Mẹo Hướng dẫn Để kiểm tra n la một số trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Để kiểm tra n la một số trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-26 00:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Để kiểm tra n la một số trong những trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Để kiểm tra n la một số trong những trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh được Update vào lúc : 2022-09-26 00:35:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

a)

Xác định bài toán:

-Input: số nguyên a

-Output: số chẵn hay số lẻ

b)

Thuật toán:

B1: Nhập số nguyên a

B2: Nếu a ⋮2 thì in ra màn hình hiển thị hiển thị n là số nguyên chẵn; nếu n không chia hết cho 2 thì in ra màn hình hiển thị hiển thị a là số nguyên lẻ

B3. Kết thúc

c)

Chương trình:

uses crt;

var a: integer;

begin

writeln(‘Nhap so a: ‘); readln(a);

if a mod 2 =0 then writeln(a,’ la so nguyen chan’) else writeln(a, ‘ la so nguyen lẻ’);

Readln;

end

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

Viết chương trình nhập vào một trong những trong những số trong những thực, kiểm tra số đó là số chẵn hay số lẻ

Các vướng mắc tương tự

Toán 11

Ngữ văn 11

Tiếng Anh 11

Vật lý 11

Hoá học 11

Sinh học 11

Lịch sử 11

Địa lý 11

GDCD 11

Công nghệ 11

Tin học 11

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 11

Tư liệu lớp 11

Xem nhiều nhất tuần

program kiemtra;

uses crt;

var n:integer;

begin

       write(‘Nhap n:’);readln(n);

       if n mod 2=0 then write(‘N la so chang’) else write(‘N la so le’);

       readln

end.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Để kiểm tra n la một số trong những trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Để kiểm tra n la một số trong những trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Để kiểm tra n la một số trong những trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Để kiểm tra n la một số trong những trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Để kiểm tra n la một số trong những trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Để kiểm tra n la một số trong những trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #kiểm #tra #một #số #nguyên #chẵn #hay #lẽ #thực #hiện #câu #lệnh

4064

Review Để kiểm tra n la một số trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Để kiểm tra n la một số trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Để kiểm tra n la một số trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Để kiểm tra n la một số trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Để kiểm tra n la một số trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Để kiểm tra n la một số trong những nguyên chẵn hay lẽ ta thực thi câu lệnh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #kiểm #tra #một #số #nguyên #chẵn #hay #lẽ #thực #hiện #câu #lệnh