Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 9* trang 72 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 9* trang 72 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-28 17:08:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign A &= 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^8 + 2^9 + 2^10 cr & = (2 + 2^2) + (2^3 + 2^4) + (2^5 + 2^6) + (2^7 + 2^8) + (2^9 + 2^10) cr & = 2(1 + 2) + 2^3(1 + 2) + 2^5(1 + 2) + 2^7(1 + 2) + 2^9(1 + 2) cr & = 2.3 + 2^3.3 + 2^5.3 + 2^7.3 + 2^9.3 cr & = 3.(2 + 2^3 + 2^5 + 2^7 + 2^9) cr )

Đề bài

Chứng tỏ tổng (A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^8 + 2^9 + 2^10) chia hết cho 3.

Lời giải rõ ràng

(eqalign A &= 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^8 + 2^9 + 2^10 cr & = (2 + 2^2) + (2^3 + 2^4) + (2^5 + 2^6) + (2^7 + 2^8) + (2^9 + 2^10) cr & = 2(1 + 2) + 2^3(1 + 2) + 2^5(1 + 2) + 2^7(1 + 2) + 2^9(1 + 2) cr & = 2.3 + 2^3.3 + 2^5.3 + 2^7.3 + 2^9.3 cr & = 3.(2 + 2^3 + 2^5 + 2^7 + 2^9) cr )

Vì 3 3 nên (3.(2 + 2^3 + 2^5 + 2^7 + 2^9); vdots ;3) . Do đó A 3

4458

Review Đề bài – bài 9* trang 72 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 9* trang 72 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 9* trang 72 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 9* trang 72 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 9* trang 72 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 9* trang 72 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập