Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 7 trang 121 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 7 trang 121 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-28 20:17:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign S &= ( – 1) + 2 + ( – 3) + 4 + ( – 5) + 6 + … + ( – 2013) + 2014 cr & = ( – 1 + 2) + ( – 3 + 4) + ( – 5 + 6) + … + ( – 2013 + 2014) cr & = underbrace 1 + 1 + 1 + … + 1_text1007 số hạngcr& = 1007.1 = 1007 cr )

Đề bài

Tính tổng :

(S = left( – 1 right) + 2 + left( – 3 right) + 4 + left( – 5 right) + 6)(, + … + left( – 2013 right) + 2014.)

Lời giải rõ ràng

(eqalign S &= ( – 1) + 2 + ( – 3) + 4 + ( – 5) + 6 + … + ( – 2013) + 2014 cr & = ( – 1 + 2) + ( – 3 + 4) + ( – 5 + 6) + … + ( – 2013 + 2014) cr & = underbrace 1 + 1 + 1 + … + 1_text1007 số hạngcr& = 1007.1 = 1007 cr )

://.youtube/watch?v=MB1TxoWx-jE

Reply
9
0
Chia sẻ

4241

Clip Đề bài – bài 7 trang 121 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 7 trang 121 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 7 trang 121 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 7 trang 121 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 7 trang 121 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 7 trang 121 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập