Mẹo về Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-12-03 18:16:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì được Update vào lúc : 2022-12-03 18:16:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bởi Đăng vào lúc Từ khóa Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử

Điểm giống nhau giữa Cách mạng 1905 1907 và Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. chung tiềm năng đánh đổ Chính phủ lâm thời.

B. đều đánh đổ chủ trương phong kiến và tư sản.

C. chung tiềm năng đánh đổ chủ trương Nga hoàng.

D. chung tiềm năng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hướng dẫn

Đáp án: C
Giải thích: Cách mạng dân chủ tư sản (1905 1907) và cách mạng tháng Hai năm 1917 đều là cùng chung tiềm năng đánh đổ chủ trương phong kiến nhưng kết quả rất rất khác nhau. Cách mạng 1905 1907 tiến công thỏa sức tự tin vào thành thì phong kiến nhưng chưa lật đổ chủ trương phong kiến. Cách mạng tháng Hai (1917) lật đổ chủ trương phong kiến.
Xét về tính chất chất chất, đây đều là hai cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Điểm giống nhau giữa Cách mạng 1905 1907 và Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Điểm giống nhau giữa Cách mạng dân chủ tư sản (1905 – 1907) và Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. đánh đổ chủ trương Nga hoàng.

B. đánh đổ chủ trương phong kiến và tư sản.

C. đánh đổ chủ trương phong kiến. Xoá bỏ tàn tích phong kiến.

D. vượt mặt chủ trương Nga hoàng, đưa nước Nga tiến lên Cách mạng tháng Mười.

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Điểm #giống #nhau #giữa #cách #mạng #đến #và #cách #mạng #tháng #ở #Nga #là #gì

Related posts:

4105

Video Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Hướng dẫn FULL miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Hướng dẫn FULL miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điểm giống nhau giữa cách mạng 1905 đến 1907 và cách mạng tháng 2 ở Nga là gì Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điểm #giống #nhau #giữa #cách #mạng #đến #và #cách #mạng #tháng #ở #Nga #là #gì #Hướng #dẫn #FULL