Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-16 11:14:24 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng(h’left( t right) = 1 over 5root 3 of t + 8 ) và lúc đầu bồn không còn nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng Phần Trăm).

Đề bài

Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng(h’left( t right) = 1 over 5root 3 of t + 8 ) và lúc đầu bồn không còn nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng Phần Trăm).

Lời giải rõ ràng

2,66 cm

Hướng dẫn: (hleft( t right) = 3 over 20left( t + 8 right)^4 over 3 – 12 over 5)

://.youtube/watch?v=D3sq0PwI4-c

Reply
0
0
Chia sẻ

4136

Clip Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 3.17 trang 143 sách bài tập giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sách #bài #tập #giải #tích #nâng #cao