Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-05 03:07:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình bình hành (ABCD), (O) là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Một đường thẳng trải qua (O) cắt những cạnh (AB) và (CD) theo thứ tự ở (M) và (N). Chứng minh rằng điểm (M) đối xứng với điểm (N) qua (O).

Đề bài

Cho hình bình hành (ABCD), (O) là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Một đường thẳng trải qua (O) cắt những cạnh (AB) và (CD) theo thứ tự ở (M) và (N). Chứng minh rằng điểm (M) đối xứng với điểm (N) qua (O).

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=CR8Kn5gWBSY

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Áp dụng:

+) Hình bình hành có những cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.

+)Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm (O) nếu (O) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Lời giải rõ ràng

Vì ( ABCD) là hình bình hành có O là giao điểm hai tuyến phố chéo(giả thiết).

( Rightarrow AB//DC) và (BO=DO)(tính chất hình bình hành)

( Rightarrow) (widehatB_1 = widehatD_1) (so le trong)

Xét (Delta BOM)và(Delta DON) có:

(widehatB_1 = widehatD_1) (chứng tỏ trên)

(BO = DO) (chứng tỏ trên)

(widehatO_1 = widehatO_2) (đối đỉnh)

( Rightarrow) ( BOM = DON (g.c.g))

( Rightarrow)(OM = ON) (hai cạnh tương ứng).

( Rightarrow)(O) là trung điểm của (MN) (tín hiệu nhận ra trung điểm)

( Rightarrow)(M ) đối xứng với (N) qua (O).

://.youtube/watch?v=qeY89Cgzy70

Reply
6
0
Chia sẻ

4591

Review Đề bài – bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập