Kinh Nghiệm về Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? 2022 được Update vào lúc : 2022-02-18 11:25:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-18 11:25:02 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tích tụ tư bản là việc tăng quy mô tư bản riêng không liên quan gì đến nhau bằng tích lũy của từng nhà tư bản riêng lẻ. Tích tụ tư bản do yêu cầu của việc mở rộng sản xuất, ứng dụng tiến bộ kĩ thuật, mặt khác, khi khối lượng giá trị thặng dư tăng thêm lại tạo kĩ năng hiện thực cho tích tụ tư bản mạnh hơn.

Tích tụ và triệu tập tư bản
Lý luận về tích tụ tư bản và triệu tập tư bản
Tích lũy tư bản
Tích tụ tư bản và triệu tập tư bản
Tích tụ và triệu tập tư bản

Tập trung tư bản là yếu tố hợp nhất một số trong những trong những tư bản nhỏ thành một tư bản riêng không liên quan gì đến nhau lớn. Đây là yếu tố triệu tập những tư bản đã tạo ra, là yếu tố thủ tiêu tính độc lập riêng không liên quan gì đến nhau của chúng, là việc biến nhiều tư bản nhỏ thành một số trong những trong những ít tư bản to nhiều hơn nữa.

Do đối đầu đối đầu mà triệu tập tư bản hoàn toàn hoàn toàn có thể trình làng bằng giải pháp tự nguyện hay cưỡng bức. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là một phương tiện đi lại đi lại để triệu tập những khoản tiền trong thời gian trong thời điểm tạm thời nhàn rỗi trong xã hội vào tay nhà tư bản.

Lý luận về tích tụ tư bản và triệu tập tư bản

Tích lũy tư bản

Chủ nghĩa tư bản đã trải qua hai hình thức tích lũy: tích lũy nguyên thủy và tích lũy tư bản chủ nghĩa. Nêu như tích lũy nguyên thủy tách người nông dân thoát khỏi ruộng đất của tớ, tước đoạt tư liệu sản xuất hầu hết của tớ là đất đại hoặc thông qua con phố xâm chiếm thuộc địa, cướp bóc… thì tích lũy tư bản chủ nghĩa là một hình thái mới với bước tăng trưởng cao hơn về chất lượng so với tích lũy nguyên thủy.

Giá trị thặng dư là nguồn gốc của tích lũy

Tái sản xuất là tất yếu khách quan của xã hội loài người. Tái sản xuất có hai hình thức hầu hết: tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Dưới chủ nghĩa tư bản, muốn tái sản xuất mở rộng, nhà tư bản phải sử dụng một phần giá trị thặng dư để tăng thêm tư bản ứng trước. Sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư trở lại thành tư bản gọi là tích lũy tư bản.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản

Với khối lượng giá trị thặng dư nhất định, thì quy mô tích lũy tư bản tùy từng tỷ suất phân loại giữa tích lũy và tiêu dùng. Nếu tỷ suất đã được xác lập thì sẽ tùy từng khối lượng giá trị thặng dư. Có bốn tác nhân ảnh hưởng đến khối lượng giá trị thặng dư:

a.Trình độ bóc lột sức lao động bằng những giải pháp: Tăng cường độ lao động, kéo dãn ngày lao động, cắt giảm tiền lương của công nhân. Có nghĩa là thời hạn công nhân sáng tạo ra giá trị thì sẽ càng được kéo dãn nhưng ngân sách càng được cắt giảm, do vậy khơi lượng giá trị thặng dư càng lớn và quy mô của tích lũy tư bản càng lớn.

b.Trình độ năng xuất lao động xã hội: Năng xuất lao động xã hội tăng thêm sẽ đã có được thêm những yếu tố vật chất để biến giá trị thặng dư thành tư bản mới, nên lằm tăng quy mô của tích lũy.

c.Sự chênh lệch giữa tư bản được sử dụng và tư bản đã tiêu dùng: Trong quy trình sản xuất, tư liệu lao động (máy móc, thiết bị) tham gia toàn bộ vào quy trình sản xuất, nhưng giá trị của chúng lại chỉ bị khấu hao từng phần. Như vậy là tuy nhiên đã mất dần giá trị, nhưng trong suốt thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, máy móc vẫn vẫn vẫn đang còn tác dụng như lúc còn đủ giá trị. Sự hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi này của máy móc được xem như thể yếu tố phục vụ không công. Máy móc, thiết bị càng tân tiến thì sự chênh lệch giữa tư bản được sử dụng và tư bản đã tiêu dùng càng lớn, do đó sự phục vụ không công càng lớn, tư bản tận dụng được những thành tựu của lao động quá khứ càng nhiều, nhờ vậy quy mô của tích lũy tư bản càng lơn.

d.Quy mô của tư bản ứng trước: Với trình độ bóc lột không thay đổi thì khối lượng giá trị thặng dư do khối lượng tư bản khả biến quyết định hành động hành vi. Do đó quy mô của tư bản ứng trước, nhất là bộ phận tư bản khả biến càng lớn, thì khối lượng giá trị thặng dư bóc lột được càng lớn, tạo Đk tăng thêm quy mô của tích lũy tư bản.

Tích tụ tư bản và triệu tập tư bản

Trong quy trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô của tư bản riêng không liên quan gì đến nhau tăng thêm thông qua quy trình tích tụ và tập chung tư bản.

Tích tụ tư bản là việc tăng quy mô tư bản riêng không liên quan gì đến nhau bằng phương pháp tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó, nó là kết quả trực tiếp của tích tụ tư bản. Tích tụ tư bản một mặt là yêu cầu tái sản xuất trở mở rộng, của yếu tố ứng dụng khoa học kỹ thuật; mặt khác sự tăng thêm của khối lượng giá trị thặng dư trong quy trình tăng trưởng của sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo kĩ năng thực thi cho tích lũy tư bản.

Tập trung tư bản là yếu tố tăng thêm quy mô của tư bản riêng không liên quan gì đến nhau bằng phương pháp hợp nhất những tư bản riêng không liên quan gì đến nhau có sẵn trong xã hội thành một tư bản riêng không liên quan gì đến nhau khác to nhiều hơn nữa. Cạnh tranh và tín dụng thanh toán thanh toán là những đòn kích bẩy mạnh nhất thúc đẩy triệu tập tư bản. Do đối đầu đối đầu mà dẫn tới sự link, sự tự nguyện hay sáp nhập những tư bản riêng không liên quan gì đến nhau. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là phương tiện đi lại đi lại để triệu tập những khoản tiền nhàn dỗi trong xã hội vào tay những nhà tư bản.

Tích tụ tư bản và triệu tập tư bản có điểm giống nhau là đều làm tăng quy mô của tư bản riêng không liên quan gì đến nhau. Nhưng giữa chúng lại sở hữu điểm rất rất khác nhau:

Một là, nguồn để tích tụ tư bản là giá trị thặng dư, do đó tích tụ tư bản làm tăng quy mô tư bản riêng không liên quan gì đến nhau đồng thời làm tăng quy mô của tư bản xã hội. Còn nguồn để triệu tập tư bản là những tư bản riêng không liên quan gì đến nhau có sẵn trong xã hội, do đó triệu tập tư bản chỉ làm tăng quy mô của tư bản riêng không liên quan gì đến nhau mà không làm tăng quy mô của tư bản xã hội.

Hai là, tích tụ tư bản phản ánh trực tiếp quan hệ giữa giai cấp tư sản và lao động: nhà tư bản tăng cường bóc lột lao động làm thuê để tăng quy mô của tích tụ tư bản. Còn triệu tập tư bản phản ánh trực tiếp quan hệ đối đầu đối đầu trong nội bộ giai cấp những nhà tư bản, đồng thời nó cũng tác động đến quan hệ giữa tư bản và lao động.

Tích tụ tư bản và triệu tập tư bản quan hệ mật thiết với nhau. Tích tụ tư bản làm tăng thêm quy mô và sức thỏa sức tự tin của tư bản riêng không liên quan gì đến nhau, do đó đối đầu đối đầu nóng giãy hơn, dẫn đến triệu tập nhanh hơn. trái lại, triệu tập tư bản tạo Đk thuận tiện để tăng cường bóc lột giá trị thặng dư nên đẩy nhanh tích tụ tư bản. Ảnh hưởng qua lại nói trên của tích tụ tư bản và triệu tập tư bản làm cho tích lũy tư bản ngày càng mạnh. Tập trung tư bản có vai trò rất rộng riêng với việc tăng trưởng của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ triệu tập tư bản mà xây dựng được xí nghiệp lớn sử dụng được kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng tân tiến.

Như vậy, quy trình tích lũy tư bản gắn với quy trình tích tụ và triệu tập tư bản ngày càng tăng, do đó nên sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành nền sản xuất xã hội hóa cao độ, làm cho xích míc kinh tế tài chính tài chính cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày càng thâm thúy thêm.

Lý luận về tích tụ tư bản và triệu tập tư bản của C. Mác và liên hệ với thực tiễn Việt Nam lúc bấy giờ

Tích tụ và triệu tập tư bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (386.27 KB, 13 trang )

Đề tài: Thế nào là tích tụ và triệu tập tư bản? Phân biệt
tích tụ và triệu tập tư bản? Vai trò của triệu tập tư bản
trong chủ nghĩa tư bản tân tiến? Ý nghĩa nghiên cứu và phân tích và phân tích?

Sinh viên thực thi: Lê Bảo Trân

Nội dung chính
1.
2.
3.
4.

Lý luận chung về tích tụ và triệu tập tư bản
So sánh tích tụ và triệu tập tư bản
Vai trò của tích tụ và triệu tập tư bản
Ý nghĩa nghiên cứu và phân tích và phân tích

Tích tụ tư bản
 Là sự tăng thêm quy mô tư bản riêng không liên quan gì đến nhau bằng phương pháp
tư bản hóa một phần giá trị thặng dư
 Đặc điểm: Phụ thuộc lợi nhuận và trình làng nhanh
 Kết quả:

Tập trung tư bản

Là sự tăng thêm quy mô tư bản bằng phương pháp phối hợp
nhiều tư bản nhỏ thành một tư bản to nhiều hơn nữa.
Đặc điểm: Tập trung hóa sản xuất

Tập trung tư bản
Sau
Kết quả

Trước

Giá trị thặng dư
 Giá trị thặng dư được Mac xem là phần chênh
lệch giữa giá trị thành phầm & thành phầm & hàng hóa và số tiền nhà tư bản bỏ
ra

Mối quan hệ tích tụ tư bản
và triệu tập tư bản
Tích tụ tư bản

Tập trung tư bản

Làm tăng quy mô
tư bản riêng không liên quan gì đến nhau

Tăng cường bóc lột
GTTD

Cạnh tranh nóng giãy và
triệu tập tư bản nhanh hơn

Đẩy mạnh tích tụ tư bản

Mối quan hệ tích tụ tư bản
và triệu tập tư bản
Tích tụ tư bản

Tập trung tư bản

Sản xuất quy mô lớn Ra đời
Tập trung sản xuất

Sự sáp nhập Một trong những tập đoàn lớn lớn lớn lớn hay tóm gọn về những
công ty nhỏ là một trong những nét mới của CNTB
tân tiến

Sự giống nhau giữa tích tụ tư bản
và triệu tập tư bản

 Làm tăng quy mô của tư bản riêng không liên quan gì đến nhau thông thông qua đó thúc
đẩy quy trình tích lũy tư bản ngày càng tăng.

Sự rất rất khác nhau giữa tích tụ tư bản
và triệu tập tư bản
Tích tụ tư bản

Tập trung tư bản

Nguồn gốc

Từ giá trị thặng dư được Tư bản đã tạo ra sẵn
tư bản hoá
trong xã hội

Quy mô

Tư bản xã hội tăng

Quan hệ

Nhà tư bản với lao động Nhà tư bản với nhà tư bản.

Giới hạn

Khối lượng giá trị thặng Tư bản triệu tập từng
dư đã đã có được.
ngành, khác ngành, toàn xã
hội

Tư bản xã hội không thay
đổi

Vai trò của tích tụ tư bản
 Tạo Đk cho nhà tư bản mở rộng SX
 Đổi mới công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng tăng năng suất lao động
 Thúc đẩy quy trình hình thành nền sản xuất lớn
TBCN

 Trở thành đòn kích bẩy thỏa sức tự tin của tích luỹ tư bản.
 Giúp nhà tư bản hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi những khu khu công trình xây dựng xây dựng
lớn, những hợp đồng lớn

Ý nghĩa nghiên cứu và phân tích và phân tích
 Tích tụ và triệu tập tư bản là những con phố làm
cho qui mô vốn tăng thêm.
 Tích tụ và Tập trung tư bản hoàn toàn hoàn toàn có thể hiểu như hai
mặt của tư bản.
 Hình thành những tổ chức triển khai triển khai độc quyền
 Muốn đối đầu đối đầu trong sản xuất marketing thương mại thì
phải ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng mới.
 Nếu kĩ năng không đủ mạnh thì phải gia nhập
những tổ chức triển khai triển khai quy mô to nhiều hơn nữa.
 Ở Việt Nam đã có sự sáp nhập hay tóm gọn về giữa
những công ty

Reply

5

0

Chia sẻ

Share Link Download Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Điểm #giống #nhau #của #tích #tụ #và #tập #trung #tư #bản #là #gì

4203

Video Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điểm giống nhau của tích tụ và triệu tập tư bản là gì? 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điểm #giống #nhau #của #tích #tụ #và #tập #trung #tư #bản #là #gì