Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 90 trang 157 sbt toán 8 tập 2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 90 trang 157 sbt toán 8 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-11 21:13:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi đó hình vuông vắn (A_1B_1C_1D_1)có cạnh (A_1B_1=displaystyle 1 over 2A’B’)(=displaystyle 1 over 2AB= 2,5)

Đề bài

Tính thể tích của một trụ bê tông cho theo những kích thước ở hình (166,) (SJ = 9, OI = IJ.)

Phần trên là một hình hộp chữ nhật, phần dưới là một hình chóp cụt tứ giác đều.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng:

– Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích s quy hoạnh mặt đáy nhân với độ cao.

(V = dfrac13 .S.h)

Trong số đó: (S) là diện tích s quy hoạnh đáy, (h) là độ cao.

– Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích s quy hoạnh đáy nhân với độ cao

(V = S. h)

Trong số đó: (S) là diện tích s quy hoạnh đáy; (h) là độ cao lăng trụ.

Lời giải rõ ràng

Thể tích phần hình hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’) là:

( 5.5.3 = 75) (đvtt)

Ta có (IJ = AA IJ = 3)

(eqalign & OI = IJ = 3 cr & SJ = 9 Rightarrow SO = 3 cr )

Vì (SO=OI=3) (Rightarrow SA_1 = A_1A’;SB_1 = B_1B’)

Nên (A_1B_1) là đường trung bình của tam giác (SA’B’)

Khi đó hình vuông vắn (A_1B_1C_1D_1)có cạnh (A_1B_1=displaystyle 1 over 2A’B’)(=displaystyle 1 over 2AB= 2,5)

Thể tích hình chóp đều (S.ABCD) là:

(displaystyle 1 over 3left( 5.5 right).6 = 50) (đvtt)

Thể tích hình chóp đều (S.A_1B_1C_1D_1)là:

(displaystyle 1 over 3left( 2,5.2,5 right).3 = 6,25) (đvtt)

Thể tích hình chóp cụt (A’B’C’D’.A_1B_1C_1D_1)là:

( 50 – 6,25 = 43,75) (đvtt)

Thể tích của trụ bê tông là:

(V = 43,75 + 75 = 118,75) (đvtt).

://.youtube/watch?v=2stvZ9yiPKU

Reply
7
0
Chia sẻ

4295

Video Đề bài – bài 90 trang 157 sbt toán 8 tập 2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 90 trang 157 sbt toán 8 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 90 trang 157 sbt toán 8 tập 2 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 90 trang 157 sbt toán 8 tập 2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 90 trang 157 sbt toán 8 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 90 trang 157 sbt toán 8 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #toan #tập