Thủ Thuật về Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Đầy đủ Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-06 07:33:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-06 07:33:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

b) (4 . 7 . (-11) . (-2) )(= [4 . 7 . (-2)] . (-11) )(= [28. (-2)] . (-11)) (= (-56) . (-11) = 616.)

Đề bài

Thực hiện những phép tính:

a) (15 . (-2) . (-5) . (-6);) b) (4 . 7 . (-11) . (-2).)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=tdfmcFraBK8

Tính chất phối hợp của phép nhân: ((a.b) . c = a . (b.c))

Tính chất giao hoán của phép nhân: (a.b = b.a)

Lời giải rõ ràng

a) (15 . (-2) . (-5) . (-6) )(= [15 . (-6)] . [(-2) . (-5)] )(= (-90) . 10 = -900.)

b) (4 . 7 . (-11) . (-2) )(= [4 . 7 . (-2)] . (-11) )(= [28. (-2)] . (-11)) (= (-56) . (-11) = 616.)

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập

4434

Clip Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập #Đầy #đủ