Mẹo Hướng dẫn Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-05 00:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì được Update vào lúc : 2022-04-05 00:29:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

A.Kiến thức trọng tâm

1.Chính sách áp bức bóc lột của những triều đại phong kiến phương Bắc riêng với nhân dân ta

Nội dung chính

    A.Kiến thức trọng tâmB. Trắc nghiệm

– Chia việt nam thành quận, huyện do chính người Hán quản trị và vận hành

-Bắt nhân dân lên rừng, xuống biển tìm sản vật quý công nạp cho chúng.

-Chúng đưa người Hán sang ở chung với ta và bắt nhân dân ta phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán

=> Nhân dân không chịu cảnh làm nô tì, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh quân xâm lược.

CH: Dưới ách thống trị của những triều đại phong kiến phương Bắc, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của nhân dân ta cực nhục ra làm thế nào?

Trả lời:

-Dưới ách thống trị của những triều đại phong kiến phương Bắc, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của nhân dân ta vô cùng cực nhục.

-Chúng hành hạ nhân dân, bắt nhân dân lên rừng săn voi, tê giác, chim quỳ, xuống biền mò ngọc trai, sinh vật biển về cống nạp cho chúng. Ngoài ra còn đưa người Hán sang sống chung với dân ta, bắt dân ta phải học chữ Hán, thực thi những phong tục người Hán… để đồng hóa nhân dân ta.

2. Các cuộc phong kiến chống ách đô hộ của những triều đại phong kiến phương Bắc

Thời gian

Các cuộc khởi nghĩa

Năm 40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Năm 248

Khởi nghĩa Bà Triệu

Năm 542

Khởi nghĩa Lí Bí

Năm 550

Khởi nghãi Triệu Quang Phục

Năm 722

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Năm 766

Khởi nghĩa Phùng Hưng

Năm 905

Khởi nghĩa khúc Thừa Dụ

Năm 931

Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ

Năm 938

Khởi nghĩa Bạch Đằng

B. Trắc nghiệm

1. Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì?

A. Bắt dân ta lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác sinh vật biển để nộp cho chúng.

B. Đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục Hán, học chữ Hán.

C. Chia Âu Lạc thành những quận huyện do cơ quan ban ngành thường trực người Hán quản trị và vận hành.

D. Tất cả những phương án trên đều đúng.

2. Trước sự thống trị của những triều đại phương Bắc, dân ta phản ứng ra sao?

A. Không chịu khuất phục, nổi dậy đấu tranh.

C. Chưa chịu khất phục, nhưng lo sợ thế lực của chúng.

B. Chịu khuất phục, đem đồ cống nạp cho chúng.

D. Giữ được những phong tục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn vốn có.

3. Chiến thắng vang dội nhất của nhân dân ta trước những triều đại phương Bắc là:

A. Chiến thắng của Hai Bà Trưng.

C. Chiến thắng Lí Bí.

B. Chiến thắng Bạch Đằng.

D. Chiến thắng chống quân xâm lược Tống.

4. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho thích hợp.

a. Khởi nghĩa Bà Triệu. 1. Năm 776

b. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 2. Năm 905

c. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ. 3. Năm 248

d. Khởi Nghĩa của Phùng Hưng. 4. Năm 722

*5. Điền từ vào chỗ trống để hoàn hảo nhất nhất chủ trương áp bức, bốc lột của những triều đại PKPB riêng với việt nam:

Nước Âu Lạc bị phân thành ………., …………. Do cơ quan ban ngành thường trực người Hán quản trị và vận hành. Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta lên rừng …………….., tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, ……………………………………., bắt đồi mồi, khai thác săn hô để………………………………… Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với ……………., bắt dân ta theo …………… của người Hán, …………..Hán, sống theo ……………… của người Hán.

6. Chính sách đưa người Hán ở lẫn với dân ta, bắt dân ta học chữ Hán, theo phong tục người Hán,.. còn gọi là chủ trương gì?

A. Đồng hóa.

B. Áp bức, bốc lột

C. Biến dân ta thành dân hán

D. Đáp án khác

7. Điền từ vào chỗ trống để hoàn hảo nhất nhất nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề:

Nước ta bị những triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ…………………. Trong thời hạn đó, tuy nhiên bị………..,bóc lột nặng nề, nhân dân ta vẫn không chịu khuất phục, không ngừng nghỉ nghỉ nổi dậy ………… Bằng thắng lợi ……………vang dội, nhân dân ta đã giành lại được ………… hoàn toàn .

8. Điền từ vào chỗ trống để hoàn hảo nhất nhất nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề:

Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn ………… được những phong tục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn vốn có như ………, …, mở những lễ hội ………. Với những trò đua thuyền, đánh vật và ………………. Đồng thời dân ta cũng biết ……… nghề làm giấy, làm đồ thủy tinh, làm đồ …………. Bằng vàng, bạc v.v… của……………….

Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào việt nam?

Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội việt nam thời kì Bắc thuộc là

Văn hóa ở việt nam dưới thời kì Bắc thuộc có điểm lưu ý gì nổi trội?

Ý nào không phản ánh đúng chuyển biến về kinh tế tài chính tài chính việt nam thời Bắc thuộc?

Nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải sao cho thích hợp:

Thời kì Bắc thuộc lần thứ ba ở việt nam bắt nguồn từ lúc nào?

1. Chính sách cai trị của triều đại phong kiến phương Bắc

a. Về cỗ máy cai trị

– Năm 179 TCN, Triệu Đà chiếm hữu được Âu Lạc. Từ đó, những triều đại phong kiến phương Bắc đều sáp nhập việt nam vào lãnh thổ Trung Quốc, phân thành những cty hành chính như châu-quận, dưới châu – quận là huyện.

– Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43), cơ quan ban ngành thường trực từ cấp huyện trở lên đều do người Hán sở hữu.

– Chính quyền đô hộ cho xây dựng những thành lũy lớn ở trụ sở những châu-quận như thành Luy Lâu. Bắc Ninh, Tống Bình- Đại La,… và sắp xếp lực lượng quân đồn trú để bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực. Từ nhà Hán, những triều đại đều vận dụng luật pháp khắc nghiệt và thẳng tay đàn áp những cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

 

b. Về kinh tế tài chính tài chính

– Nhà Hán chiếm đoạt ruộng đất, bắt nhân dân ta cống nạp sản vật quý và hiếm, hương liệu, vàng bạc. Những thành phầm quan trọng như sắt và muối bị cơ quan ban ngành thường trực đô hộ giữ độc quyền.

– Nhà Ngô và nhà Lương siết chặt ách cai trị, đặt thêm thuế, bắt Hàng trăm thợ thủ công giỏi ở Giao Châu đem về nước.

– Những hình thức bóc lột hầu hết của những triều đại phong kiến phương Bắc riêng với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

+ Sử dụng chủ trương tô thuế.

+ Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi quý và hiếm quý và hiếm, đồi mồi…).

+ Nắm độc quyền về sắt và muối riêng với những người dân Việt.

c. Về xã hội và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn

– Chính sách cai trị về văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của những triều đại phong kiến phương Bắc riêng với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

+ Mở trường lớp dạy chữ Hán

+ Áp dụng luật Hán.

+ Tìm cách truyền bá văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, phong tục phương Bắc.

– Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc được truyền bá vào Việt Nam.

– Tuy nhiên, việc dạy chữ chỉ số lượng số lượng giới hạn trong một số trong những trong những ít người ở những vùng TT. Cả ngàn năm Bắc thuộc, số người Việt được trọng dụng chỉ là thiểu số.

Video phỏng dựng về chủ trương cai trị của triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến trong xã hội Âu Lạc

://.youtube/watch?v=XT74KBLOyyA2. Những chuyển biến về kinh tế tài chính tài chính- xã hội trong thời kì Bắc thuộc

a. Chuyển biến về kinh tế tài chính tài chính

– Trồng lúa nước vẫn là nghề chính cạnh bên trồng cây ăn quả, hoa màu và chăn nuôi. Sự tăng trưởng của công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thuỷ lợi đã tạo ra những vùng trồng lúa nước to lớn.

– Các nghề rèn sắt, đúc đồng, làm gốm, làm mộc, làm đồ trang sức đẹp đẹp (vàng, bạc) vẫn tiếp tục được duy trì với kĩ thuật sản xuất cao hơn. Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, thuỷ tinh.

– Một số đường giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo thuỷ, bộ được hình thành. Hoạt động marketing thương mại trong nước và với những nước khác được tăng cường hơn trước kia kia.

b. Chuyển biến về xã hội

– Với chủ trương cai trị của những triều đại phong kiến phương Bắc, những thành phần trong xã hội đều phải có sự biến hóa.

– Một số quan lại, địa chủ người Hán bị Việt hóa.Tầng lớp hào trưởng bản địa hình thành từ một bộ phận quý tộc trong xã hội Âu Lạc cũ, có uy tín và vị thế quan trọng trong đời sống xã hội.

– Mẫu thuẫn hầu hết trong xã hội lúc bấy giờ là mẫu thuẫn của nhân dân Âu Lạc với cơ quan ban ngành thường trực đô hộ phong kiến phương Bắc. Đó là nguyên nhân làm bùng lên những cuộc đấu tranh giành độc lập liên tục trong thời kì Bắc thuộc.

ND chính

ND chính:

– Chính sách cai trị của triều đại phong kiến phương Bắc

– Những chuyển biến về kinh tế tài chính tài chính- xã hội trong thời kì Bắc thuộc

Sơ đồ tư duy chủ trương cai trị của triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến trong xã hội Âu Lạc

Loigiaihay

Chia Sẻ Link Cập nhật Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #cai #trị #nhân #dân #những #triều #đại #phong #kiến #phương #Bắc #đã #làm #gì

4555

Review Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Để cai trị nhân dân ta, những triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #cai #trị #nhân #dân #những #triều #đại #phong #kiến #phương #Bắc #đã #làm #gì #Chi #tiết