Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – câu 7 trang 51 sgk tin học 11 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 7 trang 51 sgk tin học 11 được Update vào lúc : 2022-01-15 13:17:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con tối thiểu là 25). Đưa ra màn hình hiển thị bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp hai tuổi con.

Đề bài

Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con tối thiểu là 25). Đưa ra màn hình hiển thị bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp hai tuổi con.

Lời giải rõ ràng

Chương trình về tuổi cha và tuổi con:

program tuoi_cha_con;

uses crt;

var tuoicha, tuoicon, nam: longint;

begin

clrscr;

write(‘Nhap tuoi cha va con(tuoicha-tuoicon>=25) ;

readln(tuoicha,tuoicon); nam:= 0;

while tuoicha2*tuoicon do begin

tuoicha:= tuoicha +tuoicon := tuoicon + 1; nam:= nam +1;

end;

writeln ( ‘ Sau ‘, nam, ‘ nam, tuoi cha gap doi tuoi con’ );

readln

End.

4441

Review Đề bài – câu 7 trang 51 sgk tin học 11 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 7 trang 51 sgk tin học 11 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – câu 7 trang 51 sgk tin học 11 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – câu 7 trang 51 sgk tin học 11 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – câu 7 trang 51 sgk tin học 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 7 trang 51 sgk tin học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #tin #học