Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – giải bài 4 trang 10 sgk giải tích 12 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 4 trang 10 sgk giải tích 12 được Update vào lúc : 2022-01-04 18:04:16 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chứng minh rằng hàm số (y=sqrt2x-x^2) đồng biến trên khoảng chừng (left( 0; 1 right)) và nghịch biến trên khoảng chừng (left( 1; 2 right).)

Đề bài

Chứng minh rằng hàm số (y=sqrt2x-x^2) đồng biến trên khoảng chừng (left( 0; 1 right)) và nghịch biến trên khoảng chừng (left( 1; 2 right).)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=0C4EQM7DC8g

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

+) Tìm tập xác lập của hàm số.

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,,n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác lập

+) Xét dấu đạo hàm và kết luận khoảng chừng đồng biến nghịch biến.

Lời giải rõ ràng

ĐK: (2x-x^2ge 0) (Leftrightarrow xleft( x-2 right)le 0) (Leftrightarrow 0le xle 2.)

Tập xác lập: (D=left[ 0; 2 right].)

Có (y’=dfrac2-2x2sqrt2x-x^2) (=dfrac1-xsqrt2x-x^2,forall xin left( 0; 2 right))

(Rightarrow y’=0Leftrightarrow 1-x=0Leftrightarrow x=1.)

+) (y’ > 0 Leftrightarrow 1 – x > 0 Leftrightarrow x < 1) nên hàm sốđồng biến trên khoảng chừng (left( 0; 1 right)).

+)(y’ < 0 Leftrightarrow 1 – x 1) nênhàm số nghịch biến trên khoảng chừng (left( 1; 2 right).)

://.youtube/watch?v=9510QGWcWQc

Reply
7
0
Chia sẻ

4606

Clip Đề bài – giải bài 4 trang 10 sgk giải tích 12 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – giải bài 4 trang 10 sgk giải tích 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – giải bài 4 trang 10 sgk giải tích 12 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – giải bài 4 trang 10 sgk giải tích 12 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – giải bài 4 trang 10 sgk giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 4 trang 10 sgk giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #trang #sgk #giải #tích