Thủ Thuật về Đề bài – câu 4 trang 14 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 4 trang 14 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-19 12:06:31 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(J_2 = left( – fracpi 4;fracpi 4 right))( = left( – fracpi 4;0 right) cup left[ 0;fracpi 4 right)) nên hàm số (y = cos x) chỉ đồng biến trên (left( fracpi 4;0 right)) và nghịch biến trên (left( 0;fracpi 4 right)) nên hàm số (y = cos x) không đồng biến trên (J_2)

Đề bài

Cho những hàm số (f(x) = sin x,) ( g(x) = cos x,) ( h(x) = tan x) và những khoảng chừng

(J_1 = left( pi ;3pi over 2 right);J_2 = left( – pi over 4;pi over 4 right);) (J_3 = left( 31pi over 4;33pi over 4 right);J_4 = left( – 452pi over 3;601pi over 4 right))

Hỏi hàm số nào trong ba hàm số trên đồng biến trên khoảng chừng (J_1)? Trên khoảng chừng (J_2)? Trên khoảng chừng (J_3)? Trên khoảng chừng (J_4)? (Trả lời bằng phương pháp lập bảng).

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng lí thuyết:

Hàm số (y = sin x) đồng biến trên (left( – fracpi 2 + k2pi ;fracpi 2 + k2pi right)) và nghịch biến trên (left( fracpi 2 + k2pi ;frac3pi 2 + k2pi right))

Hàm số (y = cos x) đồng biến trên (left( – pi + k2pi ;k2pi right)) và nghịch biến trên (left( k2pi ;pi + k2pi right))

Hàm số (y = tan x) đồng biến trên (left( – fracpi 2 + kpi ;fracpi 2 + kpi right)).

Lời giải rõ ràng

Ta có:

+) (J_1 = left( pi ;frac3pi 2 right) subset left( fracpi 2;frac3pi 2 right)) nên hàm số (y = sin x) nghịch biến trên (J_1), hàm số (y = tan x) đồng biến trên (J_1).

(J_1 = left( pi ;frac3pi 2 right) subset left( pi ;2pi right)) nên hàm số (y = cos x) đồng biến trên (J_1)

+) (J_2 = left( – fracpi 4;fracpi 4 right) subset left( – fracpi 2;fracpi 2 right)) nên hàm số (y = sin x) đồng biến trên (J_2), hàm số (y = tan x) đồng biến trên (J_2).

(J_2 = left( – fracpi 4;fracpi 4 right))( = left( – fracpi 4;0 right) cup left[ 0;fracpi 4 right)) nên hàm số (y = cos x) chỉ đồng biến trên (left( fracpi 4;0 right)) và nghịch biến trên (left( 0;fracpi 4 right)) nên hàm số (y = cos x) không đồng biến trên (J_2)

+) (J_3 = left( frac31pi 4;frac33pi 4 right)) ( = left( 8pi – fracpi 4;8pi + fracpi 4 right)) nên hàm số (y = sin x) đồng biến trên (J_3), hàm số (y = tan x) đồng biến trên (J_3), hàm số (y = cos x) không đồng biến trên (J_3)

+) (J_4 = left( – frac452pi 3;frac601pi 4 right)) ( = left( – 150pi – frac2pi 3; – 150pi – fracpi 4 right)) nên hàm số (y = sin x), (y = tan x) không đồng biến trên (J_4), hàm số (y = cos x) đồng biến trên (J_4)

Ta có bảng sau, trong số đó dấu + có nghĩa đồng biến, dấu 0 có nghĩa không đồng biến :

Hàm số

J1

J2

J3

J4

(f(x) = sin x)

0

+

+

0

(g(x) = cos x)

+

0

0

+

(h(x) = tan x)

+

+

+

0

://.youtube/watch?v=Dn0JXDe2LSY

Reply
7
0
Chia sẻ

4162

Review Đề bài – câu 4 trang 14 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 4 trang 14 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – câu 4 trang 14 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – câu 4 trang 14 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 4 trang 14 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 4 trang 14 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao