Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-25 10:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-25 10:40:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xét phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên lên mp(ABCD) theo phương chiếu AB. Khi đó ba điểm I, J, M lần lượt có hình chiếu là B, I và M. Do đó ba điểm B, I, M thẳng hàng. Gọi N là hình chiếu của N thì AN là hình chiếu của AN. Vì I thuộc AN nên I thuộc AN. Vậy I là giao điểm của BM và AN.

Đề bài

Cho hình hộp ABCD.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD và CC.

a) Xác định đường thẳng qua M cắt AN và cắt AB.

b) Gọi I, J lần lượt là giao điểm của (Delta ) với AN và AB. Hãy tìm tỉ số (IM over rmIJ).

Lời giải rõ ràng

a) Giả sử đã dựng được đường thẳng (Delta ) cần tìm cắt cả AN và BA. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của (Delta ) với AN và BA.

Xét phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên lên mp(ABCD) theo phương chiếu AB. Khi đó ba điểm I, J, M lần lượt có hình chiếu là B, I và M. Do đó ba điểm B, I, M thẳng hàng. Gọi N là hình chiếu của N thì AN là hình chiếu của AN. Vì I thuộc AN nên I thuộc AN. Vậy I là giao điểm của BM và AN.

Từ phân tích ở trên ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dựng đường thẳng (Delta ) theo tiến trình sau này:

– Lấy giao điểm I của AN và BM.

– Trong mp(ANN) dựng II // NN (đã có NN // CD) cắt AN tại I.

– Vẽ đường thẳng MI, đó là đường thẳng (Delta ) cần tìm.

Dễ chứng tỏ được, đường thẳng (Delta )nói trên cắt BA.

b) Dễ thấy: MC = CN

suy ra: MN = CD = AB.

Do đó I là trung điểm của BM.

Mặt khác II // JB, nên II là đường trung bình của tam giác MBJ, suy ra:

(IM = rmIJ Rightarrow IM over IJ = 1)

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Download Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sách #bài #tập #hình #học #nâng #cao

4234

Review Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 64 trang 62 sách bài tập hình học 11 nâng cao Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sách #bài #tập #hình #học #nâng #cao #Đầy #đủ