Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) được Update vào lúc : 2022-02-02 11:32:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) – toán lớp 3 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) – toán lớp 3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 11:32:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 7.Ngày Tết, Bố và Văn về quê. Đường từ nhà Văn về quê dài 42km. Đi được một lúc Văn hỏi bố: Bố ơi! Đã sắp tới đây đây quê chưa?. Bố đáp: Còn (dfrac16) quãng đường nữa con ạ!. Hỏi:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1.Đúng ghiĐ, sai ghiSvào ô trống

a) Giảm 84 đi 2 lần ta được

24 42 82

b) Giảm 36 đi 3 lần ta được

9 12 18

Câu 2.Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Tìm một số trong những trong những, biết rằng nếu giảm số đó đi 5 lần tiếp Từ đó thêm vào 12 cty, ở đầu cuối gấp lên 3 lần thì được số bằng 54,

A) 20 B) 30 C) 40

Câu 3.Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Cho một số trong những trong những khi chia cho 7 thì dư 6.

a) Muốn phép chia không hề dư thì số đó phải bớt đi tối thiểu là:

A) 4 B) 5 C) 6

b) Muốn phép chia không hề dư thì số đó phải thêm vào tối thiểu là:

A) 1 B) 2 C) 3

Câu 4.Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một phép chia có số bị chia là 6.

a) Số chia bằng bao nhiêu thì thương lớn số 1.

A) 1 B) 2

b) Số chia bằng bao nhiêu thì thương nhỏ nhất.

A) 2 B) 6

Câu 5.Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một shop có 48 mét vải. Sau một ngày bán, shop chỉ từ lại (dfrac18) số vải ban đầu. Hỏi của hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

A) 6m B) 40m C) 42m

Câu 6.Tìm (x)

a) (42:x = 2 + 4)

b) (54:x = 18:2)

c) (45:x + 45 = 54)

d) (42:x + 5 = 8)

Câu 7.Ngày Tết, Bố và Văn về quê. Đường từ nhà Văn về quê dài 42km. Đi được một lúc Văn hỏi bố: Bố ơi! Đã sắp tới đây đây quê chưa?. Bố đáp: Còn (dfrac16) quãng đường nữa con ạ!. Hỏi:

a) Quãng đường về quê còn sót lại dài bao nhiêu ki-lô-mét nữa?

b) Hai bố con đã đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 8.Cho (x) là một số trong những trong những khác 0. Hãy điền dấu (left( > , = , < right)) thích hợp vào ô trống:

(x times 7) (x times 8)

Câu 9.Tìm hai số có thương bằng 1 và có tích bằng 36.

Câu 10.Tìm (y)

a) (47:y = 6) (dư 5)

b) (50:y = 5) (dư 5)

Lời giải

Câu 1.

Phương pháp giải :

Muốn giảm một số trong những trong những đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.

Cách giải :

a) 84 : 2 = 42

Cần điền vào những ô trống lần lượt là : S; Đ; S.

b) 36 : 3 = 12

Cần điền vào những ô trống lần lượt là : S; Đ; S.

Câu 2.

Phương pháp giải :

Tìm giá trị của số ban đầu bằng phương pháp thực thi ngược lại những phép tính, bắt nguồn từ kết quả đã cho.

Cách giải :

Giá trị của số cần tìm là :

(54 : 3 -12) x 5 = 30

Đáp án cần chọn là B) 30.

Cách khác :

Có thể vẽ sơ đồ những phép tính rồi giải như bài toán điền số vào ô trống.

Giải

Câu 3.

Phương pháp giải :

– Muốn phép chia hết thì nên bớt số bị chia số cty bằng đúng với số dư.

– Muốn phép chia hết thì nên thêm vào số bị chia tối thiểu số cty bằng hiệu của số chia và số dư.

Cách giải :

a) Muốn phép chia không hề dư thì số đó phải bớt đi tối thiểu là 6 cty.

Khoanh vào vần âm C.

b) Muốn phép chia không hề dư thì số đó phải thêm vào tối thiểu là một trong cty (7 – 6 = 1).

Khoanh vào vần âm A.

Câu 4.

Phương pháp giải :

– Phép chia có số chia bằng 1 thì thương lớn số 1 (số chia phải có mức giá trị khác 0).

– Phép chia có số chia bằng số bị chia thì thương nhỏ nhất.

Cách giải :

a) Số chia bằng 1 thì thương có mức giá trị lớn số 1.

Đáp án cần chọn là A) 1.

b) Số chia bằng 6 thì thương có mức giá trị nhỏ nhất.

Đáp án cần chọn là B) 6.

Câu 5.

Phương pháp giải :

– Tìm số mét vải còn sót lại : Lấy số mét vải ban đầu chia cho 8.

– Tìm số mét vải đã bán : Lấy số mét vải ban đầu trừ đi số mét vải còn sót lại vừa tìm tìm kiếm được.

Cách giải :

Cửa hàng còn sót lại số mét vải là :

48 : 8 = 6 (m)

Cửa hàng đã bán được số mét vải là :

48 – 6 = 42 (m)

Đáp số : 42m.

Đáp án cần chọn là C) 42m.

Câu 6.

Phương pháp giải :

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải :

a) (42:x = 2 + 4)

(42:x = 6)

(x = 42:6)

(x = 7)

b) (54:x = 18:2)

(54:x = 9)

(x = 54:9)

(x = 6)

c) (45:x + 45 = 54)

(45:x = 54 – 45)

(45:x = 9)

(x = 45:9)

(x = 5)

d) (42:x + 5 = 8)

(42:x = 8 – 5)

(42:x = 3)

(x = 42:3)

(x = 14)

Câu 7.

Phương pháp giải :

– Quãng đường về quê còn sót lại : Lấy độ dài cả quãng đường chia cho 6.

– Quãng đường đã đi : Bằng độ dài của toàn bộ quãng đường trừ đi độ dài quãng đường còn sót lại vừa tìm tìm kiếm được.

Cách giải :

Quãng đường về quê còn sót lại dài số ki-lô-mét là:

(42:6 = 7) (km)

Hai bố con đã đi được số ki-lô-mét là:

(42 – 7 = 35) (km)

Đáp số: a) 7km b) 35km.

Câu 8.

Phương pháp giải :

Hai phép nhân có một thừa số giống nhau, thừa số còn sót lại của phép nhân nào to nhiều hơn nữa thì phép nhân đó có mức giá trị to nhiều hơn nữa.

Cách giải :

Ta có : (x times 7 < x times 8)

Câu 9.

Phương pháp giải :

– Tìm những cặp số có tích bằng 36.

– Tìm thương của những cặp số rồi chọn cặp số thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đề bài.

Cách giải :

Hai số có tích bằng 36 là:

(36 = 1 times 36 = 2 times 18 = 3 times 12)( = 4 times 9 = 6 times 6)

Xét những phép chia:

(36:1 = 36) (loại)

(18:2 = 9) (loại)

(12:3 = 4) (loại)

(9:4 = 2) dư 1 (loại)

(6:6 = 1) (chọn)

Vậy hai số cần tìm là 6 và 6.

Câu 10.

Phương pháp giải :

Trong phép chia có dư, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia trừ số dư rồi chia cho thương.

Cách giải :

a) (47:y = 6) (dư 5)

(y = left( 47 – 5 right):6)

(y = 42:6)

(y = 7)

b) (50:y = 5) (dư 5)

(y = left( 50 – 5 right):5)

(y = 45:5)

(y = 9)

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) – toán lớp 3 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) – toán lớp 3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) – toán lớp 3 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) – toán lớp 3

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) – toán lớp 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #đề #số #đề #kiểm #tra #học #kì #đề #thi #học #kì #toán #lớp

4200

Video Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề số 16 – đề kiểm tra học kì 1 (đề thi học kì 1) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #số #đề #kiểm #tra #học #kì #đề #thi #học #kì