Kinh Nghiệm về Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao được Update vào lúc : 2022-02-16 11:14:23 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng(h’left( t right) = 1 over 5root 3 of t + 8 ) và lúc đầu bồn không còn nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng Phần Trăm).

Đề bài

Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng(h’left( t right) = 1 over 5root 3 of t + 8 ) và lúc đầu bồn không còn nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng Phần Trăm).

Lời giải rõ ràng

2,66 cm

Hướng dẫn: (hleft( t right) = 3 over 20left( t + 8 right)^4 over 3 – 12 over 5)

://.youtube/watch?v=D3sq0PwI4-c

Reply
0
0
Chia sẻ

4488

Review Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sách #bài #tập #giải #tích #nâng #cao