Kinh Nghiệm về Điểm rất khác nhau có bản nhất giữa cuộc kháng chiến thời Lý, Trần số với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Điểm rất khác nhau có bản nhất giữa cuộc kháng chiến thời Lý, Trần số với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 21:09:20 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nét nổi trội của tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong quy trình 1418 – 1423 là

Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa?

Vương triều mới được Ra đời sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được gọi là

Vì sao quân Minh lại đồng ý đề xuất kiến nghị tạm hòa của Lê Lợi vào năm 1423?

Điền từ không đủ vào chỗ trống:

“Chở thuyền là…Lật thuyền cũng là…”

Giải bài tập 2 trang 100 SGK Lịch sử 10

Phân tích sự rất khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông – Nguyên thời Trần.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

nhờ vào sgk Lịch sử 10 trang 97, 98 để so sánh. 

– Giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông – Nguyên thời Trần có sự rất khác nhau về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược. Sự rất khác nhau này là nhờ vào tương quan lực lượng giữa ta và địch.

– Nhà Lý và nhà Trần đã khôn khéo phân tích tình hình địch để lựa lựa chọn cách đách thích hợp.

=> Kết quả: đều giành thắng lợi vang dội, giữ vững độc lập dân tộc bản địa.

Giải bài tập vướng mắc thảo luận số 3 trang 99 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Nêu một vài điểm lưu ý của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với những cuộc kháng chiến thời Lý, Trần.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

nhờ vào sgk Lịch sử 10 trang 99 để suy luận và so sánh. 

Lời giải rõ ràng

* Đặc điểm khởi nghĩa Lam Sơn:

– Từ một cuộc trận chiến tranh ở địa phương (nổ ra tại Lam Sơn – Thanh Hóa) tăng trưởng thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa.

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có vị trí căn cứ kháng chiến.

– Suốt từ trên đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa, tư tưởng nhân nghĩa luôn luôn được tôn vinh.

+ Tư tưởng của “Bình Ngô đại cáo” là tư tưởng xuyên thấu trào lưu đấu tranh.

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo”

+ Khi giặc rơi vào thế cùng quẫn, nghĩa quân đã “thể đức hiếu sinh” cấp ngựa, thuyền cho chúng rút về nước.

* So sánh khởi nghĩa Lam Sơn với cuộc kháng chiến thời Lý, Trần:

– Các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là trận chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc bản địa.

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là giành lại độc lập từ tay nhà Minh.

Loigiaihay

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – Xem ngay

Nghệ thuật quân sự chiến lược nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được thừa kế và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Tiến phát chế nhân

B. Kết thúc trận chiến tranh bằng giải pháp hòa bình

C. Thanh dã

D. Đánh nhanh thắng nhanh

Nêu một vài điểm lưu ý của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với những cuộc kháng chiến thời Lý, Trần

Sắp xếp thứ tự the thời hạn những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc bản địa ta trong những thế kỉ X – XV:

2. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần.

4. Khởi nghĩa Lam Sơn.

A.1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4, 1

C. 1, 3, 2, 4  

D. 3, 2, 4, 1

So sánh cuộc khởi nghĩa lam sơn với những cuộc kháng chiến thời Lý- Trần (giống,khác)

Các vướng mắc tương tự

Nêu một vài điểm lưu ý của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với những cuộc kháng chiến thời Lý, Trần

Phân tích sự rất khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông – Nguyên thời Trần.

Câu 10: Điểm rất khác nhau về phương pháp mở đầu giữa cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý so với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba là

A. dữ thế chủ động tiến công.                                     B. dữ thế chủ động rút lui.

C. dữ thế chủ động giảng hòa.                                   D. dữ thế chủ động phản công.

Câu 11: Điểm rất khác nhau trong việc kết thúc trận chiến tranh giữa cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý so với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba là gì?

A. Chủ động tiến công.                                    B. Chủ động rút lui.

C. Chủ động giảng hòa.                                  D. Chủ động phản công.

Câu 12: Văn kiện nào sau này được xem như thể bản Tuyên ngôn độc lập thứ nhất của việt nam?

A. Nam quốc sơn hà .

B. Bình Ngô đại cáo.

C. Hịch tướng sĩ.

D. Phú sông Bạch Đằng.

Câu 13: Nội dung nào sau này là nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại của nhà nước phong kiến Việt Nam với những triều đại phong kiến phương Bắc ở những thế kỉ X – XV?

A. Mềm dẻo, khôn khéo nhưng nhất quyết giữ vững độc lập và độc lập lãnh thổ.

B. Cứng rắn trong mọi trường hợp để giữ vững độc lập lãnh thổ giang sơn.

C. Luôn nhân nhượng, đàm phán để giữ trung khí giữa hai nước.

D. Sẵn sàng kháng chiến nếu xâm phạm đến lãnh thổ Đại Việt.

Câu 14:  Khi tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỉ XV, Nguyễn Trãi đã dâng lên Lê Lợi tác phẩm nào?

A. Bình Ngô sách.                                          B. Bình Ngô đại cáo. 

C. Dư địa chí.                                     D. Quân trung từ mệnh tập.

Câu 15: Sắp xếp thứ tự theo thời hạn những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc bản địa ta trong những thế kỉ X-XV.

1. kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

2. kháng chiến chống quân Mông-Nguyên

3. kháng chiến chống Tống thời Lí.

4. khởi nghĩa Lam Sơn.

A. 1, 2, 3, 4.

B. 2, 3, 4, 1.

C. 1, 3, 2, 4.

D. 3, 2, 4, 1.

Câu 16: Nghệ thuật quân sự chiến lược tiêu biểu vượt trội trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII là gì?

A. Đánh điểm diệt viện.                                 B. Vườn không nhà trống.

C. Tiên phát chế nhân.                                    D. Đánh vào lòng người.

Câu 17: Điểm khác lạ của trận Bạch Đằng năm 1288 so với những trận Bạch Đằng năm 938 và 981 là ở

A. thời gian đánh địch.                                  B. lực lượng tham gia.

C. phương thức tác chiến.                              D. ý chí chiến đấu.

Câu 18: Chiến thắng nào của quân dân ta đã mở ra thời đại mới – thời đại độc lập tự chủ lâu dài của giang sơn?

A. thắng lợi Bạch Đằng năm  938

B. thắng lợi Như Nguyệt năm 1075.

C. thắng lợi Bạch Đằng năm 1288.

D. thắng lợi Chi Lăng-Xương Giang năm 1427.

Câu 19: Ý nào sau này không phản ánh đúng điểm lưu ý của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Cuộc khởi nghĩa chỉ mang tính chất chất chất địa phương.

B. Cuộc trận chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa.

C. Cuộc khởi nghĩa tôn vinh tư tưởng nhân nghĩa.

D. Có trụ sở và vị trí căn cứ địa kháng chiến.

Câu 20: Hội nghị Bình Than do nhà Trần tổ chức triển khai đã triệu tập những thành phần hầu hết nào để bàn kế đánh giặc?

A.những vương hầu quý tộc.                              

B. những bậc phụ lão có uy tín.

C. đại biểu của những tầng lớp nhân dân.

D. Nội bộ tướng lĩnh nhà Trần.

Chiến thắng có ý nghĩa quyết định hành động thắng lợi của cuộc trận chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa dưới ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sơn là trận nào?

A. Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động (1426)

B. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (1427)

C. Chiến thắng Chí Linh (1424)

D. Chiến thắng Diễn Châu (1425)

://.youtube/watch?v=1n2Uck4L9qs

4082

Review Điểm rất khác nhau có bản nhất giữa cuộc kháng chiến thời Lý, Trần số với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điểm rất khác nhau có bản nhất giữa cuộc kháng chiến thời Lý, Trần số với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Điểm rất khác nhau có bản nhất giữa cuộc kháng chiến thời Lý, Trần số với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Điểm rất khác nhau có bản nhất giữa cuộc kháng chiến thời Lý, Trần số với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Điểm rất khác nhau có bản nhất giữa cuộc kháng chiến thời Lý, Trần số với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điểm rất khác nhau có bản nhất giữa cuộc kháng chiến thời Lý, Trần số với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điểm #khác #nhau #có #bản #nhất #giữa #cuộc #kháng #chiến #thời #Lý #Trần #số #với #cuộc #khởi #nghĩa #Lam #Sơn #là