Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 5 trang 53 sbt sử 7 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 53 sbt sử 7 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-14 09:11:49 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế dần những võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần sở hữu bằng những người dân không phảihọ Trần nhưng có tài năng năng và thân cận với mình.

Đề bài

Hãy ghi tóm tắt vào bảng dưới đây những nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ:

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Chính trị

Kinh tế

Văn hóa giáo dục

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Xem lại mục5. Những giải pháp cải cách của Hồ Quý Ly

Lời giải rõ ràng

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Chính trị

– Cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế dần những võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần sở hữu bằng những người dân không phảihọ Trần nhưng có tài năng năng và thân cận với mình.

– Đổi tên một số trong những cty hành chính cấp trấn và quy định rõ ràng, rõ ràng cách thao tác của cỗ máy cơ quan ban ngành thường trực những cấp.

-Hồ Quý Ly đặt lệ cử những quan ở triều đình về những lộ thăm hỏi động viên đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình thao tác của quan lại để thăng hay giáng chức.

Kinh tế

– Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng.

– Ban hành chủ trương hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

Văn hóa – xã hội

– Bắt những nhà sư chưa tới 50 tuổi phải hoàn tục.

– Cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua Trần và phi tần, cung nữ.

– Sửa đổi chính sách thi tuyển, học tập.

://.youtube/watch?v=406tzCg-Aao

Reply
8
0
Chia sẻ

4553

Clip Đề bài – bài 5 trang 53 sbt sử 7 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 5 trang 53 sbt sử 7 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 5 trang 53 sbt sử 7 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 5 trang 53 sbt sử 7 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 53 sbt sử 7

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 53 sbt sử 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bai #trang #sbt #sư