Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 -Thủ Thuật Mới 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 14:23:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 14:23:12 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(begingathered % C = dfrac12n14n – 6.100% = 91,31% hfill = > n = 7 hfill endgathered )

Đề bài

Ankylbenzen X có Phần Trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu trúc, gọi tên chất X.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=iCgffWFqJ_U

a) Gọi CTPT củaAnkyl benzen: CnH2n-6( n 6)

(begingathered
% C = dfrac12n14n – 6.100% = 91,31% hfill
= > n = ? hfill
endgathered )

Lời giải rõ ràng

Gọi CTPT củaAnkyl benzen: CnH2n-6( n 6)

+ Cách 1:

(begingathered
% C = dfrac12n14n – 6.100% = 91,31% hfill
= > n = 7 hfill
endgathered )

+ Cách 2:

(dfrac% C% H = dfrac91,31100 – 91,31 = dfrac12n2n – 6 to n = 7 to X:C_7H_8)

a) CTPT của X là C7H8

b) CTCT của X là C6H5CH3: toluen

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học

4067

Review Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 -Thủ Thuật Mới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 162 sgk hóa học 11 -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học #Thủ #Thuật #Mới