Mẹo về Đề bài – bài 5 trang 91 sgk hóa học 8 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 91 sgk hóa học 8 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-09 01:08:16 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Đề bài

Một số chất có công thức hóa học sau :

Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=k5owlB6em8U

Lời giải rõ ràng

Công thức viết sai: NaO, Ca2O.

Sửa lại:NaO (to) Na2O;Ca2O (to) CaO.

://.youtube/watch?v=UMG3olof5ug

Reply
7
0
Chia sẻ

4357

Clip Đề bài – bài 5 trang 91 sgk hóa học 8 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 5 trang 91 sgk hóa học 8 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 5 trang 91 sgk hóa học 8 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 5 trang 91 sgk hóa học 8 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 91 sgk hóa học 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 91 sgk hóa học 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học