dục, giúp sức họ sửa chữa thay thế sai lầm không mong muốn, tăng trưởng lành mạnh, trở thành công xuất sắc dân có ích cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải vị trí căn cứ vào độ tuổi, kĩ năng nhận thức của tớ về tính chất chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và Đk gây ra tội phạm.

2.29 Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự và vận dụng một trong những giải pháp quy định tại Mục 2 Chương này:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại những điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy định tại những điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này;

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp thiết yếu và phải vị trí căn cứ vào những điểm lưu ý về nhân thân của tớ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

4. Khi xét xử, Tòa án chỉ vận dụng hình phạt riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và vận dụng một trong những giải pháp quy định tại Mục 2 hoặc việc vận dụng giải pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương này sẽ không còn bảo vệ hiệu suất cao giáo dục, phòng ngừa.

5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội.

6. Tòa án chỉ vận dụng hình phạt tù có thời hạn riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy những hình phạt và giải pháp giáo dục khác không còn công dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho những người dân dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án vận dụng riêng với những người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

Không vận dụng hình phạt tương hỗ update riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội.

7. Án đã tuyên riêng với những người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác lập tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Mục 2. CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 92. Điều kiện vận dụng

Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ quyết định hành động miễn trách nhiệm hình sự và vận dụng giải pháp khiển trách, hòa giải tại hiệp hội hoặc giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã, nếu người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tớ đồng ý với việc vận dụng một trong những giải pháp này.

Điều 93. Khiển trách

1.30 Khiển trách được vận dụng riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này nhằm mục đích giúp họ nhận thức rõ hành vi phạm tội, hậu quả gây ra riêng với hiệp hội, xã hội và trách nhiệm và trách nhiệm của tớ:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

b) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

2. Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát hoặc Tòa án quyết định hành động vận dụng giải pháp khiển trách. Việc khiển trách riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội phải có sự tận mắt tận mắt chứng kiến của cha mẹ hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của người dưới 18 tuổi.

3. Người bị khiển trách phải thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Tuân thủ pháp lý, nội quy, quy định của nơi cư trú, học tập, thao tác;

b) Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu;

c) Tham gia những chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức triển khai, tham gia lao động với hình thức thích hợp.

4. Tùy từng trường hợp rõ ràng cơ quan có thẩm quyền ấn định thời hạn thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều này từ 03 tháng đến 01 năm.

Điều 94. Hòa giải tại hiệp hội

1.31 Hòa giải tại hiệp hội được vận dụng riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

2. Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối phù thích hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai việc hòa giải tại hiệp hội khi người bị hại hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề xuất kiến nghị miễn trách nhiệm hình sự.

3. Người được vận dụng giải pháp hòa giải tại hiệp hội phải thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại;

b) Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.

4.32 Tùy từng trường hợp rõ ràng, cơ quan có thẩm quyền ấn định thời gian xin lỗi, thời hạn thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này từ 03 tháng đến 01 năm.

Điều 95. Giáo dục đào tạo và giảng dạy tại xã, phường, thị xã

1.33 Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát hoặc Tòa án hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã từ 01 năm đến 02 năm riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

2. Người được Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai giám sát, giáo dục phải thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Chấp hành khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm về học tập, lao động;

b) Chịu sự giám sát, giáo dục của mái ấm gia đình, xã, phường, thị xã;

c) Không đi khỏi nơi cư trú lúc không được phép;

d) Các trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.

3.34 Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị xã đã chấp hành một phần hai thời hạn và có nhiều tiến bộ thì theo đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục, Cơ quan đã vận dụng giải pháp này hoàn toàn có thể quyết định hành động chấm hết thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị xã.

Mục 3. BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 96. Giáo dục đào tạo và giảng dạy tại trường giáo dưỡng

1. Tòa án hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng từ 01 năm đến 02 năm riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của người này mà cần đưa người đó vào một trong những tổ chức triển khai giáo dục có kỷ luật ngặt nghèo.

2. Người được giáo dục tại trường giáo dưỡng phải chấp hành khá đầy đủ những trách nhiệm và trách nhiệm về học tập, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản trị và vận hành, giáo dục của nhà trường.

Điều 97. Chấm dứt trước thời hạn giải pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ, thì theo đề xuất kiến nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản trị và vận hành, giáo dục, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động chấm hết thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Mục 4. HÌNH PHẠT

Điều 98. Các hình phạt được vận dụng riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội

Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị vận dụng một trong những hình phạt sau này riêng với mỗi tội phạm:

1. Cảnh cáo;

2. Phạt tiền;

3. Cải tạo không giam giữ;

4. Tù có thời hạn.

Điều 99. Phạt tiền

Phạt tiền được vận dụng là hình phạt chính riêng với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài năng sản riêng.

Mức tiền phạt riêng với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không thật một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Điều 100. Cải tạo không giam giữ

1.35 Hình phạt tái tạo không giam giữ được vận dụng riêng với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng.

2. Khi vận dụng hình phạt tái tạo không giam giữ riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

Thời hạn tái tạo không giam giữ riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội không thật một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

Điều 101. Tù có thời hạn

Mức phạt tù có thời hạn vận dụng riêng với những người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

1. Đối với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được vận dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không thật 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không thật ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

2. Đối với những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được vận dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không thật 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không thật một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Mục 5. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT, TỔNG HỢP HÌNH PHẠT, MIỄN GIẢM HÌNH PHẠT, XÓA ÁN TÍCH

Điều 102. Quyết định hình phạt trong trường hợp sẵn sàng sẵn sàng phạm tội, phạm tội chưa đạt

1. Tòa án quyết định hành động hình phạt riêng với những người dưới 18 tuổi trong trường hợp sẵn sàng sẵn sàng phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 57 của Bộ luật này.

2. Mức hình phạt cao nhất riêng với những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẵn sàng sẵn sàng phạm tội không thật một phần ba mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt riêng với hành vi sẵn sàng sẵn sàng phạm tội trong điều luật được vận dụng.

Mức hình phạt cao nhất riêng với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẵn sàng sẵn sàng phạm tội không thật một phần hai mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt riêng với hành vi sẵn sàng sẵn sàng phạm tội trong điều luật được vận dụng.

3. Mức hình phạt cao nhất vận dụng riêng với những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt không thật một phần ba mức hình phạt quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Bộ luật này.

Mức hình phạt cao nhất vận dụng riêng với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội chưa đạt không thật một phần hai mức hình phạt quy định tại những điều 99, 100 và 101 của Bộ luật này.

Điều 103. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

1. Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì Tòa án quyết định hành động hình phạt riêng với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Nếu hình phạt chung là tái tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không thật 03 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được vận dụng không được vượt quá 18 năm riêng với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm riêng với những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội.

2. Đối với những người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội, có tội được thực thi trước lúc đủ 16 tuổi, có tội được thực thi sau khi đủ 16 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt vận dụng như sau:

a) Nếu mức hình phạt đã tuyên riêng với tội được thực thi trước lúc người đó đủ 16 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt đã tuyên riêng với tội được thực thi sau khi đủ 16 tuổi thì hình phạt chung không vượt quá mức cần thiết hình phạt cao nhất riêng với những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nếu mức hình phạt đã tuyên riêng với tội được thực thi sau khi người đó đủ 16 tuổi nặng hơn mức hình phạt đã tuyên riêng với tội được thực thi trước lúc đủ 16 tuổi thì hình phạt chung không vượt quá mức cần thiết hình phạt cao nhất riêng với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với những người phạm nhiều tội, có tội được thực thi trước lúc đủ 18 tuổi, có tội được thực thi sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt vận dụng như sau:

a) Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên riêng với tội được thực thi khi người đó chưa đủ 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt vận dụng riêng với tội được thực thi khi người này đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức cần thiết hình phạt cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên riêng với tội được thực thi khi người này đã đủ 18 tuổi nặng hơn mức hình phạt vận dụng riêng với tội thực thi khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt chung vận dụng như riêng với những người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội.

Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án và lại bị xét xử về tội đã phạm trước hoặc sau khi có bản án này, được thực thi theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật này.

Hình phạt chung không được vượt quá mức cần thiết hình phạt cao nhất quy định tại Điều 103 của Bộ luật này.

Điều 105. Giảm mức hình phạt đã tuyên

1. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt tái tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu có tiến bộ và đã chấp hành được một phần tư thời hạn, thì được Tòa án xét giảm; riêng riêng với hình phạt tù, mỗi lần hoàn toàn có thể giảm đến 04 năm nhưng phải bảo vệ đã chấp hành tối thiểu là hai phần năm mức hình phạt đã tuyên.

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt tái tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì được xét giảm ngay và hoàn toàn có thể được miễn chấp hành phần hình phạt còn sót lại.

3. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt tiền nhưng bị lâm vào cảnh tình hình kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả kéo dãn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công lớn, thì theo đề xuất kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn sót lại.

Điều 106. Tha tù trước thời hạn có Đk

1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này hoàn toàn có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ những Đk sau này:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức tái tạo tốt;

c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù;

d) Có nơi cư trú rõ ràng.

2. Việc tha tù trước thời hạn có Đk được thực thi theo quy định tại những khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này.

Điều 107. Xóa án tích

1. Người dưới 18 tuổi bị phán quyết sẽ là không còn án tích, nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phán quyết về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;

c) Người bị vận dụng giải pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này.

2.36 Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phán quyết về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời hạn thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực thi hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau này:

a) 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt tái tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm.

Phần thứ hai

CÁC TỘI PHẠM

Chương XIII

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với quốc tế nhằm mục đích gây nguy hại cho độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chính sách xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 109. Tội hoạt động và sinh hoạt giải trí nhằm mục đích lật đổ cơ quan ban ngành thường trực nhân dân

Người nào hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng hoặc tham gia tổ chức triển khai nhằm mục đích lật đổ cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức triển khai, người xúi giục, người hoạt động và sinh hoạt giải trí đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm;

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 110. Tội gián điệp

1. Người nào có một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động và sinh hoạt giải trí tình báo, phá hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Gây cơ sở để hoạt động và sinh hoạt giải trí tình báo, phá hoại theo sự chỉ huy của quốc tế; hoạt động và sinh hoạt giải trí thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực thi hành vi khác giúp người quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí tình báo, phá hoại;

c) Cung cấp hoặc tích lũy nhằm mục đích phục vụ bí mật nhà nước cho quốc tế; tích lũy, phục vụ tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích mục tiêu để quốc tế sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người đã nhận được làm gián điệp, nhưng không thực thi trách nhiệm được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này.

Điều 111. Tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh lãnh thổ

Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành vi làm sai lệch đường biên giới giới vương quốc hoặc có hành vi khác nhằm mục đích gây phương hại cho bảo mật thông tin an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức triển khai, người hoạt động và sinh hoạt giải trí đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 112. Tội bạo loạn37

Người nào hoạt động và sinh hoạt giải trí vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức triển khai hoặc cướp phá tài sản của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức triển khai, người hoạt động và sinh hoạt giải trí đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 113. Tội khủng bố nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân

1.38 Người nào nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân mà xâm phạm tính mạng con người của cán bộ, công chức hoặc người khác hoặc phá hủy tài sản của Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2.39 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Thành lập, tham gia tổ chức triển khai khủng bố, tổ chức triển khai tài trợ khủng bố;

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo và giảng dạy, huấn luyện thành phần khủng bố; sản xuất, phục vụ vũ khí cho thành phần khủng bố;

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức mạnh thể chất của cán bộ, công chức hoặc người khác; chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên;

d) Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

3.40 Phạm tội trong trường hợp rình rập đe dọa thực thi một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Khủng bố thành viên, tổ chức triển khai quốc tế hoặc những tổ chức triển khai quốc tế nhằm mục đích gây trở ngại vất vả cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng trở nên xử phạt theo Điều này.

5. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong những nghành chính trị, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, kinh tế tài chính, khoa học – kỹ thuật, văn hóa truyền thống, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 115. Tội phá hoại việc thực thi những chủ trương kinh tế tài chính – xã hội

1. Người nào nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân mà phá hoại việc thực thi những chủ trương kinh tế tài chính – xã hội, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Điều 116. Tội phá hoại chủ trương đoàn kết

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây chia rẽ Một trong những tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với những tổ chức triển khai chính trị – xã hội;

b) Gây hằn thù, tẩy chay, chia rẽ, ly khai dân tộc bản địa, xâm phạm quyền bình đẳng trong hiệp hội những dân tộc bản địa Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, giữa người theo những tôn giáo rất khác nhau, chia rẽ những tín đồ tôn giáo với cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, với những tổ chức triển khai chính trị – xã hội;

d) Phá hoại việc thực thi chủ trương đoàn kết quốc tế.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau này nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng cơ quan ban ngành thường trực nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang lo ngại trong nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây trận chiến tranh tâm ý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 118. Tội phá rối bảo mật thông tin an ninh

1. Người nào nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối bảo mật thông tin an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 112 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Điều 119. Tội chống phá cơ sở giam giữ

1. Người nào nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân mà phá cơ sở giam giữ, tổ chức triển khai trốn khỏi cơ sở giam giữ, đánh tháo người bị giam giữ, người bị áp giải hoặc trốn khỏi cơ sở giam giữ, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 120. Tội tổ chức triển khai, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi quốc tế hoặc trốn ở lại quốc tế nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân

1. Người nào tổ chức triển khai, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi quốc tế hoặc trốn ở lại quốc tế nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 121. Tội trốn đi quốc tế hoặc trốn ở lại quốc tế nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân

1. Người nào trốn đi quốc tế hoặc trốn ở lại quốc tế nhằm mục đích chống cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 122. Hình phạt tương hỗ update

Người phạm tội quy định tại Chương này còn tồn tại thể bị tước một số trong những quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chương XIV

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người hiện hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của tớ;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay tiếp theo này lại thực thi một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

g) Để thực thi hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận khung hình của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách tận dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp hoàn toàn có thể làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức triển khai;

p.) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lỗi thời hoặc trong tình hình khách quan đặc biệt quan trọng mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lỗi thời hoặc trong tình hình khách quan đặc biệt quan trọng mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp lý nghiêm trọng của nạn nhân riêng với những người đó hoặc riêng với những người thân trong gia đình thích của người đó, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội riêng với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Điều 126. Tội giết người do vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội

1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội riêng với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Điều 127. Tội làm chết người trong lúc thi hành công vụ

1. Người nào trong lúc thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp lý được cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Đối với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 128. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 130. Tội bức tử

1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Đối với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai.

Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng con người của tớ;

b) Tạo Đk vật chất hoặc tinh thần cho những người dân khác tự tước đoạt tính mạng con người của tớ.

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Điều 132. Tội không tương hỗ người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng con người

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng con người, tuy có Đk mà không tương hỗ dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Người không tương hỗ là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

b) Người không tương hỗ là người mà theo pháp lý hay nghề nghiệp có trách nhiệm và trách nhiệm phải tương hỗ.

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 133. Tội rình rập đe dọa giết người

1. Người nào rình rập đe dọa giết người, nếu có vị trí căn cứ làm cho những người dân bị rình rập đe dọa lo sợ rằng việc rình rập đe dọa này sẽ tiến hành thực thi, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với những người hiện hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân;

d) Đối với những người dưới 16 tuổi;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác41

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật tư nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn hoàn toàn có thể gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không hoàn toàn có thể tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của tớ, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức triển khai;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời hạn hiện giờ đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành giải pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành giải pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với những người hiện hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm từ điểm a tới điểm k khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm từ điểm a tới điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm từ điểm a tới điểm k khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên nhưng thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm từ điểm a tới điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm từ điểm a tới điểm k khoản 1 Điều này.

5. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 61% trở lên nhưng thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm từ điểm a tới điểm k khoản 1 Điều này.

6. Người nào sẵn sàng sẵn sàng vũ khí, vật tư nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc xây dựng hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm mục đích gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp lý nghiêm trọng của nạn nhân riêng với những người đó hoặc riêng với những người thân trong gia đình thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 31% trở lên42;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người.

Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác do vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60% do vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên.

3. Phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 137. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác trong lúc thi hành công vụ

1. Người nào trong lúc thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp lý được cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên, mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 31 % trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Đối với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không hoàn toàn có thể tự vệ.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm43.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm hoặc44 phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên.

3. Phạm tội riêng với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 61% trở lên, thì bị phạt tái tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc45 phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 139. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm46 hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc47 phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên.

3. Phạm tội riêng với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm48.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 140. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc những trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không hoàn toàn có thể tự vệ;

b) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 31% trở lên49;

c) Đối với 02 người trở lên.

Điều 141. Tội hiếp dâm

1.50 Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc tận dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực thi hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2.51 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Đối với những người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

c) Nhiều người hiếp một người;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Có tính chất loạn luân;

g) Làm nạn nhân có thai;

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3.52 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Phạm tội riêng với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại những khoản đó.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc tận dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực thi hành vi quan hệ tình dục khác với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của tớ;

b) Giao cấu hoặc thực thi hành vi quan hệ tình dục khác với những người dưới 13 tuổi.

2.53 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

d) Đối với những người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Đối với 02 người trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3.54 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Đối với những người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 143. Tội cưỡng dâm

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực thi hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2.55 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Có tính chất loạn luân;

đ) Làm nạn nhân có thai;

e) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60%;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3.56 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:

a) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại những khoản đó.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 144. Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực thi hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2.57 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 3 1% đến 60%;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3.58 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực thi hành vi quan hệ tình dục khác với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực thi hành vi quan hệ tình dục khác với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

e) Đối với những người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 146. Tội dâm ô riêng với những người dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô riêng với những người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích mục tiêu giao cấu hoặc không nhằm mục đích thực thi những hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với những người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%59;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên60;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục tiêu khiêu dâm

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp tận mắt tận mắt chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với những người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Có mục tiêu thương mại;

e) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%61;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên62;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 148. Tội lây truyền HIV cho những người dân khác

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho những người dân khác, trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Đối với những người dưới 18 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 145 của Bộ luật này63;

c) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

d) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên cấp dưới y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với những người đang64 thi hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân.

Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho những người dân khác

1. Người nào cố ý truyền HIV cho những người dân khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Đối với những người hiện hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân;

c) Đối với những người dưới 18 tuổi;

d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

đ) Lợi dụng nghề nghiệp;

e) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%65.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

b) Đối với 06 người trở lên;

c) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên66;

d) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 150. Tội mua và bán người

1.67 Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác;

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận khung hình của nạn nhân hoặc vì mục tiêu vô nhân đạo khác;

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực thi hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

2.68 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Vì động cơ đê hèn;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Đưa nạn nhân thoát khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

đ) Đối với từ 02 người đến 05 người;

e) Phạm tội 02 lần trở lên.

3.69 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Đã lấy bộ phận khung hình của nạn nhân;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

đ) Đối với 06 người trở lên;

e) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 151. Tội mua và bán người dưới 16 tuổi70

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác, trừ trường hợp vì mục tiêu nhân đạo;

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận khung hình hoặc vì mục tiêu vô nhân đạo khác;

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực thi hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Lợi dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí cho, nhận con nuôi để phạm tội;

c) Đối với từ 02 người đến 05 người;

d) Đối với những người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;

đ) Đưa nạn nhân thoát khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Vì động cơ đê hèn;

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

d) Đã lấy bộ phận khung hình của nạn nhân;

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

e) Đối với 06 người trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 152. Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi

1. Người nào đánh tráo người dưới 01 tuổi71, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;

c) Đối với những người dưới 01 tuổi mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;

d) Phạm tội 02 lần trở lên.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho những người dân khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2.72 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;

c) Đối với những người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;

d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60%.

3.73 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Đối với 06 người trở lên;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

d) Làm nạn nhân chết;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

4.74 Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 154. Tội mua và bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận khung hình người

1. Người nào mua và bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận khung hình người khác, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Vì mục tiêu thương mại;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;

d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Đối với 06 người trở lên;

d) Gây chết người;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với những người hiện hành công vụ;

đ) Đối với những người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%75.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên76;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 156. Tội vu oan giáng họa

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai thực sự nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với những người hiện hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%77;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên78;

c) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Chương XV

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp lý

1.79 Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp lý, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2.80 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với những người hiện hành công vụ;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Đối với những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không hoàn toàn có thể tự vệ;

g) Làm cho những người dân bị bắt, giữ, giam hoặc mái ấm gia đình họ lâm vào cảnh tình hình kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%.

3.81 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm người bị bắt, giữ, giam chết hoặc tự sát;

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 158. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác

1.82 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Khám xét trái pháp lý chỗ ở của người khác;

b) Đuổi trái pháp lý người khác thoát khỏi chỗ ở của tớ;

c) Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp lý người đang ở hoặc người đang quản trị và vận hành hợp pháp vào chỗ ở của tớ;

d) Xâm nhập trái pháp lý chỗ ở của người khác.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 159. Tội xâm phạm bí mật hoặc bảo vệ an toàn và uy tín thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào;

b) Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy những thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông;

c) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp lý;

d) Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp lý;

đ) Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc bảo vệ an toàn và uy tín thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tiết lộ những thông tin đã sở hữu đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

đ) Làm nạn nhân tự sát.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 160. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân

1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực thi quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Dần đến hoãn ngày bầu cử, bầu cử lại hoặc hoãn việc trưng cầu ý dân.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 161. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân

1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, giám sát việc bầu cử, tổ chức triển khai trưng cầu ý dân mà hàng fake sách vở, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dẫn đến phải tổ chức triển khai lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 162. Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp lý

1.83 Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ thành viên khác mà thực thi một trong những hành vi sau này gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Ra quyết định hành động buộc thôi việc trái pháp lý riêng với công chức, viên chức;

b) Sa thải trái pháp lý riêng với những người lao động;

c) Cưỡng ép, rình rập đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc.

2.84 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

c) Đối với những người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 163. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác lập hội, hội họp hợp pháp, đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Dẫn đến biểu tình;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 164. Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Dẫn đến biểu tình;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 165. Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới

1. Người nào vì nguyên do giới mà thực thi hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trong những nghành chính trị, kinh tế tài chính, lao động, giáo dục và đào tạo và giảng dạy, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, văn hóa truyền thống, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 166. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền xét và xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho những người dân khiếu nại, tố cáo.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Trả thù người khiếu nại, tố cáo;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực thi hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

d) Dẫn đến biểu tình;

đ) Làm người khiếu nại, tố cáo tự sát.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

Chương XVI

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho những người dân bị tiến công lâm vào cảnh tình trạng không thể chống cự được nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11% đến 30%;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện đi lại hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Phạm tội riêng với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không hoàn toàn có thể tự vệ;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng tình hình trận chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

6. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 169. Tội bắt cóc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

285. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng vũ khí, phương tiện đi lại hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

d) Đối với những người dưới 16 tuổi;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

g) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11 % đến 30%;

h) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3.86 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%.

4.87 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Làm chết người;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất hoặc gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên.

5. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

6. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào rình rập đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Phạm tội riêng với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không hoàn toàn có thể tự vệ;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng tình hình trận chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 171. Tội cướp giật tài sản

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11% đến 30%;

g) Phạm tội riêng với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không hoàn toàn có thể tự vệ;

h) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng tình hình trận chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 172. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội quy định tại những điều 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

d) Tài sản là phương tiện đi lại kiếm sống chính của người bị hại và mái ấm gia đình họ88.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Hành hung để tẩu thoát;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Chiếm đoạt tài sản là hàng cứu trợ;

đ)89 (được bãi bỏ)

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b)90 (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b)91 (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng tình hình trận chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1.92 Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội quy định tại những điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

d) Tài sản là phương tiện đi lại kiếm sống chính của người bị hại và mái ấm gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2.93 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Tài sản là bảo vật vương quốc;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3.94 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4.95 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng tình hình trận chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 174. Tội lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội quy định tại những điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

d) Tài sản là phương tiện đi lại kiếm sống chính của người bị hại và mái ấm gia đình họ96.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tận dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g)97 (được bãi bỏ)

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b)98 (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b)99 (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng tình hình trận chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 175. Tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt tài sản 100

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội quy định tại những điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện đi lại kiếm sống chính của người bị hại và mái ấm gia đình họ, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản tuy nhiên có Đk, kĩ năng nhưng cố ý không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục tiêu phạm pháp dẫn đến không hoàn toàn có thể trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tận dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản

1. Người nào cố ý không trả lại cho chủ sở hữu, người quản trị và vận hành hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng101 hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là102 di vật, cổ vật103 bị giao nhầm hoặc do mình tìm kiếm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản trị và vận hành hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được trao lại tài sản đó theo quy định của pháp lý, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật vương quốc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản

1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã biết thành xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500.000.000 đồng nhưng104 tài sản là di vật, cổ vật105 nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219 và106 Điều 220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

b) Tài sản là bảo vật vương quốc;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1.107 Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

d) Tài sản là phương tiện đi lại kiếm sống chính của người bị hại và mái ấm gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2.108 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật vương quốc;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì nguyên do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm,

3.109 Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4.110 Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 179. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp

1. Người nào có trách nhiệm trực tiếp trong công tác thao tác quản trị và vận hành tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, tiêu tốn lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị111 cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 180. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tái tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc112 phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Chương XVII

CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Điều 181. Tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân gia đình tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện

Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với việc tự nguyện của tớ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân gia đình tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng phương pháp hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

Điều 182. Tội vi phạm chính sách một vợ, một chồng

1. Người nào đang sẵn có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người khác hoặc người chưa tồn tại vợ, chưa tồn tại chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người mà mình biết rõ là đang sẵn có chồng, có vợ thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân gia đình của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định hành động của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm hết việc chung sống như vợ chồng trái với chính sách một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Điều 183. Tội tổ chức triển khai tảo hôn

Người nào tổ chức triển khai việc lấy vợ, lấy chồng cho những người dân chưa tới tuổi kết hôn, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm.

Điều 184. Tội loạn luân

Người nào giao cấu với những người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 185. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người dân có công nuôi dưỡng mình

1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người dân có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Đối với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

b) Đối với những người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo.

Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh trách nhiệm và trách nhiệm cấp dưỡng113

Người nào có trách nhiệm và trách nhiệm cấp dưỡng và hoàn toàn có thể thực tiễn để thực thi việc cấp dưỡng riêng với những người mà mình có trách nhiệm và trách nhiệm cấp dưỡng theo quy định của pháp lý mà từ chối hoặc trốn tránh trách nhiệm và trách nhiệm cấp dưỡng, làm cho những người dân được cấp dưỡng lâm vào cảnh tình trạng nguy hiểm đến tính mạng con người, sức mạnh thể chất hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Điều 187. Tội tổ chức triển khai mang thai hộ vì mục tiêu thương mại

1. Người nào tổ chức triển khai mang thai hộ vì mục tiêu thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức triển khai;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Chương XVIII

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

Điều 188. Tội buôn lậu

1.114 Người nào marketing thương mại qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào trong nước hoặc ngược lại trái pháp lý thành phầm & hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong những điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Vật phạm pháp là bảo vật vương quốc;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

h) Phạm tội 02 lần trở lên;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ là 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng trận chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả khác.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6.115 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với thành phầm & hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; thành phầm & hàng hóa trị giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật; thành phầm & hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong những điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

e) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 189. Tội vận chuyển trái phép thành phầm & hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

1.116 Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào trong nước hoặc ngược lại trái pháp lý thành phầm & hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Vật phạm pháp là bảo vật vương quốc;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3.117 Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5.118 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với thành phầm & hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; thành phầm & hàng hóa trị giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật; thành phầm & hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c, e và g khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 190. Tội sản xuất, marketing thương mại hàng cấm

1.119 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại những điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Sản xuất, marketing thương mại thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít;

b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ là 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;

c) Sản xuất, marketing thương mại pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam;

d) Sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa khác mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa không được phép lưu hành, không được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

e) Sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa dưới mức quy định tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.120 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 100 kilôgam đến dưới 300 kilôgam hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít;

e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao;

g) Pháo nổ từ 40 kilôgam đến dưới 120 kilôgam;

h) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

i) Hàng hóa không được phép lưu hành, không được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng;

k) Buôn bán qua biên giới, trừ thành phầm & hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu;

l) Tái phạm nguy hiểm.

3.121 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 kilôgam trở lên hoặc 300 lít trở lên;

b) Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên;

c) Pháo nổ 120 kilôgam trở lên;

d) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa không được phép lưu hành, không được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a)122 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b)123 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;

c)124 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

1.125 Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong những trường hợp sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại những điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít;

b) Thuốc lá điếu nhập lậu từ là 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;

c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam;

d) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Hàng hóa không được phép lưu hành, không được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

e) Hàng hóa dưới mức quy định tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.126 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 100 kilôgam đến dưới 300 kilôgam hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít;

e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao;

g) Pháo nổ từ 40 kilôgam đến dưới 120 kilôgam;

h) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

i) Hàng hóa không được phép lưu hành, không được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng;

k) Vận chuyển qua biên giới, trừ thành phầm & hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu;

l) Tái phạm nguy hiểm.

3.127 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 kilôgam trở lên hoặc 300 lít trở lên;

b) Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên;

c) Pháo nổ 120 kilôgam trở lên;

d) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm marketing thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa không được phép lưu hành, không được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a)128 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b)129 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c)130 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 192. Tội sản xuất, marketing thương mại hàng nhái

1.131 Người nào sản xuất, marketing thương mại hàng nhái thuộc một trong những trường hợp sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại những điều 193, 194 và 195 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc dưới 30.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2.132 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

đ) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Làm chết người;

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

k) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

l) Buôn bán qua biên giới;

m) Tái phạm nguy hiểm.

3.133 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết 02 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 122% trở lên;

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a)134 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b)135 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 193. Tội sản xuất, marketing thương mại hàng nhái là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

1. Người nào sản xuất, marketing thương mại hàng nhái là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

2.136 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

e) Buôn bán qua biên giới;

g) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

h) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

k) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3.137 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

d) Làm chết người;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%.

4.138 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết 02 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 122% trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6.139 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

e) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 194. Tội sản xuất, marketing thương mại hàng nhái là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

1. Người nào sản xuất, marketing thương mại hàng nhái là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2.140 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

e) Buôn bán qua biên giới;

g) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

h) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

k) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3.141 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng;

c) Làm chết người;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4.142 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên;

b) Làm chết 02 người trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 122% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6.143 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 15.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

e) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 195. Tội sản xuất, marketing thương mại hàng nhái là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi 144

1.145 Người nào sản xuất, marketing thương mại hàng nhái là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc dưới 30.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

2.146 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

e) Buôn bán qua biên giới;

g) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3.147 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Hàng giả tương tự với số lượng của hàng thật hoặc thành phầm & hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, hiệu suất cao trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ là 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

c) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6.148 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c, e, g, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

e) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 196. Tội góp vốn đầu tư mạnh

1. Người nào tận dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh hoặc tình hình trở ngại vất vả về kinh tế tài chính mua vét thành phầm & hàng hóa thuộc khuôn khổ món đồ bình ổn giá hoặc thuộc khuôn khổ thành phầm & hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm mục đích bán lại để thu lợi bất chính thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

d) Hàng hóa trị giá từ là 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ là 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị xử phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều này149, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng;

d) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm150 hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 197. Tội quảng cáo gian dối

1. Người nào quảng cáo gian dối về thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 198. Tội lừa dối người tiêu dùng

1. Người nào trong việc mua, bán thành phầm & hàng hóa hoặc phục vụ dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính quầy bán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 199. Tội vi phạm quy định về phục vụ điện151

1. Người nào có trách nhiệm mà đóng điện, cắt điện, từ chối phục vụ điện trái quy định của pháp lý hoặc trì hoãn việc xử lý sự cố điện không còn nguyên do chính đáng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

Điều 200. Tội trốn thuế

1.152 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội quy định tại những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Không nộp hồ sơ Đk thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày Tính từ lúc ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp lý;

b) Không ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu liên quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp;

c) Không xuất hóa đơn khi bán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tiễn của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã bán;

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán thành phầm & hàng hóa, nguyên vật tư nguồn vào trong hoạt động và sinh hoạt giải trí phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;

đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác lập sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;

e) Khai sai với thực tiễn thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế sau khi thành phầm & hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

h) Câu kết với những người gửi hàng để nhập khẩu thành phầm & hàng hóa, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

i) Sử dụng thành phầm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục tiêu quy định mà không khai báo việc quy đổi mục tiêu sử dụng với cơ quan quản trị và vận hành thuế.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ là 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5.153 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội quy định tại những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 201. Tội cho vay vốn ngân hàng lãi nặng trong thanh toán giao dịch thanh toán dân sự

1. Người nào trong thanh toán giao dịch thanh toán dân sự mà cho vay vốn ngân hàng với lãi suất vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay cao nhất154 quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên155, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 202. Tội làm, marketing thương mại tem giả, vé giả

1. Người nào làm, marketing thương mại nhiều chủng loại tem giả, vé giả thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Tem giả, vé giả không còn mệnh giá có số lượng từ 15.000 cty đến dưới 30.000 cty;

b) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

d) Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Tem giả, vé giả không còn mệnh giá có số lượng 30.000 cty trở lên;

d) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá 200.000.000 đồng trở lên;

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 203. Tội in, phát hành, mua và bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người nào in, phát hành, mua và bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng156 hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này157, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

d) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 204. Tội vi phạm quy định về dữ gìn và bảo vệ, quản trị và vận hành hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người nào có trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ, quản trị và vận hành hóa đơn, chứng từ mà vi phạm quy định của Nhà nước về dữ gìn và bảo vệ, quản trị và vận hành hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hoặc cho những người dân khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 205. Tội lập quỹ trái phép

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái quy định của pháp lý và đã sử dụng quỹ đó gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000. 000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc trấn áp;

b) Để thực thi hành vi vi phạm pháp lý khác;

c) Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ là 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 206. Tội vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng nhà nước, hoạt động và sinh hoạt giải trí khác liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng158

1.159 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này gây thiệt hại cho những người dân khác về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Cấp tín dụng thanh toán cho trường hợp không được cấp tín dụng thanh toán, trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng thanh toán;

b) Cấp tín dụng thanh toán không còn bảo vệ hoặc cấp tín dụng thanh toán với Đk ưu đãi cho đối tượng người dùng bị hạn chế cấp tín dụng thanh toán theo quy định của pháp lý;

c) Vi phạm quy định về tỷ suất bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế theo quy định của Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán;

d) Cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo vệ khi thẩm định giá đựng cấp tín dụng thanh toán riêng với trường hợp phải có tài năng sản bảo vệ;

đ) Vi phạm quy định của pháp lý về tổng mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán riêng với đối tượng người dùng bị hạn chế cấp tín dụng thanh toán;

e) Cấp tín dụng thanh toán vượt số lượng giới hạn so với vốn tự có riêng với một người tiêu dùng và người dân có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận đồng ý của người dân có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

g) Vi phạm quy định của pháp lý về góp vốn, số lượng giới hạn góp vốn, mua Cp, Đk cấp tín dụng thanh toán;

h) Phát hành, phục vụ, sử dụng phương tiện đi lại thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện đi lại thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện đi lại thanh toán giả;

i) Kinh doanh vàng trái phép hoặc marketing thương mại ngoại hối trái phép;

k) Tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng nhà nước lúc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

2. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ là 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng ủy quyền giả hoặc những sách vở có mức giá giả khác

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng ủy quyền giả hoặc những sách vở có mức giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng ủy quyền giả hoặc những sách vở có mức giá giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng ủy quyền giả hoặc những sách vở có mức giá giả khác có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng ủy quyền giả hoặc những sách vở có mức giá giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

1. Người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí rao bán, niêm yết, thanh toán giao dịch thanh toán, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, tổ chức triển khai thị trường, Đk, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Gây thiệt hại cho nhà góp vốn đầu tư từ là 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích160 mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho nhà góp vốn đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

c) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị cấm marketing thương mại, cấm161 hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để sở hữ và bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

1. Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng không được công bố mà nếu được công bố hoàn toàn có thể ảnh hưởng lớn đến giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng này mà sử dụng thông tin này để sở hữ và bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hoặc tiết lộ, phục vụ thông tin này hoặc tư vấn cho những người dân khác mua và bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trên cơ sở thông tin này, thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà góp vốn đầu tư từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho nhà góp vốn đầu tư 1.500.000.000 đồng trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

c) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị cấm marketing thương mại, cấm162 hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 211. Tội thao túng thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà góp vốn đầu tư từ là 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng một hoặc nhiều thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thanh toán của tớ hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo;

b) Thông đồng với những người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trong cùng trong thời gian ngày thanh toán giao dịch thanh toán hoặc thông đồng với nhau thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng ủy quyền thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển Một trong những thành viên trong nhóm nhằm mục đích tạo giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, cung và cầu giả tạo;

c) Liên tục mua hoặc bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời gian Open hoặc ngừng hoạt động thị trường nhằm mục đích tạo ra mức giá ngừng hoạt động hoặc giá Open mới cho loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đó trên thị trường;

d) Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung và cầu và giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, thao túng giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán;

đ) Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện đi lại thông tin đại chúng về một loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, về tổ chức triển khai phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán nhằm mục đích tạo ảnh hưởng đến giá của loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đó sau khi đã thực thi thanh toán giao dịch thanh toán và sở hữu vị thế riêng với loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đó;

e) Sử dụng những phương thức hoặc thực thi những hành vi thanh toán giao dịch thanh toán khác để tạo cung và cầu giả tạo, thao túng giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho nhà góp vốn đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

d) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ rao bán, niêm yết sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

1. Người nào làm giả tài liệu trong hồ sơ rao bán, niêm yết sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thu lợi bất chính từ là 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà góp vốn đầu tư từ là 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại cho nhà góp vốn đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;

c) Có tổ chức triển khai;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 213. Tội gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm

1.163 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại những điều 174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Thông đồng với những người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để xử lý và xử lý bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp lý;

b) Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xẩy ra;

c) Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

d) Tự gây thiệt hại về tài sản, sức mạnh thể chất của tớ để hưởng quyền lợi bảo hiểm, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

c) Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5.164 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 400.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b và đ khoản 2 Điều này hoặc chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ là 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 3.000.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng;

d) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong những điều 174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội;

b) Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã biết thành làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong những điều 174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, ngân sách giường bệnh và những ngân sách khác mà thực tiễn người bệnh không sử dụng;

b) Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được cấp khống, thẻ bảo hiểm y tế giả, thẻ đã biết thành tịch thu, thẻ bị sửa chữa thay thế, thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh hưởng chính sách bảo hiểm y tế trái quy định.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho những người dân lao động

1. Người nào có trách nhiệm và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho những người dân lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng khá đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau này, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người lao động;

d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người lao động trở lên;

c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Điều 217. Tội vi phạm quy định về đối đầu đối đầu

1.165 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này gây thiệt hại cho những người dân khác từ là 1.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Thỏa thuận ngăn cản, ngưng trệ không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc tăng trưởng marketing thương mại;

b) Thỏa thuận vô hiệu khỏi thị trường doanh nghiệp không phải là những bên của thỏa thuận hợp tác;

c) Thỏa thuận hạn chế đối đầu đối đầu khi những bên tham gia thỏa thuận hợp tác có Thị phần phối hợp trên thị trường liên quan 30% trở lên thuộc một trong những trường hợp: thỏa thuận hợp tác ấn định giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận hợp tác phân loại thị trường tiêu thụ, nguồn phục vụ thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ; thỏa thuận hợp tác hạn chế hoặc trấn áp số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hợp tác hạn chế tăng trưởng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển, hạn chế góp vốn đầu tư; thỏa thuận hợp tác áp đặt cho doanh nghiệp khác Đk ký phối hợp đồng mua, bán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác đồng ý trách nhiệm và trách nhiệm không liên quan trực tiếp đến đối tượng người dùng của hợp đồng.

2.166 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

c) Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền;

d) Thu lợi bất chính 3.000.000.000 đồng trở lên;

đ) Gây thiệt hại cho những người dân khác 5.000.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

c)167 Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 217a. Tội vi phạm quy định về marketing thương mại theo phương thức đa cấp 168

1. Người nào tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo phương thức đa cấp mà không còn giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí bán hàng đa cấp thuộc một trong những trường hợp sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 và Điều 290 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Gây thiệt hại cho những người dân khác từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại cho những người dân khác 1.500.000.000 đồng trở lên;

c) Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí bán đấu giá tài sản

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho những người dân khác từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lập list khống về người Đk mua tài sản bán đấu giá;

b) Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí bán đấu giá tài sản;

c) Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động và sinh hoạt giải trí bán đấu giá tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho những người dân khác 300.000.000 đồng trở lên;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản trị và vận hành, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí

1. Người nào được giao quản trị và vận hành, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chính sách quản trị và vận hành, sử dụng tài sản, gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính169 về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí 170 từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thất thoát, lãng phí171 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 220. Tội vi phạm quy định172 về quản trị và vận hành và sử dụng vốn góp vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn thực thi một trong những hành vi sau này gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính173 về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Vi phạm quy định về quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư;

b) Vi phạm quy định về lập, thẩm định chủ trương góp vốn đầu tư;

c) Vi phạm quy định về quyết định hành động góp vốn đầu tư chương trình, dự án công trình bất Động sản;

d) Vi phạm quy định về tư vấn, thiết kế chương trình, dự án công trình bất Động sản.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 221. Tội vi phạm quy định174 về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn thực thi một trong những hành vi sau này, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính175 về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hợp tác hoặc ép buộc người khác hàng fake, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;

b) Dụ dỗ, thỏa thuận hợp tác hoặc ép buộc người khác phục vụ, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai thực sự;

c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của cty kế toán hoặc tài sản liên quan đến cty kế toán;

d) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn tàng trữ theo176 quy định của Luật Kế toán;

đ) Lập hai khối mạng lưới hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm mục đích bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí góp vốn đầu tư của cty kế toán.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính177 về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Can thiệp trái pháp lý vào hoạt động và sinh hoạt giải trí đấu thầu;

b) Thông thầu;

c) Gian lận trong đấu thầu;

d) Cản trở hoạt động và sinh hoạt giải trí đấu thầu;

đ) Vi phạm quy định của pháp lý về bảo vệ công minh, minh bạch trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đấu thầu;

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu không được xác lập dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu;

g) Chuyển nhượng thầu trái phép.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 223. Tội thông đồng, bao che cho những người dân nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn thực thi một trong những hành vi sau này, làm thất thoát tiền thuế phải nộp từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế không đúng quy định của Luật Quản lý thuế và những quy định khác của pháp lý về thuế;

b) Xác nhận việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế không đúng quy định của178 Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp lý về thuế.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Làm thất thoát tiền thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thất thoát tiền thuế179 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 224. Tội vi phạm quy định về góp vốn đầu tư khu công trình xây dựng xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn thực thi một trong những hành vi sau này, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Quyết định góp vốn đầu tư xây dựng không đúng quy định của Luật Xây dựng;

b) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự trù, kiểm soát và điều chỉnh dự trù, nghiệm thu sát hoạch khu công trình xây dựng sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của Luật Xây dựng;

c) Lựa chọn nhà thầu không đủ Đk khả năng để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng;

d) Dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án công trình bất Động sản, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, xây dựng khu công trình xây dựng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

1.180 Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực thi một trong những hành vi sau này, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang rất được bảo lãnh tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thành phầm & hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a)181 Thực hiện một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thành phầm & hàng hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thành phầm & hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 226. Tội xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp

1.182 Người nào cố ý xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp riêng với thương hiệu hoặc hướng dẫn địa lý đang rất được bảo lãnh tại Việt Nam mà đối tượng người dùng là thành phầm & hàng hóa hàng fake thương hiệu hoặc hướng dẫn địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ Sở hữu thương hiệu hoặc hướng dẫn địa lý từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thành phầm & hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại cho chủ sở hữu thương hiệu hoặc hướng dẫn địa lý 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a)183 Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu thương hiệu hoặc hướng dẫn địa lý từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thành phầm & hàng hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu thương hiệu hoặc hướng dẫn địa lý từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thành phầm & hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 227. Tội vi phạm quy định về nghiên cứu và phân tích, thăm dò, khai thác tài nguyên184

1.185 Người nào vi phạm quy định về nghiên cứu và phân tích, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải hòn đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không còn giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu và phân tích, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc tài nguyên khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Khoáng sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.186 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ là 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu và phân tích, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc tài nguyên khác 500.000.000 đồng trở lên;

b) Khoáng sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Có tổ chức triển khai;

d) Gây sự cố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

đ) Làm chết người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 122% trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a)187 Thực hiện một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, thu lợi bất chính từ nghiên cứu và phân tích, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc tài nguyên khác từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc tài nguyên trị giá từ 700.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%; thu lợi bất chính từ nghiên cứu và phân tích, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc tài nguyên khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc tài nguyên trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ là 1.500.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 228. Tội vi phạm những quy định về sử dụng đất đai

1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với những quy định của pháp lý về quản trị và vận hành và sử dụng đất đai, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 229. Tội vi phạm những quy định về quản trị và vận hành đất đai

1. Người nào tận dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, tịch thu, cho thuê, được cho phép chuyển quyền sử dụng, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất trái quy định của pháp lý thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đất trồng lúa có diện tích s quy hoạnh từ 5.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 30.000 mét vuông (mét vuông); đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích s quy hoạnh từ 10.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 50.000 mét vuông (mét vuông); đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích s quy hoạnh từ 10.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 40.000 mét vuông (mét vuông);

b) Đất có mức giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng riêng với đất nông nghiệp hoặc từ là 1.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng riêng với đất phi nông nghiệp;

c) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Đất trồng lúa có diện tích s quy hoạnh từ 30.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 70.000 mét vuông (mét vuông); đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích s quy hoạnh từ 50.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 100.000 mét vuông (mét vuông); đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích s quy hoạnh từ 40.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 80.000 mét vuông (mét vuông);

c) Đất có mức giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 7.000.000.000 đồng riêng với đất nông nghiệp hoặc từ 5.000.000.000 đồng đến dưới 15.000.000.000 đồng riêng với đất phi nông nghiệp;

d) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Đất trồng lúa có diện tích s quy hoạnh 70.000 mét vuông (mét vuông) trở lên; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích s quy hoạnh 100.000 mét vuông (mét vuông) trở lên; đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích s quy hoạnh 80.000 mét vuông (mét vuông) trở lên;

b) Đất có mức giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền 7.000.000.000 đồng trở lên riêng với đất nông nghiệp hoặc 15.000.000.000 đồng trở lên riêng với đất phi nông nghiệp.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 230. Tội vi phạm quy định về bồi thường, tương hỗ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn thực thi một trong những hành vi sau này, gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Vi phạm quy định của pháp lý về bồi thường về đất, tương hỗ và tái định cư;

b) Vi phạm quy định của pháp lý về bồi thường về tài sản, về sản xuất marketing thương mại.

2. Phạm tội thuộc một trong nhũng trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi hoặc vì động cơ thành viên khác;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 3 00.000.000 đồng trở lên;

d) Gây ảnh hưởng xấu về bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 232. Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản188

1.189 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 243 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

b) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 10m khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 07 mét khối (m3) đến dưới 15 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

c) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10m khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

d) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 07 mét khối (m3) đến dưới 15 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 05 mét khối (m3) đến dưới 10m khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 10m khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 05 mét khối (m3) đến dưới 10m khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 03 mét khối (m3) đến dưới 08 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 01 mét khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

g) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

h) Khai thác trái phép gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm 1A từ 01 mét khối (m3) đến dưới 02 mét khối (m3) tại rừng sản xuất, từ 0,5m khối (m3) đến dưới 1,5m khối (m3) tại rừng phòng hộ hoặc từ 0,5m khối (m3) đến dưới 01 mét khối (m3) tại rừng đặc dụng;

i) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua và bán trái phép từ là 1,5m khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ quốc tế thuộc Phụ lục I Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 10m khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ quốc tế thuộc Phụ lục II Công Ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng thông thường;

l) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua và bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 600.000.000 đồng;

m) Khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua và bán trái phép gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ có khối lượng hoặc trị giá dưới mức quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm 1 khoản này nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.190 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 40 mét khối (m3) đến dưới 80 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 30 mét khối (m3) đến dưới 50 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

b) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

c) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng từ 30 mét khối (m3) đến dưới 60 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

d) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10m khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10m khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 08 mét khối (m3) đến dưới 15 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 03 mét khối (m3) đến dưới 10m khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

g) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;

h) Khai thác trái phép gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA từ 02 mét khối (m3) đến dưới 04 mét khối (m3) tại rừng sản xuất, từ là 1,5m khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) tại rừng phòng hộ hoặc từ 01 mét khối (m3) đến dưới 02 mét khối (m3) tại rừng đặc dụng;

i) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá từ 60.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;

k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua và bán trái phép từ 03 mét khối (m3) đến dưới 06 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ quốc tế thuộc Phụ lục I Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ quốc tế thuộc Phụ lục II Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 40 mét khối (m3) đến dưới 80 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng thông thường;

l) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua và bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 600.000.000 đồng đến dưới 1.200.000.000 đồng;

m) Có tổ chức triển khai;

n) Mua bán, vận chuyển qua biên giới;

o) Tái phạm nguy hiểm.

3.191 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng 80 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 50 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

b) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 30 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

c) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng 60 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 40 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

d) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên 30 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 20 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 20 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên 15 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 10m khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

g) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá 200.000.000 đồng trở lên; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá 400.000.000 đồng trở lên;

h) Khai thác trái phép gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA 04 mét khối (m3) trở lên tại rừng sản xuất, 03 mét khối (m3) trở lên tại rừng phòng hộ hoặc 02 mét khối (m3) trở lên tại rừng đặc dụng;

i) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá 120.000.000 đồng trở lên;

k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua và bán trái phép 06 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ quốc tế thuộc Phụ lục I Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp; 40 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ quốc tế thuộc Phụ lục II Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp; 80 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật rừng thông thường;

l) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua và bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá 1.200.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a)192 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b)193 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

c)194 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

d) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 233. Tội vi phạm quy định về quản trị và vận hành rừng195

1. Người nào tận dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Giao rừng, tịch thu rừng, cho thuê rừng trái pháp lý từ 20.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 25.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng sản xuất; từ 15.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 20.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng phòng hộ hoặc từ 10.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 15.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng đặc dụng;

b) Cho phép chuyển mục tiêu sử dụng rừng trái pháp lý từ 10.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 12.500 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng sản xuất; từ 7.500 mét vuông (mét vuông) đến dưới 10.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng phòng hộ hoặc từ 5.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 7.500 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng đặc dụng;

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp lý thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 232 của Bộ luật này;

d) Giao rừng, tịch thu rừng, cho thuê rừng, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng rừng trái pháp lý hoặc được cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp lý dưới mức quy định tại điểm a, điểm b khoản này và những điểm từ điểm a tới điểm 1 khoản 1 Điều 232 của Bộ luật này nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật về một trong những hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Giao rừng, tịch thu rừng, cho thuê rừng trái pháp lý từ 25.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 40.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng sản xuất; từ 20.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 30.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng phòng hộ hoặc từ 15.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 25.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng đặc dụng;

d) Cho phép chuyển mục tiêu sử dụng rừng trái pháp lý từ 12.500 mét vuông (mét vuông) đến dưới 17.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng sản xuất; từ 10.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 15.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng phòng hộ hoặc từ 7.500 mét vuông (mét vuông) đến dưới 12.000 mét vuông (mét vuông) riêng với rừng đặc dụng;

đ) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp lý thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm từ điểm a tới điểm 1 khoản 2 Điều 232 của Bộ luật này.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Giao rừng, tịch thu rừng, cho thuê rừng trái pháp lý 40.000 mét vuông (mét vuông) trở lên riêng với rừng sản xuất; 30.000 mét vuông (mét vuông) trở lên riêng với rừng phòng hộ hoặc 25.000 mét vuông (mét vuông) trở lên riêng với rừng đặc dụng;

b) Cho phép chuyển mục tiêu sử dụng rừng trái pháp lý 17.000 mét vuông (mét vuông) trở lên riêng với rừng sản xuất; 15.000 mét vuông (mét vuông) trở lên riêng với rừng phòng hộ hoặc 12.000 mét vuông (mét vuông) trở lên riêng với rừng đặc dụng;

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp lý thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 232 của Bộ luật này.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 234. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã hoang dã196

1.197 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 242 và Điều 244 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, marketing thương mại trái phép động vật hoang dã thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thú hoang dã khác trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Tàng trữ, vận chuyển, marketing thương mại trái phép bộ phận khung hình hoặc thành phầm của động vật hoang dã thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc của thú hoang dã khác trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, marketing thương mại trái phép động vật hoang dã, bộ phận khung hình hoặc thành phầm của động vật hoang dã thu lợi bất chính hoặc trị giá dưới mức quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.198 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

d) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện đi lại săn bắt bị cấm;

đ) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời hạn bị cấm;

e) Vận chuyển, marketing thương mại qua biên giới;

g) Động vật, bộ phận khung hình hoặc thành phầm của động vật hoang dã thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc của thú hoang dã khác trị giá từ 700.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

h) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3.199 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Động vật, bộ phận khung hình hoặc thành phầm của động vật hoang dã thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc của thú hoang dã khác trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b)200 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, d, đ, e, g, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Chương XIX

CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường201

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trái pháp lý từ là 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;

b) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trái pháp lý từ 500 kilôgam đến dưới 1.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ là 1.500 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại khác nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Xả thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 300 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10 lần trở lên;

d) Xả thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 500 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 300 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 300 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10 lần trở lên nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

đ) Thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 150.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 300.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 150.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10 lần trở lên;

e) Thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 150.000 mét khối (m3) trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 100.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 150.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 50.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 100.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10 lần trở lên nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trái pháp lý chất thải rắn thông thường từ 100.000 kilôgam đến dưới 200.000 kilôgam hoặc từ 70.000 kilôgam đến dưới 100.000 kilôgam nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

h) Xả thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 50 milisivơ (mSv) trên năm đến dưới 200 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,0025 milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trái pháp lý từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;

b) Xả thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 5.000 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 10.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10 lần trở lên;

c) Thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 300.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 500.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 150.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 300.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10 lần trở lên;

d) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trái pháp lý chất thải rắn thông thường từ 200.000 kilôgam đến dưới 500.000 kilôgam;

đ) Xả thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 200 milisivơ (mSv) trên năm đến dưới 400 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trái pháp lý 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác;

b) Xả thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc 5.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10 lần trở lên;

c) Thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 500.000 mét khối (m3) trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc 300.000 mét khối (m3) trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 10 lần trở lên;

d) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trái pháp lý chất thải rắn thông thường 500.000 kilôgam trở lên;

đ) Xả thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều 400 milisivơ (mSv) trên năm trở lên hoặc giá trị suất liều 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ trở lên;

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 236. Tội vi phạm quy định về quản trị và vận hành chất thải nguy hại

1. Người nào có thẩm quyền mà được cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp lý chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo202 Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về bảo vệ an toàn và uy tín bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn được cho phép, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo203 Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 5.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo Quy chuẩn204 kỹ thuật vương quốc về bảo vệ an toàn và uy tín bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn được cho phép;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc trường hợp chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo205 Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 10.000 kilôgam trở lên; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình theo Quy chuẩn206 kỹ thuật vương quốc về bảo vệ an toàn và uy tín bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn được cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 237. Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

1.207 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để xẩy ra sự cố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

b) Vi phạm quy định về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên làm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại từ là 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng.

2.208 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000. 000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 7.000.000.000 đồng.

3.209 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại 7.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

c)210 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000. 000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 238. Tội vi phạm quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín khu công trình xây dựng thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông

1.211 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 303 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Xây nhà, khu công trình xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ khu công trình xây dựng thủy lợi, đê điều, khu công trình xây dựng phòng, chống thiên tai;

b) Làm hư hỏng khu công trình xây dựng thủy lợi, đê điều, khu công trình xây dựng phòng, chống thiên tai, khu công trình xây dựng bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, khu công trình xây dựng phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

c) Khoan, đào thăm dò, khảo sát, khai thác đất, đá, cát sỏi, tài nguyên, nước dưới đất trái phép;

d) Sử dụng chất nổ, gây nổ, gây cháy trong phạm vi bảo vệ khu công trình xây dựng thủy lợi, đê điều, khu công trình xây dựng phòng, chống thiên tai, khu công trình xây dựng bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, khu công trình xây dựng phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, trừ trường hợp có giấy phép hoặc trường hợp khẩn cấp do luật định;

đ) Vận hành hồ chứa nước không đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa; vận hành khu công trình xây dựng phân lũ, làm chậm lũ không đúng với quy trình, quy chuẩn kỹ thuật được cho phép, trừ trường hợp đặc biệt quan trọng thực thi theo quyết định hành động của người dân có thẩm quyền.

2.212 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm chết người;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3.213 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tong tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 02 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c)214 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 239. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

1.215 Người nào đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trái pháp lý thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đưa từ là 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;

b) Đưa từ 70.000 kilôgam đến dưới 170.000 kilôgam chất thải khác.

2.216 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Đưa từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;

c) Đưa từ 170.000 kilôgam đến dưới 300.000 kilôgam chất thải khác.

3.217 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Đưa 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác;

b) Đưa 300.000 kilôgam trở lên chất thải khác.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b)218 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm;

c)219 Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho những người dân

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho những người dân, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đưa ra hoặc được cho phép đưa thoát khỏi vùng có dịch bệnh động vật hoang dã, thực vật, thành phầm động vật hoang dã, thực vật hoặc vật phẩm khác hoàn toàn có thể lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho những người dân, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác;

b) Đưa vào hoặc được cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật hoang dã, thực vật hoặc thành phầm động vật hoang dã, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm hoàn toàn có thể lây truyền cho những người dân;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho những người dân.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Làm chết người.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

b) Làm chết 02 người trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 241. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật hoang dã, thực vật

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật hoang dã, thực vật gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới220 500.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm221:

a) Đưa vào, mang ra hoặc được cho phép đưa vào, mang thoát khỏi vùng có dịch động vật hoang dã, thực vật, thành phầm động vật hoang dã, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác;

b) Đưa vào hoặc được cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật hoang dã, thực vật, thành phầm động vật hoang dã, thực vật thuộc diện kiểm dịch mà không thực thi những quy định của pháp lý về kiểm dịch;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật hoang dã, thực vật.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

1.222 Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong những trường hợp sau này, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện đi lại, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản;

b) Khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc trong khu vực cấm có thời hạn;

c) Khai thác loài thủy sản bị cấm khai thác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 244 của Bộ luật này;

d) Phá hoại nơi cư ngụ của loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

g) Vi phạm quy định khác của pháp lý về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2.223 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm:

a) Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Làm chết người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%.

3.224 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản 1.500.000.000 đồng trở lên hoặc thủy sản thu được trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Làm chết 02 người trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 243. Tội hủy hoại rừng

1.225 Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa tồn tại trữ lượng có diện tích s quy hoạnh từ 30.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 50.000 mét vuông (mét vuông);

b) Rừng sản xuất có diện tích s quy hoạnh từ 5.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 10.000 mét vuông (mét vuông);

c) Rừng phòng hộ có diện tích s quy hoạnh từ 3.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 7.000 mét vuông (mét vuông);

d) Rừng đặc dụng có diện tích s quy hoạnh từ là 1.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 3.000 mét vuông (mét vuông);

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích s quy hoạnh;

e) Thực vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng; thực vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 40.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

g) Diện tích rừng hoặc trị giá lâm sản dưới mức quy định tại một trong những điểm a, b, c, d, đ và e khoản này nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.226 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tận dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa tồn tại trữ lượng có diện tích s quy hoạnh từ 50.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 100.000 mét vuông (mét vuông);

đ) Rừng sản xuất có diện tích s quy hoạnh từ 10.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 50.000 mét vuông (mét vuông);

e) Rừng phòng hộ có diện tích s quy hoạnh từ 7.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 10.000 mét vuông (mét vuông);

g) Rừng đặc dụng có diện tích s quy hoạnh từ 3.000 mét vuông (mét vuông) đến dưới 5.000 mét vuông (mét vuông);

h) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích s quy hoạnh;

i) Thực vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá từ 60.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

3.227 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa tồn tại trữ lượng có diện tích s quy hoạnh 100.000 mét vuông (mét vuông) trở lên;

b) Rừng sản xuất có diện tích s quy hoạnh 50.000 mét vuông (mét vuông) trở lên;

c) Rừng phòng hộ có diện tích s quy hoạnh 10.000 mét vuông (mét vuông) trở lên;

d) Rừng đặc dụng có diện tích s quy hoạnh 5.000 mét vuông (mét vuông) trở lên;

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích s quy hoạnh;

e) Thực vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá 100.000.000 đồng trở lên; thực vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá 200.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;

b)228 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, c, d, đ, e, g, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 244. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm229

1.230 Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, marketing thương mại trái phép động vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

b) Tàng trữ, vận chuyển, marketing thương mại trái phép thành viên, bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống hoặc thành phầm của động vật hoang dã quy định tại điểm a khoản này;

c) Tàng trữ, vận chuyển, marketing thương mại trái phép ngà voi quý và hiếm có khối lượng từ 02 kilôgam đến dưới 20 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 50 gam đến dưới 01 kilôgam;

d) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, marketing thương mại trái phép động vật hoang dã thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về marketing thương mại quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp mà không thuộc loài quy định tại điểm a khoản này với số lượng từ 03 thành viên đến 07 thành viên lớp thú, từ 07 thành viên đến 10 thành viên lớp chim, bò sát hoặc từ 10 thành viên đến 15 thành viên động vật hoang dã lớp khác;

đ) Tàng trữ, vận chuyển, marketing thương mại trái phép thành viên, bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của từ 03 thành viên đến 07 thành viên lớp thú, từ 07 thành viên đến 10 thành viên lớp chim, bò sát hoặc từ 10 thành viên đến 15 thành viên động vật hoang dã lớp khác quy định tại điểm d khoản này;

e) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, marketing thương mại trái phép động vật hoang dã hoặc tàng trữ, vận chuyển, marketing thương mại trái phép thành viên, bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống hoặc thành phầm của động vật hoang dã có số lượng dưới mức quy định tại những điểm c, d và đ khoản này nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.231 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Số lượng động vật hoang dã hoặc bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của từ 03 thành viên đến 07 thành viên lớp thú, từ 07 thành viên đến 10 thành viên lớp chim, bò sát hoặc từ 10 thành viên đến 15 thành viên động vật hoang dã lớp khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Số lượng động vật hoang dã hoặc bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của từ 08 thành viên đến 11 thành viên lớp thú, từ 11 thành viên đến 15 thành viên lớp chim, bò sát hoặc từ 16 thành viên đến 20 thành viên động vật hoang dã lớp khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

c) Từ 01 thành viên đến 02 thành viên voi, tê giác hoặc bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của từ 01 thành viên đến 02 thành viên voi, tê giác; từ 03 thành viên đến 05 thành viên gấu, hổ hoặc bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của từ 03 thành viên đến 05 thành viên gấu, hổ;

d) Ngà voi có khối lượng từ 20 kilôgam đến dưới 90 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 09 kilôgam;

đ) Có tổ chức triển khai;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tận dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

g) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện đi lại săn bắt bị cấm;

h) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời hạn bị cấm;

i) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3.232 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Số lượng động vật hoang dã hoặc bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của 08 thành viên lớp thú trở lên, 11 thành viên lớp chim, bò sát trở lên hoặc 16 thành viên động vật hoang dã lớp khác trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Số lượng động vật hoang dã hoặc bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của 12 thành viên lớp thú trở lên, 16 thành viên lớp chim, bò sát trở lên hoặc 21 thành viên động vật hoang dã lớp khác trở lên quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

c) Từ 03 thành viên voi, tê giác trở lên hoặc bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của 03 thành viên voi, tê giác trở lên; 06 thành viên gấu, hổ trở lên hoặc bộ phận khung hình không thể tách rời sự sống của 06 thành viên gấu, hố trở lên;

d) Ngà voi có khối lượng 90 kilôgam trở lên; sừng tê giác có khối lượng 09 kilôgam trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

b)233 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, g, h, i và k khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 245. Tội vi phạm234 quy định về quản trị và vận hành khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên

1. Người nào vi phạm235 quy định về quản trị và vận hành khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại đến cảnh sắc, hệ sinh thái xanh tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên có tổng diện tích s quy hoạnh từ 300 mét vuông (mét vuông) đến dưới 500 mét vuông (mét vuông);

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Gây thiệt hại về tài sản 200.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại đến cảnh sắc, hệ sinh thái xanh tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt236 của khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên có tổng diện tích237 500 mét vuông (mét vuông) trở lên;

c) Có tổ chức triển khai;

đ) Sử dụng công cụ, phương tiện đi lại, giải pháp bị cấm;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 246. Tội nhập khẩu, phát tán những loài ngoại lai xâm hại

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Nhập khẩu trái phép loài động vật hoang dã, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật hoang dã, thực vật ngoại lai có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 250.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc trong trường hợp vật phạm pháp trị giá dưới 250.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Phát tán loài động vật hoang dã, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật hoang dã, thực vật ngoại lai có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xâm hại, gây thiệt hại về tài sản từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Nhập khẩu trái phép loài động vật hoang dã, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật hoang dã, thực vật ngoại lai có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

c) Phát tán loài động vật hoang dã, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật hoang dã, thực vật ngoại lai có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xâm hại, gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Chương XX

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc nhiều chủng loại cây khác có chứa chất ma túy

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc nhiều chủng loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định238 thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã được giáo dục 02 lần và được tạo Đk ổn định môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Với số lượng 3.000 cây trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

4. Người nào phạm tội thuộc khoản 1 Điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền trước lúc thu hoạch, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2.239 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

e) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 100 mililít đến dưới 200 mililít;

i) Tái phạm nguy hiểm;

k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm đ tới điểm h khoản này.

3.240 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

đ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 200 mililít đến dưới 750 mililít;

e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm b tới điểm đ khoản này.

4.241 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích 750 mililít trở lên;

đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm d khoản này.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1.242 Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mục tiêu mua và bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc một trong những tội quy định tại những điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm b tới điểm h khoản này.

2.243 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm e tới điểm m khoản này;

o) Tái phạm nguy hiểm.

3.244 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng tù 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản này.

4.245 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích 750 mililít trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

1.246 Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mục tiêu sản xuất, mua và bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc một trong những tội quy định tại những điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm b tới điểm h khoản này.

2.247 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

e) Qua biên giới;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

h) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

i) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm g tới điểm n khoản này;

p.) Tái phạm nguy hiểm.

3.248 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản này.

4.249 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích 750 mililít trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 251. Tội mua và bán trái phép chất ma túy

1. Người nào mua và bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2.250 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho những người dân dưới 16 tuổi;

g) Qua biên giới;

h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

p.) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm h tới điểm o khoản này;

q) Tái phạm nguy hiểm.

3.251 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản này.

4.252 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích 750 mililít trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy

1.253 Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc một trong những tội quy định tại những điều 248, 249, 250 và 251 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm b tới điểm h khoản này.

2.254 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm e tới điểm m khoản này;

o) Tái phạm nguy hiểm.

3.255 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản này.

4.256 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích 750 mililít trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của những chất đó tương tự với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua và bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

1.257 Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua và bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam;

c) Tiền chất ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 75 mililít đến dưới 300 mililít.

2.258 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa Cơ quan, tổ chức triển khai;

đ) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam;

e) Tiền chất ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 300 mililít đến dưới 750 mililít;

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

h) Vận chuyển, mua và bán qua biên giới;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3.259 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:

a) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1.200 gam;

b) Tiền chất ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích từ 750 mililít đến dưới 1.800 mililít.

4.260 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng 1.200 gam trở lên;

b) Tiền chất ở thể lỏng hoàn toàn có thể tích 1.800 mililít trở lên.

5.261 Trường hợp phạm tội có cả tiền chất ở thể rắn và tiền chất ở thể lỏng thì được quy đổi để làm vị trí căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, với tỷ suất 01 gam tiền chất ở thể rắn tương tự với cùng 1,5 mililít tiền chất ở thể lỏng. Sau khi quy đổi, số lượng tiền chất thuộc khoản nào, thì người thực thi hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản đó.

6. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua và bán phương tiện đi lại, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua và bán phương tiện đi lại, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Có số lượng từ 06 cty đến 19 cty dụng cụ, phương tiện đi lại cùng loại hoặc khác loại.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai;

đ) Có số lượng262 20 cty dụng cụ, phương tiện đi lại cùng loại hoặc khác loại trở lên;

e) Vận chuyển, mua và bán qua biên giới263;

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 255. Tội tổ chức triển khai sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào tổ chức triển khai sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Đối với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

đ) Đối với những người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

g) Gây bệnh nguy hiểm cho những người dân khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 31% đến 60%;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

d) Đối với những người dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 61% trở lên;

b) Làm chết 02 người trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 256. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào cho thuê, cho mượn khu vực hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với những người dưới 16 tuổi;

d) Đối với 02 người trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 257. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của tớ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi;

d) Đối với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

e) Đối với 02 người trở lên;

g) Đối với những người đang cai nghiện;

h) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho những người dân khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

c) Đối với những người dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 258. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng những thủ đoạn khác nhằm mục đích lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi;

d) Đối với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

e) Đối với 02 người trở lên;

g) Đối với những người đang cai nghiện;

h) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho những người dân khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

c) Đối với những người dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 259. Tội vi phạm quy định về quản trị và vận hành chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần264

1.265 Người nào có trách nhiệm trong quản trị và vận hành chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần mà thực thi một trong những hành vi sau này, đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội quy định tại Chương XX của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;

b) Vi phạm quy định về nghiên cứu và phân tích, giám định, sản xuất, dữ gìn và bảo vệ chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;

c) Vi phạm quy định về giao nhận, vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;

d) Vi phạm quy định về phân phối, mua và bán, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;

đ) Vi phạm quy định về quản trị và vận hành, trấn áp, lưu giữ chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần tại khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới, trên biển khơi;

e) Vi phạm quy định về cấp phép, được cho phép sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Chương XXI

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Mục 1. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ đường bộ266

1. Người nào tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ mà vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không tương hỗ người gặp nạn;

d) Không chấp hành tín hiệu lệnh của người lái hoặc hướng dẫn giao thông vận tải lối đi bộ;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%:

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 261. Tội cản trở giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ 267

1. Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ; đặt, để, đổ trái phép vật tư, phế thải, rác thải, vật sắc và nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây khó dễ giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ; tháo dỡ, di tán trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua lối đi bộ, đường có dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy, hiên chạy bảo vệ an toàn và uy tín lối đi bộ hoặc vi phạm quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ khi thi công trên lối đi bộ gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tại đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm;

b) Làm chết 02 người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Cản trở giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm.

Điều 262. Tội đưa vào sử dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ, xe máy chuyên dùng không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín 268

1. Người nào phụ trách trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà được cho phép đưa vào sử dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ, xe máy chuyên dùng rõ ràng không bảo vệ tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 263. Tội điều động người không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ 269

1. Người nào có thẩm quyền mà biết rõ người không còn giấy phép lái xe, không đủ sức mạnh thể chất, độ tuổi để điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý mà vẫn điều động người đó điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 264. Tội giao cho những người dân không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ đường bộ270

1. Người nào giao cho những người dân mà biết rõ người đó không còn giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Điều 265. Tội tổ chức triển khai đua xe trái phép271

1. Người nào tổ chức triển khai trái phép việc đua xe xe hơi, xe máy hoặc nhiều chủng loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 04 năm đến 10 năm:

a) Tổ chức cho 10 xe tham gia trở lên trong cùng một lúc hoặc tổ chức triển khai 02 cuộc đua xe trở lên trong cùng một lúc;

b) Tổ chức cá cược;

c) Chống lại người dân có trách nhiệm bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hoặc người dân có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;

d) Tại nơi triệu tập đông dân cư;

đ) Tháo dỡ thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín khỏi phương tiện đi lại đua;

e) Làm chết người;

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

i) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

k) Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 266. Tội đua xe trái phép272

1. Người nào đua trái phép xe xe hơi, xe máy hoặc nhiều chủng loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc Điều 265 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không tương hỗ người gặp nạn;

e) Tham gia cá cược;

g) Chống lại người dân có trách nhiệm bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hoặc người dân có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;

h) Tại nơi triệu tập đông dân cư;

i) Tháo dỡ thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín khỏi phương tiện đi lại đua;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 267. Tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường sắt273

1. Người nào chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu mà vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng từ trình độ tương ứng với trách nhiệm được giao;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không tương hỗ người gặp nạn;

d) Không chấp hành tín hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người dân có thẩm quyền điều khiển và tinh chỉnh, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 268. Tội cản trở giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu 274

1. Người nào đặt chướng ngại vật trên đường tàu; làm xê dịch ray, tà vẹt; khoan, đào, xẻ trái phép nền đường tàu; mở đường ngang, xây cống hoặc khu công trình xây dựng khác trái phép qua đường tàu; làm hỏng, thay đổi, chuyển dời, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu; để súc vật trải qua đường tàu không đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường tàu mà không còn người lái; đưa trái phép phương tiện đi lại tự tạo, phương tiện đi lại không được phép chạy trên đường tàu; phá hoại phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu; lấn chiếm hiên chạy bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu, phạm vi bảo vệ khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Cản trở giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Điều 269. Tội đưa vào sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu không bảo vệ an toàn275

1. Người nào phụ trách trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà được cho phép đưa vào sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu rõ ràng không bảo vệ tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật, không còn giấy ghi nhận Đk, đăng kiểm gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 270. Tội điều động người không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu 276

1. Người nào điều động người không còn giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 271. Tội giao cho những người dân không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường sắt277

1. Người nào giao cho những người dân không còn giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 272. Tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải 278

1. Người nào điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải mà vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có bằng, giấy ghi nhận kĩ năng trình độ hoặc chứng từ trình độ phù phù thích hợp với chức vụ, loại phương tiện đi lại theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không tương hỗ người gặp nạn;

d) Không chấp hành tín hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người dân có thẩm quyền điều khiển và tinh chỉnh, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 273. Tội cản trở giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải 279

1. Người nào khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải; tạo ra chướng ngại vật gây khó dễ giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải mà không đặt và duy trì báo hiệu; di tán làm giảm hiệu lực hiện hành, tác dụng của báo hiệu; tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải; lấn chiếm luồng hoặc hiên chạy bảo vệ luồng giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải hoặc hành vi khác cản trở giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Cản trở giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Điều 274. Tội đưa vào sử dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải không bảo vệ an toàn280

1. Người nào phụ trách trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà được cho phép đưa vào sử dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải rõ ràng không bảo vệ tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201 % trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 275. Tội điều động người không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường thủy281

1. Người nào điều động người không còn bằng, giấy ghi nhận kĩ năng trình độ, chứng từ trình độ theo quy định hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61 % đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 276. Tội giao cho những người dân không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường thủy282

1. Người nào giao cho những người dân không còn bằng, giấy ghi nhận kĩ năng trình độ, chứng từ trình độ theo quy định hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 277. Tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh tàu bay283

1. Người nào chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh tàu bay mà vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hàng không, hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng con người, sức mạnh thể chất hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 278. Tội cản trở giao thông vận tải lối đi bộ đường không284

1. Người nào đặt chướng ngại vật; di tán trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển hiệu, tín hiệu bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hàng không; sử dụng sai hoặc làm nhiễu tần số thông tin liên lạc; làm hư hỏng trang bị, thiết bị của trường bay hoặc trang bị, thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho bảo vệ an toàn và uy tín bay; phục vụ thông tin sai đến mức gây uy hiếp bảo vệ an toàn và uy tín của tàu bay, bảo vệ an toàn và uy tín của hành khách, tổ bay, nhân viên cấp dưới mặt đất hoặc người khác tại cảng hàng không quốc tế, trường bay hoặc khu công trình xây dựng, trang bị, thiết bị hàng không gia dụng; điều khiển và tinh chỉnh, đưa phương tiện đi lại mặt đất không phục vụ Đk kỹ thuật vào khai thác tại khu bay hoặc có hành vi khác cản trở giao thông vận tải lối đi bộ hàng không khiến thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

d) Là người dân có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hàng không hoặc trực tiếp quản trị và vận hành thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hàng không.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Cản trở giao thông vận tải lối đi bộ hàng không trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 279. Tội đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo vệ hoạt động và sinh hoạt giải trí bay không bảo vệ an toàn285

1. Người nào phụ trách trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà được cho phép đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo vệ hoạt động và sinh hoạt giải trí bay rõ ràng không bảo vệ tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 280. Tội điều động hoặc giao cho những người dân không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh tàu bay 286

1. Người nào điều động hoặc giao cho những người dân không còn giấy phép người lái tàu bay hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý điều khiển và tinh chỉnh tàu bay, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 281. Tội vi phạm quy định về trùng tu, sửa chữa thay thế, quản trị và vận hành khu công trình xây dựng giao thông287

1. Người nào có trách nhiệm trong việc trùng tu, sửa chữa thay thế, quản trị và vận hành khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, đường tàu, đường thủy, hàng không mà có một trong những hành vi sau này, dẫn đến hậu quả làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định về trùng tu, bảo dưỡng, quản trị và vận hành để khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật;

b) Không khắc phục kịp thời riêng với khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ bị hư hỏng, rình rập đe dọa bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ;

c) Không thực thi hoặc thực thi không đúng giải pháp hướng dẫn, điều khiển và tinh chỉnh giao thông vận tải lối đi bộ, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn ngăn ngừa tai nạn không mong muốn khi khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ đã biết thành hư hại mà còn chưa kịp hoặc đang tiến hành trùng tu, sửa chữa thay thế;

d) Không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định về kiểm tra và thực thi giải pháp bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ trên đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên đoạn đường có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ;

đ) Không có giải pháp xử lý kịp thời và giải pháp ngăn ngừa tai nạn không mong muốn khi phát hiện hoặc nhận được tin báo khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành của tớ bị hư hỏng;

e) Không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định về đặt tín hiệu phòng vệ khi thi công, sửa chữa thay thế khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ;

g) Không thu dọn, thanh thải biển hiệu phòng vệ, rào chắn, phương tiện đi lại, vật tư khi thi công xong;

h) Vi phạm quy định khác về trùng tu, sửa chữa thay thế, quản trị và vận hành khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 282. Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác nhằm mục đích chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thủy, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

2.288 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Sử dụng vũ khí, phương tiện đi lại hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

d) Chiếm đoạt tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3.289 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 31% trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản 500.000.000 đồng trở lên.

4.290 Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 283. Tội điều khiển và tinh chỉnh tàu bay vi phạm quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam291

1. Người nào điều khiển và tinh chỉnh tàu bay vào hoặc thoát khỏi Việt Nam mà vi phạm quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

Điều 284. Tội điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam292

1. Người nào điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại hàng hải vào hoặc thoát khỏi Việt Nam hoặc trải qua lãnh hải Việt Nam mà thực thi một trong những hành vi sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Chạy quá vận tốc được cho phép trong vùng nước cảng biển;

b) Chạy không đúng vùng được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định;

c) Không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ thủ tục vào cảng, rời cảng, chính sách hoa tiêu, thủ tục neo, đậu, cập cầu, cập mạn, quy định về trật tự vệ sinh, bảo vệ an toàn và uy tín cháy và nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

d) Không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định về đi, tránh nhau, vượt nhau, nhường đường trong hoạt động và sinh hoạt giải trí giao thông vận tải lối đi bộ hàng hải hoặc phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hàng hải không còn, không bảo vệ về còi, chuông, kẻng theo âm lượng quy định;

đ) Không bảo vệ về đèn hành trình dài, đèn hiệu theo tiêu chuẩn quy định, không thực thi hoặc thực thi không đúng việc phát tín hiệu về âm hiệu, tín hiệu ánh sáng.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Mục 2. TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG VIỄN THÔNG

Điều 285. Tội sản xuất, mua và bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, ứng dụng để sử dụng vào mục tiêu trái pháp lý

1. Người nào sản xuất, mua và bán, trao đổi hoặc293 tặng cho công cụ, thiết bị, ứng dụng có tính năng tiến công mạng máy tính, mạng viễn thông294, phương tiện đi lại điện tử để sử dụng vào mục tiêu trái pháp lý, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 286. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử

1. Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

c) Làm lây nhiễm từ 50 phương tiện đi lại điện tử đến dưới 200 phương tiện đi lại điện tử hoặc khối mạng lưới hệ thống thông tin có từ 50 người tiêu dùng đến dưới 200 người tiêu dùng;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

d) Làm lây nhiễm từ 200 phương tiện đi lại điện tử đến dưới 500 phương tiện đi lại điện tử hoặc khối mạng lưới hệ thống thông tin có từ 200 người tiêu dùng đến dưới 500 người tiêu dùng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Đối với khối mạng lưới hệ thống tài liệu thuộc bí mật nhà nước; khối mạng lưới hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh;

b) Đối với hạ tầng thông tin vương quốc; khối mạng lưới hệ thống thông tin điều hành quản lý lưới điện vương quốc; khối mạng lưới hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng nhà nước; khối mạng lưới hệ thống thông tin điều khiển và tinh chỉnh giao thông vận tải lối đi bộ;

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên;

đ) Làm lây nhiễm 500 phương tiện đi lại điện tử trở lên hoặc khối mạng lưới hệ thống thông tin có từ 500 người tiêu dùng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 287. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử

1. Người nào tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi ứng dụng, tài liệu điện tử hoặc ngăn ngừa trái phép việc truyền tải tài liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử hoặc có hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thuộc một trong những trường hợp sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 286 và Điều 289 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử từ 30 phút đến dưới 24 giờ hoặc từ 03 lần đến dưới 10 lần trong thời hạn 24 giờ;

d) Làm đình trệ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai từ 24 giờ đến dưới 72 giờ;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

đ) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

e) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử từ 24 giờ đến dưới 168 giờ hoặc từ 10 lần đến dưới 50 lần trong thời hạn 24 giờ;

g) Làm đình trệ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai từ 72 giờ đến dưới 168 giờ.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Đối với khối mạng lưới hệ thống tài liệu thuộc bí mật nhà nước; khối mạng lưới hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh;

b) Đối với hạ tầng thông tin vương quốc; khối mạng lưới hệ thống thông tin điều hành quản lý lưới điện vương quốc; khối mạng lưới hệ thống thông tin tài chính295, ngân hàng nhà nước; khối mạng lưới hệ thống thông tin điều khiển và tinh chỉnh giao thông vận tải lối đi bộ;

c) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 1.500.000.000 đồng trở lên;

đ) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử 168 giờ trở lên hoặc 50 lần trở lên trong thời hạn 24 giờ,

e) Làm đình trệ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai 168 giờ trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp lý, nếu không thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điều 117, 155, 156 và 326 của Bộ luật này;

b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa thay thế, thay đổi hoặc công khai minh bạch hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;

c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông;

c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Xâm phạm bí mật thành viên dẫn đến người bị xâm phạm tự sát;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam;

g) Dẫn đến biểu tình.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 289. Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện đi lại điện tử của người khác

1. Người nào cố ý vượt qua chú ý, mã truy vấn, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện đi lại điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển và tinh chỉnh; can thiệp vào hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của phương tiện đi lại điện tử; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả tài liệu hoặc sử dụng trái phép những dịch vụ, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

đ) Đối với trạm trung chuyển internet vương quốc, khối mạng lưới hệ thống cơ Sở tài liệu tên miền và khối mạng lưới hệ thống sever tên miền vương quốc;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Đối với khối mạng lưới hệ thống tài liệu thuộc bí mật nhà nước; khối mạng lưới hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh;

b) Đối với hạ tầng thông tin vương quốc; khối mạng lưới hệ thống thông tin điều hành quản lý lưới điện vương quốc; khối mạng lưới hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng nhà nước; khối mạng lưới hệ thống thông tin điều khiển và tinh chỉnh giao thông vận tải lối đi bộ;

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt tài sản

1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện đi lại điện tử thực thi một trong những hành vi sau này, nếu không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng thông tin về thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng nhà nước của Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên để chiếm đoạt tài sản của chủ thông tin tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ;

b) Làm, tàng trữ, mua và bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng nhà nước nhái nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của chủ thông tin tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ;

c) Truy cập phạm pháp vào thông tin tài khoản của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản;

d) Lừa hòn đảo và chiếm đoạt tài sản trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, marketing thương mại tiền tệ, lôi kéo góp vốn đầu tư, marketing thương mại đa cấp hoặc thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán qua mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản;

đ) Thiết lập, phục vụ trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 291. Tội tích lũy, tàng trữ, trao đổi, mua và bán, công khai minh bạch hóa trái phép thông tin về thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước

1. Người nào tích lũy, tàng trữ, trao đổi, mua và bán, công khai minh bạch hóa trái phép thông tin về thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của người khác với số lượng từ 20 thông tin tài khoản đến dưới 50 thông tin tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua và bán, công khai minh bạch hóa trái phép thông tin về thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của người khác với số lượng từ 50 thông tin tài khoản đến dưới 200 thông tin tài khoản;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua và bán, công khai minh bạch hóa trái phép thông tin về thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của người khác với số lượng 200 thông tin tài khoản trở lên;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 292.296 (được bãi bỏ)

Điều 293. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục tiêu cấp cứu, bảo vệ an toàn và uy tín, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh

1. Người nào sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục tiêu cấp cứu, bảo vệ an toàn và uy tín, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vào mục tiêu khác gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 294. Tội cố ý gây nhiễu có hại

1. Người nào cố ý gây nhiễu có hại, cản trở hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường của khối mạng lưới hệ thống thông tin vô tuyến điện gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG

Điều 295. Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín lao động, vệ sinh lao động, về bảo vệ an toàn và uy tín ở nơi đông người 297

1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín lao động, vệ sinh lao động, về bảo vệ an toàn và uy tín ở nơi đông người gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

d) Là người dân có trách nhiệm về bảo vệ an toàn và uy tín lao động, vệ sinh lao động, về bảo vệ an toàn và uy tín ở nơi đông người.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín lao động, vệ sinh lao động, về bảo vệ an toàn và uy tín ở nơi đông người trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 296. Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi 298

1. Người nào sử dụng người lao động dưới 16 tuổi thao tác làm nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất ô nhiễm theo khuôn khổ mà Nhà nước quy định thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 31% đến 60%.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Làm chết người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 122% trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 297. Tội cưỡng bức lao động299

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải lao động thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 31% đến 60%.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Đối với những người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng;

c) Làm chết người;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 122% trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng300

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong nghành nghề khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên vật tư, vật tư, máy móc, giám sát, nghiệm thu sát hoạch khu công trình xây dựng hoặc nghành khác thuộc một trong những trường hợp sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 và Điều 281 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 299. Tội khủng bố

1. Người nào nhằm mục đích gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng con người của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm:

a) Thành lập, tham gia tổ chức triển khai khủng bố, tổ chức triển khai tài trợ khủng bố;

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo và giảng dạy, huấn luyện thành phần khủng bố; sản xuất, phục vụ vũ khí cho thành phần khủng bố;

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức mạnh thể chất hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên;

d)301 Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

3. Phạm tội trong trường hợp rình rập đe dọa thực thi một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

4. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị tước một số trong những quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 300. Tội tài trợ khủng bố

1. Người nào lôi kéo, tương hỗ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức triển khai, thành viên khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

4.302 Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

c) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 301. Tội bắt cóc con tin

1.303 Người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm mục đích cưỡng ép một vương quốc, vùng lãnh thổ, tổ chức triển khai quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên làm hoặc không làm một việc như một Đk để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 và Điều 299 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm.

2.304 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;

d) Đối với những người hiện hành công vụ;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3.305 Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4.306 Phạm tội gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.

5. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Điều 302. Tội cướp biển

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Tấn công tàu biển, phương tiện đi lại bay hoặc phương tiện đi lại hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của vương quốc nào;

b) Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện đi lại bay hoặc phương tiện đi lại hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện đi lại bay hoặc phương tiện đi lại hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này.

2.307 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11% đến 30%;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3.308 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

4.309 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 31% trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 303. Tội phá hủy khu công trình xây dựng, cơ sở, phương tiện đi lại quan trọng về bảo mật thông tin an ninh vương quốc

1.310 Người nào phá hủy khu công trình xây dựng, cơ sở hoặc phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ, thông tin – liên lạc, khu công trình xây dựng điện lực, dẫn chất đốt, khu công trình xây dựng thủy lợi hoặc khu công trình xây dựng quan trọng khác về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, kinh tế tài chính, khoa học – kỹ thuật, văn hóa truyền thống và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm.

2.311 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Làm khu công trình xây dựng, cơ sở, phương tiện đi lại quan trọng về bảo mật thông tin an ninh vương quốc hư hỏng, ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí;

c) Làm chết 03 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế tài chính – xã hội;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 304. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện đi lại kỹ thuật quân sự chiến lược

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện đi lại kỹ thuật quân sự chiến lược, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

2.312 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Vận chuyển, mua và bán qua biên giới;

c) Làm chết người;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Vật phạm pháp có số lượng lớn hoặc có mức giá trị lớn;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3.313 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

đ) Vật phạm pháp có số lượng rất rộng hoặc có mức giá trị rất rộng.

4.314 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

đ) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt quan trọng lớn hoặc có mức giá trị đặc biệt quan trọng lớn.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 305. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật tư nổ

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật tư nổ, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2.315 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Thuốc nổ nhiều chủng loại từ 10 kilôgam đến dưới 30 kilôgam;

c) Các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn;

d) Vận chuyển, mua và bán qua biên giới;

đ) Làm chết người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61 % đến 121%;

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3.316 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Thuốc nổ nhiều chủng loại từ 30 kilôgam đến dưới 100 kilôgam;

b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng rất rộng;

c) Làm chết 02 người;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4.317 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Thuốc nổ nhiều chủng loại 100 kilôgam trở lên;

b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng đặc biệt quan trọng lớn;

c) Làm chết 03 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 306. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ tương hỗ 318

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ tương hỗ nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, mua và bán qua biên giới;

d) Làm chết người;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất rộng hoặc đặc biệt quan trọng lớn;

b) Làm chết 02 người trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 122% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 307. Tội vi phạm quy định về quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ, công cụ hỗ trợ319

1. Người nào vi phạm quy định về quản trị và vận hành việc sản xuất, sửa chữa thay thế, trang bị, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ, lưu giữ, vận chuyển, mua và bán hoặc tiêu hủy vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật tư nổ, công cụ tương hỗ gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 308. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ gây hậu quả nghiêm trọng 320

1. Người nào được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật tư nổ, công cụ tương hỗ mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 309. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật tư hạt nhân321

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật tư hạt nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Vận chuyển, mua và bán qua biên giới;

c) Làm chết người;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 310. Tội vi phạm quy định về quản trị và vận hành chất phóng xạ, vật tư hạt nhân322

1. Người nào vi phạm quy định về quản trị và vận hành việc sản xuất, trang bị, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ, lưu giữ, vận chuyển, mua và bán hoặc xử lý chất phóng xạ, vật tư hạt nhân gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù tù 15 năm đến 20 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201 % trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về quản trị và vận hành chất phóng xạ, vật tư hạt nhân trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua và bán trái phép chất cháy, chất độc323

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua và bán trái phép chất cháy, chất độc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Làm chết người;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Vận chuyển, mua và bán qua biên giới;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất rộng;

b) Làm chết 02 người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt quan trọng lớn;

b) Làm chết 03 người trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 312. Tội vi phạm quy định về quản trị và vận hành chất cháy, chất độc324

1. Người nào vi phạm quy định về quản trị và vận hành việc sản xuất, trang bị, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ, lưu giữ, vận chuyển, mua và bán hoặc xử lý chất cháy, chất độc gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 313. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy325

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 08 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 314. Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín vận hành khu công trình xây dựng điện lực326

1. Người nào được cho phép xây nhà ở, khu công trình xây dựng hoặc tự ý xây nhà ở, khu công trình xây dựng trong phạm vi hiên chạy bảo vệ an toàn và uy tín của khu công trình xây dựng điện lực; gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, trồng cây, làm đổ cây ảnh hưởng đến bảo vệ an toàn và uy tín vận hành khu công trình xây dựng điện lực; đào hố, đóng cọc, xây nhà ở trong hiên chạy bảo vệ đường cáp điện ngầm; thả neo tàu, thuyền trong hiên chạy bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt tại lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo; lắp những thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín hoặc những hành vi khác gây mất bảo vệ an toàn và uy tín vận hành khu công trình xây dựng điện lực theo quy định của pháp lý thuộc một trong những trường hợp sau này hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín vận hành khu công trình xây dựng điện lực trong trường hợp hoàn toàn có thể thực tiễn dẫn đến hậu quả quy định tại một trong những điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 315. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phép, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác327

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phép, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác thuộc một trong những trường hợp sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 259 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 316. Tội phá thai trái phép

1.328 Người nào thực thi việc phá thai trái phép cho những người dân khác thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên;

c) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121 %;

d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.329 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%.

3.330 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 317. Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm331

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài khuôn khổ được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm mà thành phầm trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Sử dụng động vật hoang dã chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật hoang dã bị tiêu hủy theo quy định của pháp lý để chế biến thực phẩm hoặc phục vụ, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ động vật hoang dã chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật hoang dã bị tiêu hủy mà thành phầm trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm mà biết là không được phép sử dụng hoặc không được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà thành phầm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thành phầm trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

d) Nhập khẩu, phục vụ hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài khuôn khổ được phép sử dụng trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

đ) Nhập khẩu, phục vụ hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm không được phép sử dụng hoặc không được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực phẩm trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

e) Thực hiện một trong những hành vi quy định tại những điểm từ điểm a tới điểm đ khoản này hoặc chế biến, phục vụ, bán thực phẩm mà biết là thực phẩm không bảo vệ quy chuẩn kỹ thuật, quy định về bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất của từ 05 người đến 20 người hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Làm chết người;

c) Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất của từ 21 người đến 100 người;

d) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

đ) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

e) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài khuôn khổ được phép sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

g) Thực phẩm có sử dụng nguyên vật tư là động vật hoang dã chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật hoang dã bị tiêu hủy trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

h) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm không được phép sử dụng hoặc không được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất của từ 101 người đến 200 người;

c) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

d) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài khuôn khổ được phép sử dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

đ) Thực phẩm có sử dụng nguyên vật tư là động vật hoang dã chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật hoang dã bị tiêu hủy trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm không được phép sử dụng hoặc không được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất của 201 người trở lên;

c) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

d) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài khuôn khổ được phép sử dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

đ) Thực phẩm có sử dụng nguyên vật tư là động vật hoang dã chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật hoang dã bị tiêu hủy trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

e) Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất tương hỗ chế biến thực phẩm không được phép sử dụng hoặc không được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Mục 4. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông vận tải lối đi bộ nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động và sinh hoạt giải trí công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, tro cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những dụng cụ để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, tro cốt, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có mức giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, tro cốt.

Điều 320. Tội hành nghề mê tín dị đoan, dị đoan

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc những hình thức mê tín dị đoan, dị đoan khác đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 321. Tội đánh bạc

1.332 Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 322. Tội tổ chức triển khai đánh bạc hoặc gá bạc

1.333 Người nào tổ chức triển khai đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức triển khai 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng khu vực thuộc quyền Sở hữu hoặc quản trị và vận hành của tớ khiến cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức triển khai nơi cầm đồ tài sản cho những người dân tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp xếp lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện đi lại để trợ tương hỗ cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.334 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là vì người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 324. Tội rửa tiền335

1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào thanh toán giao dịch thanh toán tài chính, ngân hàng nhà nước hoặc thanh toán giao dịch thanh toán khác nhằm mục đích che giấu nguồn gốc phạm pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ Sở để biết là vì người khác phạm tội mà có;

b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là vì người khác thực thi hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí khác;

c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quy trình di tán hoặc quyền sở hữu riêng với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là vì người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh những thông tin đó;

d) Thực hiện một trong những hành vi quy định tại những điểm a, b và c khoản này riêng với tiền, tài sản biết là đã có được từ việc chuyển dời, chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi tiền, tài sản do người khác thực thi hành vi phạm tội mà có.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo vệ an toàn và uy tín khối mạng lưới hệ thống tài chính, tiền tệ vương quốc.

4. Người sẵn sàng sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn tồn tại thể bị phạt tiền từ là 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm marketing thương mại, cấm hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những nghành nhất định hoặc cấm lôi kéo góp vốn đầu tư từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 325. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp336

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, kích động hoặc xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc sống sa đọa;

b) Đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực hoặc có hành vi khác ép buộc người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc sống sa đọa;

c) Chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Đối với những người dưới 13 tuổi;

d) Chứa chấp, rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, rình rập đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực hoặc có hành vi khác ép buộc người dưới 18 tuổi thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa truyền thống phẩm đồi trụy

1.337 Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua và bán, tàng trữ nhằm mục đích phổ cập sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung tích từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 cty đến dưới 100 cty;

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.338 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dữ liệu được số hóa có dung tích từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;

d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 cty đến dưới 200 cty;

đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;

e) Phổ biến cho những người dân dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện đi lại điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3.339 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung tích 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 cty trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 327. Tội chứa mại dâm

1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chứa mại dâm 04 người trở lên;

đ) Đối với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

e) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%340;

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Đối với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên341.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 328. Tội môi giới mại dâm

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực thi việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức triển khai;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên riêng với những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Chương XXII

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực thi công vụ của tớ hoặc ép buộc họ thực thi hành vi trái pháp lý, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 331. Tội tận dụng những quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên

1. Người nào tận dụng những quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và những quyền tự do dân chủ khác xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Điều 332. Tội trốn tránh trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp lý về Đk trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi triệu tập huấn luyện, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của tớ;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Điều 333. Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có trận chiến tranh hoặc có nhu yếu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ độc lập lãnh thổ lãnh thổ, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của tớ;

b) Lôi kéo người khác phạm tội.

Điều 334. Tội làm trái quy định về việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về Đk trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, gọi nhập ngũ, gọi triệu tập huấn luyện, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 335. Tội cản trở việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược

1. Người nào cố ý cản trở việc Đk trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, gọi nhập ngũ, gọi triệu tập huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tận dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Điều 336. Tội Đk hộ tịch trái pháp lý

1. Người nào có trách nhiệm, quyền hạn mà thực thi việc Đk, cấp sách vở về hộ tịch trái pháp lý, đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đăng ký, cấp sách vở về hộ tịch trái pháp lý cho 02 người trở lên;

b) Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, Đk trái pháp lý được sử dụng để thực thi hành vi trái pháp lý.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua và bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước342

1.343 Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua và bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2.344 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây tổn hại về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống.

3.345 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Gây tổn hại về chính sách chính trị, độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 338. Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất đi vật, tài liệu bí mật nhà nước

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất đi vật, tài liệu bí mật nhà nước, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây346, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, tuyệt mật;

b) Gây tổn hại về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống,347 chính sách chính trị, độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 339. Tội hàng fake chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thao tác

Người nào hàng fake chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thao tác thực thi hành vi trái pháp lý nhưng không nhằm mục đích mục tiêu chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Điều 340. Tội sửa chữa thay thế và sử dụng giấy ghi nhận, những tài liệu của cơ quan, tổ chức triển khai

1. Người nào sửa chữa thay thế, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch, nhiều chủng loại giấy ghi nhận hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức triển khai và sử dụng sách vở đó thực thi tội phạm hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Sử dụng sách vở, tài liệu đã biết thành sửa chữa thay thế hoặc làm sai lệch thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức triển khai; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức triển khai 348

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc sách vở giả thực thi hành vi trái pháp lý, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 342. Tội chiếm đoạt, mua và bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức triển khai

1. Người nào chiếm đoạt, mua và bán hoặc tiêu hủy trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác thao tác, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng trở lên;

c) Để349 thực thi hành vi trái pháp lý;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 343. Tội vi phạm những quy định về quản trị và vận hành nhà tại

1. Người nào chiếm hữu chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Nhà ở, khu công trình xây dựng xây dựng trái phép hoàn toàn có thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu.

2. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 344. Tội vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất bản350

1.351 Người nào vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất bản thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) In 2.000 bản trở lên riêng với từng xuất bản phẩm mà không còn quyết định hành động xuất bản, không còn giấy phép xuất bản tài liệu không marketing thương mại hoặc không còn bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp lý;

b) Xuất bản, in hoặc phát hành xuất bản phẩm đã biết thành đình chỉ phát hành, bị tịch thu, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép với số lượng 500 bản trở lên riêng với từng xuất bản phẩm;

c) Xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử có nội dung bị cấm, không còn quyết định hành động xuất bản hoặc không còn bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp lý.

2.352 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không marketing thương mại đã có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản để xuất bản bản thảo có nội dung bị cấm theo quy định của Luật Xuất bản;

c) Phát hành xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của Luật Xuất bản.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 345. Tội vi phạm những quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử lịch sử – văn hóa truyền thống, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào vi phạm những quy định về bảo vệ và sử dụng những di tích lịch sử lịch sử – văn hóa truyền thống, danh lam, thắng cảnh, gây hư hại di tích lịch sử lịch sử – văn hóa truyền thống, danh lam, thắng cảnh có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử lịch sử – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp gây hư hại di tích lịch sử lịch sử – văn hóa truyền thống, danh lam, thắng cảnh có mức giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên hoặc hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử lịch sử – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh cấp vương quốc hoặc cấp vương quốc đặc biệt quan trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Điều 346. Tội vi phạm quy định về khu vực biên giới

1. Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc những quy định khác về khu vực biên giới, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Tái phạm nguy hiểm353 hoặc phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội khu vực biên giới, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm cư trú từ354 01 năm đến 05 năm.

Điều 347. Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cư; tội ở lại Việt Nam trái phép

Người nào xuất cảnh, nhập cư trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Điều 348. Tội tổ chức triển khai, môi giới cho những người dân khác xuất cảnh, nhập cư hoặc ở lại Việt Nam trái phép

1. Người nào vì vụ lợi mà tổ chức triển khai hoặc môi giới cho những người dân khác xuất cảnh, nhập cư hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với từ 05 người đến 10 người;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với 11 người trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết người.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 349. Tội tổ chức triển khai, môi giới cho những người dân khác trốn đi quốc tế hoặc ở lại quốc tế trái phép

1. Người nào tổ chức triển khai, môi giới cho những người dân khác trốn đi quốc tế hoặc ở lại quốc tế trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với từ 05 người đến 10 người;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với 11 người trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết người.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 350. Tội cưỡng ép người khác trốn đi quốc tế hoặc ở lại quốc tế trái phép

1. Người nào cưỡng ép người khác trốn đi quốc tế hoặc ở lại quốc tế trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây355, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với từ 05 người đến 10 người;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Vì động cơ đê hèn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây356, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Đối với 11 người trở lên;

b) Làm chết người.

Điều 351. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Chương XXIII

CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ

1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động và sinh hoạt giải trí đúng đắn của cơ quan, tổ chức triển khai do người dân có chức vụ thực thi trong lúc thực thi công vụ, trách nhiệm.

2. Người có chức vụ là người do chỉ định, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực thi một trách nhiệm nhất định và có quyền hạn nhất định trong lúc thực thi công vụ, trách nhiệm.

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG

Điều 353. Tội tham ô tài sản

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản trị và vận hành trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Đã bị phán quyết về một trong những tội quy định tại Mục 1 Chương này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi riêng với những người dân có công với nước; nhiều chủng loại quỹ dự trữ hoặc nhiều chủng loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc những vùng kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ là 1.000.000.000 đồng357 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức triển khai.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong những doanh nghiệp, tổ chức triển khai ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Điều 354. Tội nhận hối lộ

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ quyền lợi nào sau này cho chính bản thân mình người đó hoặc cho những người dân hoặc tổ chức triển khai khác để làm hoặc không làm một việc vì quyền lợi hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã biết thành phán quyết về một trong những tội quy định tại Mục 1 Chương này, không được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ là 1.000.000.000 đồng358 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong những doanh nghiệp, tổ chức triển khai ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Đã bị phán quyết về một trong những tội quy định tại Mục 1 Chương này, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ là 1.000.000.000 đồng359 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

e) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi riêng với những người dân có công với nước; nhiều chủng loại quỹ dự trữ hoặc nhiều chủng loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc những vùng kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

c) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí;

d) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 356. Tội tận dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ thành viên khác mà tận dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác360 đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 357. Tội lạm quyền trong lúc thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ thành viên khác mà vượt quá quyền hạn của tớ làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác361 đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 358. Tội tận dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng riêng với những người khác để trục lợi

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ quyền lợi nào sau này dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của tớ thúc đẩy người dân có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến việc làm của tớ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ 01 năm362 đến 06 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ là 1.000.000.000 đồng 363 đến dưới 3.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 359. Tội hàng fake trong công tác thao tác

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ thành viên khác mà tận dụng chức vụ, quyền hạn thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung sách vở, tài liệu;

b) Làm, cấp sách vở giả;

c) Giả mạo chữ ký của người dân có chức vụ, quyền hạn.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Người phạm tội là người dân có trách nhiệm lập hoặc cấp những sách vở, tài liệu;

c) Làm, cấp sách vở giả với số lượng từ 02 sách vở giả đến 05 sách vở giả.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm, cấp sách vở giả với số lượng từ 06 sách vở giả364 đến 10 sách vở giả;

b) Để thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Làm, cấp sách vở giả với số lượng365 11 sách vở giả trở lên;

b) Để thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ

Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng366

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực thi hoặc thực thi không đúng trách nhiệm được giao thuộc một trong những trường hợp sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại những điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người dân này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 361. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác thao tác; tội chiếm đoạt, mua và bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác thao tác

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác thao tác hoặc chiếm đoạt, mua và bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác thao tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại những điều 110, 337 và 342 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 100.000.000 đồng trở lên;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai;

e) Để người khác sử dụng thực thi hành vi vi phạm pháp lý.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 362. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác thao tác; tội làm mất đi tài liệu bí mật công tác thao tác

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác thao tác hoặc làm mất đi tài liệu bí mật công tác thao tác thuộc một trong những trường hợp sau này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 338 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm367:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Để người khác sử dụng thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc368 phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên;

b) Để người khác sử dụng thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 363. Tội đào nhiệm

1.369 Người nào là cán bộ, công chức, viên chức mà cố ý từ bỏ trách nhiệm công tác thao tác gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2.370 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

c) Phạm tội trong tình hình trận chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc trong trường hợp trở ngại vất vả đặc biệt quan trọng khác của xã hội.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 364. Tội đưa hối lộ

1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho những người dân dân có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức triển khai khác bất kỳ quyền lợi nào sau này để người dân có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì quyền lợi hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Tiền, tài sản, quyền lợi vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Dùng tài sản của Nhà nước để lấy hối lộ;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Của hối lộ là tiền, tài sản, quyền lợi vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, quyền lợi vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, quyền lợi vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức quốc tế, công chức của tổ chức triển khai quốc tế công, người dân có chức vụ trong những doanh nghiệp, tổ chức triển khai ngoài Nhà nước cũng trở nên xử lý theo quy định tại Điều này.

7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà dữ thế chủ động khai báo trước lúc bị phát hiện, thì sẽ là vô tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để lấy hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không biến thành ép buộc nhưng đã dữ thế chủ động khai báo trước lúc bị phát hiện, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để lấy hối lộ.

Điều 365. Tội môi giới hối lộ

1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.

5. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

6. Người môi giới hối lộ mà dữ thế chủ động khai báo trước lúc bị phát hiện, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

7. Người nào môi giới hối lộ trong những doanh nghiệp, tổ chức triển khai ngoài Nhà nước cũng trở nên xử lý theo quy định tại Điều này.

Điều 366. Tội tận dụng ảnh hưởng riêng với những người dân có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

1.371 Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ quyền lợi nào sau này để dùng ảnh hưởng của tớ thúc đẩy người dân có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của tớ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền, tài sản hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Chương XXIV

CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động và sinh hoạt giải trí tư pháp

Các tội xâm phạm hoạt động và sinh hoạt giải trí tư pháp là những hành vi xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng và thi hành án.

Điều 368. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người vô tội

1. Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là vô tội, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

b) Đối với từ 02 người đến 05 người;

c) Đối với những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

d) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%372;

đ) Dẫn đến việc phán quyết oan người vô tội về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Đối với 06 người trở lên;

b) Dẫn đến việc phán quyết oan người vô tội về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

c) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên373;

d) Làm người bị truy cứu trách nhiệm hình sự oan tự sát.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 369. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân có tội

1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người thực thi tội phạm rất nghiêm trọng;

b) Đối với 02 người đến 05 người;

c) Người không biến thành truy cứu trách nhiệm hình sự bỏ trốn hoặc thực thi hành vi cản trở khảo sát, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

d) Dẫn đến việc người không biến thành truy cứu trách nhiệm hình sự trả thù người tố giác, phục vụ thông tin về tội phạm, người bị hại, nhân chứng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Đối với 06 người trở lên374;

b) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng375;

c) Người không biến thành truy cứu trách nhiệm hình sự tiếp tục thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

d) Làm người bị hại tự sát.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 370. Tội ra bản án trái pháp lý

1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp lý, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2.376 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

c) Kết án oan người vô tội về tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng;

d) Bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng; người phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng;

đ) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, đương sự mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3.377 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Kết án oan người vô tội về tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

b) Bỏ lọt tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc người phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

c) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, đương sự mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên;

d) Dẫn đến bị cáo, người bị hại, đương sự tự sát;

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 371. Tội ra quyết định hành động trái pháp lý

1.378 Người nào có thẩm quyền trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng, thi hành án ra quyết định hành động mà mình biết rõ là trái pháp lý gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại những điều 368, 369, 370, 377 và 378 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2.379 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

d) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị phán quyết, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ suất tổn thương hoàn toàn có thể từ 31% đến 60%;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3.380 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị phán quyết, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

b) Dẫn đến người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị phán quyết, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự tự sát;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 372. Tội ép buộc người dân có thẩm quyền trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tư pháp làm trái pháp lý

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc người dân có thẩm quyền trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng, thi hành án làm trái pháp lý gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dẫn đến ra bản án hoặc quyết định hành động trái pháp lý;

c) Dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt khác;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Dẫn đến làm oan người vô tội hoặc bở lọt tội phạm hoặc người phạm tội381;

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 373. Tội dùng nhục hình

1. Người nào trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng, thi hành án hoặc thi hành những giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Đối với những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại về sức mạnh thể chất cho những người dân khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại về sức mạnh thể chất cho những người dân khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên;

b) Làm người bị nhục hình tự sát.

4. Phạm tội làm người bị nhục hình chết, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 374. Tội bức cung

1. Người nào trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp lý ép buộc người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung382 phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Đối với những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng;

d) Dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung383;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Dẫn đến384 làm sai lệch kết quả khỏi tố, khảo sát, truy tố, xét xử;

g) Ép buộc người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung phải khai sai thực sự.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm người bị bức cung tự sát;

b) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; người thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng385.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm người bị bức cung chết;

b) Dẫn đến làm oan người vô tội;

c) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng; người thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng386.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 375. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc

1.387 Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, người khác có trách nhiệm, quyền hạn trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tư pháp, người bào chữa, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị hại, đương sự thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, vật chứng của vụ án, vụ việc hoặc bằng thủ đoạn khác nhằm mục đích làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dẫn đến việc xử lý và xử lý vụ án, vụ việc bị sai lệch;

c) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3.388 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Dẫn đến việc phán quyết oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội;

b) Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị phán quyết, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự tự sát;

c) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 376. Tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn

1.389 Người nào được giao trách nhiệm trực tiếp quản trị và vận hành, canh gác, áp giải người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù mà không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định về quản trị và vận hành, canh gác, áp giải để người thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng trốn thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm vụ án bị tạm đình chỉ;

b) Người bỏ trốn trả thù người dân có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng;

c) Người bỏ trốn tiếp tục thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.

2.390 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm vụ án bị đình chỉ;

b) Người bỏ trốn tiếp tục thực thi tội phạm rất nghiêm trọng;

c) Để từ 02 người đến 05 người bỏ trốn;

d) Để người thực thi tội phạm rất nghiêm trọng bỏ trốn;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Người bỏ trốn tiếp tục thực thi tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

b) Để 06 người trở lên bỏ trốn;

c) Để người thực thi tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng bỏ trốn.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 377. Tội tận dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp lý 391

1.392 Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Không ra quyết định hành động trả tự do cho những người dân được trả tự do theo quy định của luật;

b) Ra lệnh, quyết định hành động bắt, giữ, giam người không còn vị trí căn cứ theo quy định của luật;

c) Không chấp hành quyết định hành động trả tự do cho những người dân được trả tự do theo quy định của luật;

d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không còn lệnh, quyết định hành động theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định hành động nhưng chưa tồn tại hiệu lực hiện hành thi hành;

đ) Không ra lệnh, quyết định hành động gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ giải pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Giam, giữ trái pháp lý từ 02 người đến 05 người;

b) Làm người bị giam, giữ trái pháp lý tổn hại về sức mạnh thể chất với tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60%;

c) Làm người bị giam, giữ hoặc mái ấm gia đình họ lâm vào cảnh tình hình kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

d) Đối với những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Giam, giữ trái pháp lý 06 người trở lên;

b) Làm người bị giam, giữ trái pháp lý tổn hại về sức mạnh thể chất với tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên hoặc chết;

c) Làm người bị giam, giữ tự sát;

d) Làm mái ấm gia đình người bị giam, giữ ly tán.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 378. Tội tha trái pháp lý người bị bắt, người hiện giờ đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền tha trái pháp lý người bị bắt, người hiện giờ đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù393, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tha trái pháp lý người bị bắt, người hiện giờ đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

b) Người được tha trái pháp lý bỏ trốn hoặc có hành vi cản trở việc khảo sát, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

c) Người được tha trái pháp lý trả thù người dân có thẩm quyền tiến hành tố tụng394, người tham gia tố tụng;

d) Tha trái pháp lý từ 02 người đến 05 người.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Tha trái pháp lý 06 người trở lên;

b) Người được tha trái pháp lý thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 379. Tội không thi hành án

1. Người nào có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định hành động thi hành án hoặc không thi hành quyết định hành động thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải chấp hành án bỏ trốn;

c) Dẫn đến hết thời hiệu thi hành án;

d) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải chấp hành án, người dân có trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án với số tiền từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải chấp hành án tiếp tục thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

c) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải thi hành án, người dân có trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải chấp hành án tiếp tục thực thi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

b) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải thi hành án, người dân có trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 380. Tội không chấp hành án

1. Người nào có Đk mà không chấp hành bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý tuy nhiên đã biết thành vận dụng giải pháp cưỡng chế theo quy định của pháp lý hoặc đã biết thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Chống lại chấp hành viên hoặc người hiện hành công vụ;

b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

c) Tẩu tán tài sản.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 381. Tội cản trở việc thi hành án

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải chấp hành án bỏ trốn;

b) Dẫn đến hết thời hiệu thi hành án;

c) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải chấp hành án, người dân có trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án với số tiền từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải chấp hành án tiếp tục thực thi tội phạm;

c) Dẫn đến người bị phán quyết, người phải thi hành án, người dân có trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án với số tiền 200.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 200.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 382. Tội phục vụ tài liệu sai thực sự hoặc khai báo gian dối

1. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc phục vụ những tài liệu mà mình biết rõ là sai thực sự, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dẫn đến việc xử lý và xử lý vụ án, vụ việc bị sai lệch.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dẫn đến việc phán quyết oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội395.

4. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 383. Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối phục vụ tài liệu

1. Người làm chứng nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật này, người giám định, người định giá tài sản, người dịch thuật từ chối khai báo, trốn tránh việc kết luận giám định, định giá tài sản396 hoặc từ chối phục vụ tài liệu mà không còn nguyên do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 384. Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, phục vụ tài liệu

1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại, đương sự trong những vụ án hình sự, hành chính, dân sự397 khai báo gian dối, phục vụ tài liệu sai thực sự hoặc không khai báo, không phục vụ tài liệu; mua chuộc hoặc cưỡng ép người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối, người phiên dịch, người dịch thuật dịch xuyên tạc, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm khác;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Dẫn đến việc xử lý và xử lý vụ án, vụ việc bị sai lệch.

Điều 385. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa thông tin tài khoản

1. Người nào được giao giữ, quản trị và vận hành tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong, thông tin tài khoản bị phong tỏa mà thực thi một trong những hành vi sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phá hủy niêm phong, giải tỏa việc phong tỏa thông tin tài khoản mà không còn quyết định hành động của người dân có thẩm quyền;

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng ủy quyền, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Dẫn đến việc xử lý và xử lý vụ án, vụ việc bị sai lệch;

b) Dẫn đến bị can, bị cáo, người bị phán quyết, người phải thi hành án, người dân có trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được trách nhiệm và trách nhiệm thi hành án với số tiền 100.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc thao tác làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi hiện giờ đang bị áp giải, hiện giờ đang bị xét xử

1. Người nào hiện giờ đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Dùng vũ lực riêng với những người canh gác hoặc người áp giải.

Điều 387. Tội đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người hiện giờ đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù

1. Người nào đánh tháo người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người hiện giờ đang bị áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 119 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Dùng vũ lực riêng với những người canh gác hoặc người áp giải;

d) Đánh tháo người bị phán quyết về tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc hoặc người bị phán quyết tử hình.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 388. Tội vi phạm quy định về giam giữ

1.398 Người nào thực thi một trong những hành vi sau này vi phạm quy định của pháp lý về giam giữ, đã biết thành xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người dân có thẩm quyền trong quản trị và vận hành giam giữ;

b) Không có trách nhiệm mà đưa vào, tàng trữ, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc thành viên hoặc phương tiện đi lại ghi âm, ghi hình trong cơ sở giam giữ.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức triển khai;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm cư trú từ 01 năm đến 03 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 389. Tội che giấu tội phạm

1.399 Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong những tội phạm quy định tại những điều sau này của Bộ luật này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Các điều 108, 109, 110, 111, 1 12, 113, 1 14, 115, 116, 117, 118, 119, 120 và 121;

b) Điều 123, những khoản 2, 3 và 4 Điều 141, Điều 142, Điều 144, khoản 2 và khoản 3 Điều 146, những khoản 1, 2 và 3 Điều 150, những điều 151, 152, 153 và 154;

c) Điều 168, Điều 169, những khoản 2, 3 và 4 Điều 173, những khoản 2, 3 và 4 Điều 174, những khoản 2, 3 và 4 Điều 175, những khoản 2, 3 và 4 Điều 178;

d) Khoản 3 và khoản 4 Điều 188, khoản 3 Điều 189, khoản 2 và khoản 3 Điều 190, khoản 2 và khoản 3 Điều 191, khoản 2 và khoản 3 Điều 192, những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 193, những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 194, những khoản 2, 3 và 4 Điều 195, khoản 2 và khoản 3 Điều 196, khoản 3 Điều 205, những khoản 2, 3 và 4 Điều 206, Điều 207, Điều 208, khoản 2 và khoản 3 Điều 219, khoản 2 và khoản 3 Điều 220, khoản 2 và khoản 3 Điều 221, khoản 2 và khoản 3 Điều 222, khoản 2 và khoản 3 Điều 223, khoản 2 và khoản 3 Điều 224;

đ) Khoản 2 và khoản 3 Điều 243;

e) Các điều 248, 249, 250, 251, 252 và 253, khoản 2 Điều 254, những điều 255, 256, 257 và 258, khoản 2 Điều 259;

g) Các khoản 2, 3 và 4 Điều 265, những điều 282, 299, 301, 302, 303 và 304, những khoản 2, 3 và 4 Điều 305, những khoản 2, 3 và 4 Điều 309, những khoản 2, 3 và 4 Điều 311, khoản 2 và khoản 3 Điều 329;

h) Các khoản 2, 3 và 4 Điều 353, những khoản 2, 3 và 4 Điều 354, những khoản 2, 3 và 4 Điều 355, khoản 2 và khoản 3 Điều 356, những khoản 2, 3 và 4 Điều 357, những khoản 2, 3 và 4 Điều 358, những khoản 2, 3 và 4 Điều 359, những khoản 2, 3 và 4 Điều 364, những khoản 2, 3 và 4 Điều 365;

i) Khoản 3 và khoản 4 Điều 373, khoản 3 và khoản 4 Điều 374, khoản 2 Điều 386;

k) Các điều 421, 422, 423, 424 và 425.

2. Phạm tội trong trường hợp tận dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Điều 390. Tội không tố giác tội phạm

1.400 Người nào biết rõ một trong những tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 14 của Bộ luật này đang rất được sẵn sàng sẵn sàng hoặc một trong những tội phạm quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang rất được thực thi hoặc đã được thực thi mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người không tố giác nếu đã có hành vi can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Điều 391. Tội gây rối trật tự phiên tòa xét xử, phiên họp 401

1. Người nào tại phiên tòa xét xử, phiên họp mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của Thẩm phán, Hội thẩm, người dân có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác hoặc người tham gia phiên tòa xét xử, phiên họp hoặc có hành vi đập phá tài sản, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 178 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Dẫn đến phải dừng phiên tòa xét xử, phiên họp;

b) Hành hung Thẩm phán, Hội thẩm, người dân có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 134 của Bộ luật này.

Chương XXV

CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHỐI THUỘC VỚI QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN ĐẤU, PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU

Điều 392. Những người phải phụ trách hình sự về những tội xâm phạm trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của quân nhân

1. Quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng.

2. Quân nhân dự bị trong thời hạn triệu tập huấn luyện.

3. Dân quân, tự vệ trong thời hạn phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

4. Công dân được trưng tập vào phục vụ trong quân đội.

Điều 393. Tội ra mệnh lệnh trái pháp lý

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn ra mệnh lệnh trái pháp lý gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong thực thi trách nhiệm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

d) Trong tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc trong trường hợp đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Điều 394. Tội chống mệnh lệnh

1. Người nào từ chối chấp hành hoặc cố ý không thực thi mệnh lệnh của người dân có thẩm quyền, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Dùng vũ lực;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong thực thi trách nhiệm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

d) Trong tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Điều 395. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh

1. Người nào chấp hành mệnh lệnh của người dân có thẩm quyền một cách lơ là, chậm trễ, tùy tiện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong thực thi trách nhiệm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

d) Trong tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 396. Tội cản trở đồng đội thực thi trách nhiệm

1. Người nào cản trở đồng đội thực thi trách nhiệm dẫn đến người đó không thực thi được hoặc thực thi không khá đầy đủ trách nhiệm được giao, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Dùng vũ lực;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong thực thi trách nhiệm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

d) Trong tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 397. Tội làm nhục đồng đội

1. Người nào trong quan hệ công tác thao tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự đồng đội, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Đối với chỉ huy hoặc cấp trên;

c) Vì nguyên do công vụ của nạn nhân;

d) Trong khu vực có chiến sự;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Đối với 02 người trở lên;

g) Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên402;

h) Làm nạn nhân tự sát.

Điều 398. Tội hành hung đồng đội

1. Người nào trong quan hệ công tác thao tác mà cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của đồng đội mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 134403 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Đối với chỉ huy hoặc cấp trên;

c) Vì nguyên do công vụ của nạn nhân;

d) Trong khu vực có chiến sự;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 399. Tội đầu hàng địch

1. Người nào đầu hàng địch, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Giao nộp cho địch vũ khí, phương tiện đi lại kỹ thuật quân sự chiến lược;

c) Giao nộp tài liệu quan trọng hoặc khai báo bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược;

d) Lôi kéo người khác phạm tội;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai báo bí mật nhà nước;

b) Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 400. Tội khai báo hoặc tự nguyện thao tác cho địch khi bị bắt làm tù binh

1. Người nào khi bị địch bắt làm tù binh mà khai báo bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược hoặc tự nguyện thao tác cho địch, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Đối xử tàn ác với tù binh khác;

c) Lôi kéo người khác khai báo, thao tác cho địch;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai báo bí mật nhà nước;

b) Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 401. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm trách nhiệm trong chiến đấu

1. Người nào tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm trách nhiệm trong chiến đấu, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự chiến lược hoặc tài liệu bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Điều 402. Tội đào ngũ

1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm và trách nhiệm trong thời chiến hoặc đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự chiến lược hoặc tài liệu bí mật quân sự chiến lược;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong khi thực thi trách nhiệm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

d) Trong tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 403. Tội trốn tránh trách nhiệm

1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của tớ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Trong thời chiến;

d) Trong khi thực thi trách nhiệm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

đ) Trong tình trạng khẩn cấp;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Điều 404. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược, nếu không thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điều 110, 337 và 361 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong chiến đấu;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 405. Tội chiếm đoạt, mua và bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược

1. Người nào chiếm đoạt, mua và bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược, nếu không thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điều 110, 337 và 361 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong chiến đấu;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 406. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược, nếu không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 338 và Điều 362 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong chiến đấu:

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 407. Tội làm mất đi tài liệu bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược

1. Người nào làm mất đi tài liệu bí mật công tác thao tác quân sự chiến lược, nếu không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 338 và Điều 362 của Bộ luật này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong chiến đấu;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 408. Tội báo cáo sai

1. Người nào cố ý báo cáo sai trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quân sự chiến lược gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong tình trạng khẩn cấp;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 409. Tội vi phạm quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh chính sách trực ban, trực chiến, trực chỉ huy gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong khi thực thi trách nhiệm cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

d) Trong tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 410. Tội vi phạm quy định về bảo vệ

1.404 Người nào không chấp hành quy định về tuần tra, canh gác, áp tải, hộ tống thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm người được bảo vệ, hộ tống bị tổn thương khung hình;

b) Làm hư hỏng phương tiện đi lại kỹ thuật, thiết bị quân sự chiến lược;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

2.405 Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm người được bảo vệ, hộ tống chết;

b) Làm mất phương tiện đi lại kỹ thuật, thiết bị quân sự chiến lược;

c) Trong chiến đấu;

d) Trong khu vực có chiến sự;

đ) Lôi kéo người khác phạm tội;

e) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên;

g) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác.

Điều 411. Tội vi phạm những quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Điều 412. Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự chiến lược

1. Người nào vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự chiến lược gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 413. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự chiến lược

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự chiến lược, nếu không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 114 và Điều 303 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Trong chiến đấu;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Điều 414. Tội làm mất đi hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện đi lại kỹ thuật quân sự chiến lược

1. Người nào được giao quản trị và vận hành, được trang bị vũ khí quân dụng, phương tiện đi lại kỹ thuật quân sự chiến lược mà làm mất đi hoặc vô ý làm hư hỏng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Điều 415. Tội quấy nhiễu nhân dân

1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã biết thành xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Trong khu vực có chiến sự;

d) Trong khu vực đã có lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 416. Tội lạm dụng nhu yếu quân sự chiến lược trong lúc thực thi trách nhiệm

1. Người nào trong lúc thực thi trách nhiệm mà vượt quá phạm vi thiết yếu của nhu yếu quân sự chiến lược gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng của Nhà nước, của tổ chức triển khai, thành viên, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Điều 417. Tội cố ý bỏ thương binh, tử sĩ hoặc không chăm sóc, cứu chữa thương binh

1. Người nào có trách nhiệm mà cố ý bỏ thương binh, tử sĩ tại trận địa hoặc không chăm sóc, cứu chữa thương binh dẫn đến không tìm thấy thương binh, tử sĩ hoặc thương binh bị chết, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Đối với 02 thương binh hoặc 02 tử sĩ trở lên.

Điều 418. Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ

1. Người nào chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của 02 tử sĩ trở lên.

Điều 419. Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm

1. Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn mặt trận mà chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm406.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Chiến lợi phẩm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín quân đội;

d) Chiến lợi phẩm có mức giá trị trong quân sự chiến lược;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

a) Chiến lợi phẩm trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiến lợi phẩm có mức giá trị đặc biệt quan trọng trong quân sự chiến lược;

c) Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng.

Điều 420. Tội ngược đãi tù binh, hàng binh

Người nào ngược đãi tù binh, hàng binh, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Chương XXVI

CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

Điều 421. Tội phá hoại hòa bình, gây trận chiến tranh xâm lược

1. Người nào tuyên truyền, kích động trận chiến tranh xâm lược hoặc sẵn sàng sẵn sàng, tiến hành, tham gia trận chiến tranh xâm lược nhằm mục đích chống lại độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ của một vương quốc hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có độc lập lãnh thổ khác, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Điều 422. Tội chống loài người

1. Người nào trong thời bình hay trong trận chiến tranh mà thực thi hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường văn hóa truyền thống, tinh thần của một vương quốc hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có độc lập lãnh thổ, làm hòn đảo lộn nền tảng của một xã hội nhằm mục đích phá hoại xã hội đó hoặc thực thi hành vi diệt chủng khác hoặc thực thi hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên tự nhiên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Điều 423. Tội phạm trận chiến tranh

1. Người nào trong thời kỳ trận chiến tranh mà ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành việc giết hại dân thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá những nơi dân cư, sử dụng những phương tiện đi lại hoặc phương pháp trận chiến tranh bị cấm hoặc thực thi hành vi khác vi phạm nghiêm trọng pháp lý quốc tế hoặc những điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp do bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Điều 424. Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê

Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm mục đích chống lại một vương quốc hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có độc lập lãnh thổ, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Điều 425. Tội làm lính đánh thuê

Người nào làm lính đánh thuê nhằm mục đích chống một vương quốc hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có độc lập lãnh thổ, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

Phần thứ ba

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH407

Điều 426. Hiệu lực thi hành408

Bộ luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018409.

Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Bộ luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
– Vụ thông tin – VPQH (để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội);
– Trung tâm tin học – VPQH;
– Lưu: HC, TH.
Số e-PAS: 52454

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hạnh Phúc

1 Hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 41/2022/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 12/2022/QH14 và về hiệu lực hiện hành thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan khảo sát hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2022.

2 Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có vị trí căn cứ phát hành như sau:

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

3 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

4 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

5 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

6 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

7 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

8 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

9 Cụm từ Trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện, được tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

10 Cụm từ Người thực thi tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý được thay thế bằng cụm từ Người thực thi tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

11 Cụm từ , đã tự nguyện sửa chữa thay thế, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả được tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

12 Từ hợp pháp được tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

13 Cụm từ cấm tàng trữ, được tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

14 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

15 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

16 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

17 Dấu , được thay thế bằng từ hoặc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

18 Dấu , được thay thế bằng từ hoặc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

19 Dấu , được thay thế bằng từ hoặc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

20 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

21 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

22 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

23 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

24 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

25 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

26 Cụm từ Cấm vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc những quỹ góp vốn đầu tư được thay thế bằng cụm từ Cấm vay vốn ngân hàng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế hoặc quỹ góp vốn đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

27 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự’ số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

28 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

29 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

30 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

31 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 16 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất thang 01 năm 2022.

32 Khoản này được tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

33 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 17 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

34 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 17 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

35 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 18 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

36 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

37 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 20 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

38 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

39 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

40 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

41 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 22 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

42 Cụm từ Đối với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người từ 31% đến 60% được thay thế bằng cụm từ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của từng người 31% trở lên theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

43 Cụm từ phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm được thay thế bằng cụm từ phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

44 Cụm từ phạt tái tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm hoặc được tương hỗ update theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

45 Cụm từ phạt tái tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc được tương hỗ update theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

46 Cụm từ phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm được thay thế bằng cụm từ phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

47 Cụm từ phạt tái tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc được tương hỗ update theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

48 Cụm từ phạt tù từ 01 năm đến 05 năm được thay thế bằng cụm từ phạt tù từ 02 năm đến 05 năm theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

49 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 31% trở lên theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

50 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

51 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

52 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

53 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

54 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

55 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

56 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

57 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

58 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 1 00/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

59 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60% theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

60 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

61 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60% theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

62 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

63 Cụm từ , nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 145 của Bộ luật này được tương hỗ update theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

64 Từ đang rất được tương hỗ update theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

65 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60% theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

66 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

67 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 27 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

68 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 27 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

69 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 27 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

70 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 28 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

71 Cụm từ Người nào đánh tráo người dưới 01 tuổi này với những người dưới 01 tuổi khác được thay thế bằng cụm từ Người nào đánh tráo người dưới 01 tuổi theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

72 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 29 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

73 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 29 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

74 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 29 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

75 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60% theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

76 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

77 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31% đến 60% theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

78 Cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên được thay thế bằng cụm từ Gây rối loạn tinh thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ suất tổn thương khung hình 61% trở lên theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

79 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

80 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

81 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

82 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 31 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

83 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 32 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

84 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 32 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

85 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

86 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

87 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

88 Cụm từ tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có mức giá trị đặc biệt quan trọng về mặt tinh thần riêng với những người bị hại được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

89 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

90 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

91 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

92 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 34 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

93 Khoản này được sửa dối, tương hỗ update theo quy định tại khoản 34 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

94 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 34 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

95 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 34 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

96 Cụm từ tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có mức giá trị đặc biệt quan trọng về mặt tinh thần riêng với những người bị hại được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

97 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

98 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

99 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

100 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 35 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

101 Dấu , được bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

102 Cụm từ hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là được tương hỗ update theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

103 Cụm từ hoặc vật có mức giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

104 Cụm từ dưới 500.000.000 đồng nhưng được tương hỗ update theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

105 Cụm từ hoặc vật có mức giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/201 5/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

106 Cụm từ Điều 219 và được tương hỗ update theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

107 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

108 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

109 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

110 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

111 Từ bị được tương hỗ update theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

112 Cụm từ phạt tái tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc được tương hỗ update theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

113 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 37 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

114 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 38 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

115 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 38 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

116 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 39 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

117 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 39 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

118 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm c khoản 39 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

119 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 40 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

120 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 40 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

121 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 40 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

122 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 40 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

123 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 40 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

124 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 40 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

125 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 41 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

126 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 41 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

127 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 41 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

128 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 41 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

129 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 41 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

130 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 41 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

131 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

132 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

133 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

134 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 42 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

135 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 42 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

136 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 43 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

137 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 43 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

138 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 43 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

139 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 43 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

140 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 44 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

141 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 44 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

142 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 44 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

143 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 44 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

144 Tên Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

145 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

146 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

147 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

148 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 45 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

149 Cụm từ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này được thay thế bằng cụm từ Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều này theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Bình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

150 Từ cấm được tương hỗ update theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

151 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 46 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

152 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 47 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

153 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 47 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

154 Cụm từ lãi suất vay gấp 05 lần mức lãi suất vay cao nhất được thay thế bằng cụm từ lãi suất vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay cao nhất theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

155 Cụm từ Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên được thay thế bằng cụm từ Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

156 Cụm từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng được thay thế bằng cụm từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

157 Cụm từ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này” được thay thế bằng cụm từ Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

158 Tên Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

159 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

160 Cụm từ hoặc đã biết thành phán quyết về tội này, không được xóa án tích được tương hỗ update theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

161 Từ cấm được tương hỗ update theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

162 Từ cấm được tương hỗ update theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

163 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 49 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

164 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 49 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

165 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 50 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

166 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 50 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

167 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 50 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

168 Điều này được tương hỗ update theo quy định tại khoản 51 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

169 Cụm từ hoặc xử phạt vi phạm hành chính được tương hỗ update theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

170 Cụm từ Gây thiệt hại về tài sản được thay thế bằng cụm từ Gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

171 Cụm từ gây thiệt hại về tài sản được thay thế bằng cụm từ gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

172 Cụm từ của Nhà nước được bãi bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

173 Cụm từ hoặc xử phạt vi phạm hành chính được tương hỗ update theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

174 Cụm từ hoặc xử phạt vi phạm hành chính được tương hỗ update theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

175 Cụm từ của Nhà nước được bãi bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

176 Từ theo được tương hỗ update theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

177 Cụm từ hoặc xử phạt vi phạm hành chính được tương hỗ update theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

178 Từ của được tương hỗ update theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

179 Từ từ được bãi bỏ theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

180 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 52 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

181 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 52 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

182 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 53 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

183 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 53 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

184 Tên Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 54 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

185 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 54 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

186 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 54 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

187 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 54 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

188 Tên Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 55 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

189 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 55 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

190 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 55 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

191 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 55 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

192 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 55 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

193 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 55 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

194 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 55 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

195 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 56 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

196 Tên Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 57 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

197 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 57 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

198 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 57 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

199 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 57 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

200 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 57 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

201 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 58 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

202 Cụm từ thuộc khuôn khổ những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy nên phải loại trừ theo quy định tại được thay thế bằng cụm từ có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

203 Cụm từ thuộc khuôn khổ những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy nên phải loại trừ theo quy định tại được thay thế bằng cụm từ có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

204 Quy chuẩn được thay thế bằng từ Quy chuẩn theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sụ- số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

205 Cụm từ thuộc khuôn khổ những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy nên phải loại trừ theo quy định tại được thay thế bằng cụm từ có thành phần nguy hại đặc biệt quan trọng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp lý hoặc có chứa chất phải loại trừ theo theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

206 Quy chuẩn được thay thế bằng từ Quy chuẩn theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

207 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 59 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

208 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 59 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

209 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 59 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

210 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 59 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

211 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 60 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

212 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 60 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

213 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 60 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

214 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 60 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

215 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 61 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

216 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 61 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

217 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 61 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

218 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 61 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

219 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 61 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/201 5/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

220 Từ dưới được tương hỗ update theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

221 Cụm từ phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm được thay thế bằng cụm từ phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

222 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 62 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

223 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 62 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

224 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 62 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

225 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 63 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

226 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 63 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

227 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 63 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

228 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 63 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

229 Tên Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 64 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

230 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 64 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

231 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 64 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

232 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm a khoản 64 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/201 5/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

233 Điểm này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại điểm b khoản 64 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

234 Từ những được bãi bỏ theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

235 Từ những được bãi bỏ theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

236 Cụm từ phân khu bảo tồn nghiêm ngặt được thay thế bằng cụm từ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

237 Từ từ được bãi bỏ theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

238 Cụm từ do Chính phủ quy định được tương hỗ update theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

239 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 65 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

240 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 65 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

241 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 65 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

242 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 66 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

243 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 66 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

244 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 66 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

245 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 66 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

246 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 67 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

247 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 67 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

248 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 67 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

249 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 67 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

250 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 68 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

251 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 68 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

252 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 68 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

253 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 69 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

254 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 69 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

255 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 69 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

256 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 69 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

257 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 70 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

258 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 70 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

259 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 70 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

260 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 70 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

261 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 70 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

262 Cụm từ Vận chuyển với số lượng được thay thế bằng cụm từ Có số lượng theo quy định tại điểm o khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

263 Cụm từ Vận chuyển qua biên giới được thay thế bằng cụm từ Vận chuyển, mua và bán qua biên giới theo quy định lại điểm o khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

264 Tên Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 71 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

265 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 71 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

266 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 72 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

267 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 73 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

268 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 74 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

269 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 75 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

270 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 76 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

271 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 77 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

272 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 78 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

273 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 79 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

274 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 80 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

275 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 81 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

276 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 82 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

277 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 83 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

278 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 84 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

279 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 85 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

280 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 86 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

281 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 87 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

282 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 88 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

283 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 89 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

284 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 90 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

285 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 91 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

286 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 92 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

287 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 93 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

288 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 94 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

289 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 94 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

290 Khoản này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 94 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

291 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 95 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

292 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 96 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

293 Dấu , được thay thế bằng từ hoặc theo quy định tại điểm p. khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

294 Từ viễn thông được thay thế bằng cụm từ mạng viễn thông theo quy định tại điểm p. khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

295 Cụm từ khối mạng lưới hệ thống thông tin, thanh toán giao dịch thanh toán tài chính được thay thế bằng cụm từ khối mạng lưới hệ thống thông tin tài chính theo quy định tại điểm q khoản 2 Điều 2 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

296 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 141 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

297 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 97 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

298 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 98 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

299 Điều này được sửa đổi, tương hỗ update theo quy định tại khoản 99 Điều 1 của Luật số 12/2022/QH14 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những đi