Thủ Thuật về Đề bài – bài c1 trang 89 sgk vật lí 8 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài c1 trang 89 sgk vật lí 8 được Update vào lúc : 2022-01-09 10:10:49 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & Q_1 = Q_2 Leftrightarrow 0,2.c.left( 100;-rm t right); = 0,3.c.left( t;-rm 25 right); cr & Leftrightarrow 0,2.100 – 0,2t = 0,3.t – 0,3.25 cr & Leftrightarrow t = 0,2.100 + 0,3.25 over 0,2 + 0,3 = 55^0C cr )

Đề bài

a) Hãy dùng phương trình cân đối nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi vào 300g nước ở nhiệt độ trong phòng.

b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được ?

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=32NuZMGjWNg

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

– Nhiệt lượng vật thu vào:Q. = m.c.t,

trong đó: Q. là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg),t là độ tăng nhiệt độ của vật (0C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

– Phương trình cân bằng nhiệt :Qtoả ra = Qthu vào.

Lời giải rõ ràng

a) Nước sôi có nhiệt độ:t1 = 1000C

Giả sử nhiệt độ trong phòng làt2 = 250C.

Gọi t (0C) là nhiệt độ hỗn hợp khi có cân đối nhiệt.

– Nhiệt lượng của 200g = 0,2kg nước đang sôi toả ra khi hạ nhiệt độ từ1000C xuốngt (0C) là :

Q1= m1.c.(t1 t) = 0,2.c.(100 t)

– Nhiệt lượng của 300g = 0,3kg nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 250C đếnt (0C) là:

Q2= mét vuông.c.(t t2) = 0,3.c.(t 25)

– Phương trình cân đối nhiệt:

(eqalign
& Q_1 = Q_2 Leftrightarrow 0,2.c.left( 100;-rm t right); = 0,3.c.left( t;-rm 25 right); cr
& Leftrightarrow 0,2.100 – 0,2t = 0,3.t – 0,3.25 cr
& Leftrightarrow t = 0,2.100 + 0,3.25 over 0,2 + 0,3 = 55^0C cr )

(Chú ý: Nếu thầy/cô giáo cho nhiệt độ phòng khác với 250Cở trên thì những bạn chỉ việc thay giá trịt2 theo số liệu thầy/cô cho và tính toán tương tự.)

b) Nhiệt độ tính được chỉ gần bằng nhiệt độ đo được trong thí nghiệm vì trong lúc tính toán, ta đã bỏ qua sự trao đổi nhiệt với những dụng cụ đựng nước và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh.

4491

Clip Đề bài – bài c1 trang 89 sgk vật lí 8 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài c1 trang 89 sgk vật lí 8 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài c1 trang 89 sgk vật lí 8 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài c1 trang 89 sgk vật lí 8 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài c1 trang 89 sgk vật lí 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài c1 trang 89 sgk vật lí 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #vật #lí