Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – đề số 1 – chương 2 – hình học 8 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – đề số 1 – chương 2 – hình học 8 được Update vào lúc : 2022-02-01 22:01:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 3.Cho tứ giác ABCD. Trên những tia đối của tia BA, CB, DC, AD lần lượt lấy những điểm E, F, G, H sao cho BE = BA, CF = CB, DG = DC và AH = AD. Chứng minh rằng: (S_ABCD = dfrac1 5S_EFGH.)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Đề bài
    LG bài 1
    LG bài 2
    LG bài 3

Đề bài

Bài 1.Tính diện tích s quy hoạnh của tam giác vuông cân biết cạnh huyền là 4 cm.

Bài 2.Cho hình thang ABCD (left( AB// CD right)) và AB < CD. Qua trung điểm M của cạnh bên BC kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với AD cắt CD ở E và AB ở F.

a) Chứng minh tứ giác AFED là hình bình hành.

b) Chứng minh (S_ADE = S_ABEC = dfrac12S_ABCD.)

Bài 3.Cho tứ giác ABCD. Trên những tia đối của tia BA, CB, DC, AD lần lượt lấy những điểm E, F, G, H sao cho BE = BA, CF = CB, DG = DC và AH = AD. Chứng minh rằng: (S_ABCD = dfrac1 5S_EFGH.)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Đặt hai cạnh góc vuông AB, AC là x

Áp dụng định lý Py-ta-go

(S_ABC = 1 over 2AB.AC)

Lời giải rõ ràng:

Đặt hai cạnh góc vuông AB, AC là x ta có:

(x^2 + x^2 = 4^2) (định lý Py ta go)

( Rightarrow 2x^2 = 16 Rightarrow x^2 = 8 Rightarrow x = sqrt 8 left( cm right))

Do đó: (S_ABC = 1 over 2AB.AC = 1 over 2left( sqrt 8 right)^2 = 4left( cm^2 right))

LG bài 2

Phương pháp giải:

Áp dụng: Tứ giác có 2 cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên là hình bình hành

Lời giải rõ ràng:

Ta có (Delta BFM = Delta CEMleft( c.g.c right) )

(Rightarrow S_BFM = S_CEM)

Do đó: (S_ABCD = S_AFED)

AFED là hình bình hành ((AF//DE) và (AD// FE) )

( Rightarrow Delta ADE = Delta rmEFAleft( c.c.c right))

( Rightarrow S_ADE = S_EFA = 1 over 2S_AFED )(,= S_ABME + S_BFM = S_ABME + S_CEM)

Do đó: (S_ADE = S_ABEC = 1 over 2S_AFED = 1 over 2S_ABCD)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Hai tam giác có cùng độ cao và độ dài cạnh đáy bằng nhau thì có diện tích s quy hoạnh bằng nhau

Lời giải rõ ràng:

Ta có BA là trung tuyến của (Delta HBD) nên (S_BAH = S_BAD.)

HB là trung tuyến của (Delta HEA) nên (S_BAH = S_BEH.)

Do đó (S_HEA = 2S_BAD.)

Chứng minh tương tự có:

(S_EFB = 2S_ABC)

(S_CFG = 2S_BCD)

(S_HDG = 2S_ADC)

Mà (S_EFGH = S_HEA + S_EFB + S_CFG + S_HDG + S_ABCD)

( = 2left( S_BAD + S_BCD right) + 2left( S_ABC + S_ADC right) + S_ABCD)

( = 2S_ABCD + 2S_ABCD + S_ABCD = 5S_ABCD)

( Rightarrow S_ABCD = dfrac1 5S_EFGH.)

4078

Video Đề bài – đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – đề số 1 – chương 2 – hình học 8 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – đề số 1 – chương 2 – hình học 8 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – đề số 1 – chương 2 – hình học 8 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – đề số 1 – chương 2 – hình học 8 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – đề số 1 – chương 2 – hình học 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – đề số 1 – chương 2 – hình học 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #tiết #đề #số #chương #hình #học