Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-16 02:04:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong tam giác (ABC) những đường trung tuyến (AA) và (BB) cắt nhau ở (G). Tính diện tích s quy hoạnh tam giác (ABC) biết rằng diện tích s quy hoạnh tam giác (ABG) bằng (S.)

Đề bài

Trong tam giác (ABC) những đường trung tuyến (AA) và (BB) cắt nhau ở (G). Tính diện tích s quy hoạnh tam giác (ABC) biết rằng diện tích s quy hoạnh tam giác (ABG) bằng (S.)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=CTWjT0qe1F8

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Áp dụng: tính chất trung tuyến, trọng tâm, công thức tính diện tích s quy hoạnh tam giác.

Lời giải rõ ràng

Ta có: (AC = 2AB) (tính chất trung tuyến)

Mà (Delta ABC,,Delta ABB’) có cùng độ cao hạ từ đỉnh (B) xuống đáy (AC).

( Rightarrow )(S_ABC = 2S_ABB’)(1)

Xét(Delta ABC) có những đường trung tuyến (AA) và (BB) cắt nhau ở (G) (gt)

( Rightarrow ) (G) là trọng tâm của(Delta ABC) (định nghĩa trọng tâm)

( Rightarrow )(BB’ = dfrac32BG) (tính chất trọng tâm)

Suy ra độ cao hạ từ (B’) xuống đáy (AB) bằng (dfrac32) lần độ cao hạ từ (G) xuống đáy (AB)

Mà(Delta ABG,,Delta ABB’) chung đáy (AB)

Nên (S_ABB’ = dfrac32S_ABG)(2)

Từ (1), (2) suy ra (S_ABC = 2.dfrac32S_ABG = 3S)

4317

Clip Đề bài – bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập