Thủ Thuật Hướng dẫn Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-24 08:32:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông – nguyên lần 3 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông – nguyên lần 3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-24 08:32:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. Cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên lần thứ nhất năm 1258

1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ hùng manh Ra đời.

Mông Cổ muốn mượn đường Đại Việt để đánh lên phía Nam Trung Quốc nhằm mục đích mục tiêu thực thi kế hoạch gọng kìm tiêu diệt Nam Tống. Ba lần sứ giả Mông Cổ đến Thăng Long đều bị vua Trần ra lệnh bắt giam.

2. Nhà Trần sẵn sàng sẵn sàng tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

a. Chuẩn bị của nhà Trần:

+ Ban lệnh toàn nước sắm sửa vũ khí.

+ Thành lập những đội dân binh ngày đêm tập luyện võ nghệ.

b. Diễn biến:

Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào việt nam theo đường sông Thao qua Bạch Hạc đến Bình Lệ Nguyên, tiếp Từ đó tiến vào Thăng Long.

Nhà Trần tạm lui khỏi Thăng Long, thực thi kế hoạch vườn không nhà trống xuôi về Thiên Mạc (Duy Tiên Hà Nam) làm cho giặc vào Thăng Long bị thiếu lương thực, thực phẩm rơi vào tình thế trở ngại vất vả.

Nắm thời cơ, nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu.

Ngày 29/1/1258 quân Mông Cổ thua trận, rút khỏi Thăng Long chạy về nước.

c. Kết quả: Quân Mông Cổ bị vượt mặt hoàn toàn. Chưa đầy một tháng cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

II. Cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên lần thứ hai năm 1258

1. Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên

Năm 1279, Mông Cổ tiêu diệt Nam Tống thống Trị hoàn toàn Trung Quốc.

Thực hiện thủ đoạn xâm lược Cham-pa và Đại Việt làm cầu nối thôn tính những nước phía Nam Trung Quốc.

Quân Tống đánh Cham-pa làm bàn đạp tiến công phía Nam Đại Việt, phối phù thích phù thích hợp với cánh quân từ Trung Quốc đánh vào phía Bắc.

+ Năm 1283, quân Nguyên do Toa Đô chỉ huy xâm lược Cham-pa, chiếm kinh thành.

+ Quân dân Cham-pa chiến đấu can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin, quân Nguyên phải rút về cố thủ ở phía Bắc.

Kế hoạch dùng Cham-pa làm bàn đạp tiến công việt nam của nhà Nguyên bước đầu phá sản.

2. Nhà Trần sẵn sàng sẵn sàng kháng chiến

Vua Trần triệu tập hội nghị Bình Than bàn kế đánh giặc, Trần Quốc Tuấn được cử làm Quốc công tiết chế, chỉ huy cuộc kháng chiến.

Năm 1285, vua Trần mở hội nghị Diên Hồng mời những bậc phụ lão có uy tín về bàn những đánh giặc.

Tổ chức cuộc tập trận và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu và chia quân đóng giữ ở những nơi hiểm yếu.

Cả nước được lệnh sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng đánh giặc., quân sĩ thể hiện quyết tâm đánh giặc.

3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến

a. Diễn biến:

Tháng 1/1285, quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Việt.

Quân ta chặn đánh địch ở vùng biên giới rồi lui về Vạn Kiếp.

Quân Tống triệu tập lực lượng tiến đánh Vạn Kiếp. Thế giặc mạnh quân Trần lui về Thăng Long, tiếp Từ đó rút về Thiên Trường.

Nhân dân thực thi chủ trương vườn không nhà trống, quân Tống tiến vào Thăng Long nhưng không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin đóng quân trong thành.

Toa Đô từ Cham-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa, một số trong những trong những quý tộc nhà Trần đầu hàng.

Thoát Hoan chỉ huy lực lượng tiến xuống phía nam nhằm mục đích mục tiêu tạo thế gọng kìm hòng tiêu diệt quân nòng cốt của ta.

Trần Quốc Tuấn ra lệnh rút lui để củng cố lực lượng, sẵn sàng sẵn sàng phản công tiêu diệt địch.

Kế hoạch bắt sống vua Trần và quân nòng cốt của ta thất bại, Thoát Hoan rút quân về Thăng Long chờ tiếp viện, rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Tháng 5/1285, quân Trần phản công vượt mặt quân giặc ở Tây Kết, Hàm Từ, Chương Dương, tiến vào giải phóng Thăng Long.

Quân Tống tháo chạy bị nhà Trần phục kích đánh chặn đánh, vua Trần đem quân chặn đánh đạo quân của Toa Đô ở Tây Kết.

b. Kết quả:

Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Bảo vệ vững chãi nền độc lập dân tộc bản địa bản địa.

III. Cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên lần thứ ba năm 12871288

1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt

Vua Nguyên đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản, triệu tập lực lượng quyết tâm vượt mặt Đại Việt để trả thù.

Quân Tống huy quân đội phần đông, nhiều tướng giỏi cho cuộc xâm lược Đại Việt lần 3.

Vua Trần lôi kéo nhân dân sẵn sàng sẵn sàng đánh giặc.

Cuối tháng 12 1287, quân Nguyên tiến vào việt nam theo hai tuyến phố:

+ Quân bộ: do Thoát Hoan chỉ huy vượt biên giới giới giới đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang, chiếm đóng Vạn Kiếp.

+ Quân thủy do Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào việt nam, ngược sông Bạch Đằng kéo về Vạn Kiêp.

2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

Quân của Ô Mã Nhi được giao trách nhiệm bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.

Lợi dụng quân của Ô Mã Nhi kéo về Vạn Kiếp, Trần Khánh Dư sắp xếp trận địa mai phục.

Khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ tiến qua Vân Đồn bị quân của Trần Khánh Dư từ nhiều phía đổ ra tiến công.

Kết quả: phần lớn thuyền lương của địch bị đắm số còn sót lại bị quân Trần chiếm.

3. Chiến thắng Bạch Đằng

a. Diễn biến:

Cuối tháng 1/1288, Thoát Hoan tiến vào chiếm đóng Thăng Long nhưng rơi vào tình thế bị động, binh lính hoang mang lo ngại lo ngại. Thoát Hoan quyết định hành động hành vi rút quân lên Vạn Kiếp và từ đây rút quân về nước theo hai tuyến phố thủy, bộ.

Quân dân nhà Trần sắp xếp, mai phục trên sông bạch Đằng.

Tháng 4/1288: đoàn thuyền lương của Ô Mã Nhi rút về theo sông Bạch Đằng, ta nhử địch vào sâu trận địa khi nước dâng cao.

Lúc nước rút thuyền địch xô vào cọc và bị quân ta đánh từ 2 bên bờ. Nhiều tên giặc bị chết, Ô Mã Nhi bị bắt sống.

Cánh quân bộ do Thoát Hoan chỉ huy vội vàng rút lui về nước trong tình trạng thất bại.

b. Kết quả:

Toàn bộ thủy binh của giặc bị tiêu diệt, Ô Mã Nhi bị bắt sống.

Quân bộ từ Vạn Kiếp rút về nước bị quân ta tập kích tiêu diệt.

Nguồn: Tổng hợp

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông – nguyên lần 3 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông – nguyên lần 3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông – nguyên lần 3 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông – nguyên lần 3

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông – nguyên lần 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Diễn #biến #cuộc #kháng #chiến #chống #quân #mông #nguyên #lần

4516

Video Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân mông vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Diễn #biến #cuộc #kháng #chiến #chống #quân #mông