Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 4 trang 91 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 91 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-28 18:05:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một lớp học có 28 nam và 24 nữ được phân thành những tổ sao cho từng tổ số nam và nữ đều nhau. Có bao nhiêu cách chia tổ như vậy ? Cách chia nào để mỗi tổ có số học viên tối thiểu ?

Đề bài

Một lớp học có 28 nam và 24 nữ được phân thành những tổ sao cho từng tổ số nam và nữ đều nhau. Có bao nhiêu cách chia tổ như vậy ? Cách chia nào để mỗi tổ có số học viên tối thiểu ?

Lời giải rõ ràng

Để hoàn toàn có thể chia đều 28 nam và 24 nữ vào những tổ thì số tổ phải là ước chung của 28 và 24 và phải khác 1.

Ta có 28 = 22.7; 24 = 23.3

Do đó ƯCLN(28; 24) = 22 = 4

( Rightarrow )ƯC(28; 24) = 1; 2; 4

Mà số tổ to nhiều hơn 1 nên có hai cách chia là 2 tổ; 4 tổ

Số học viên tối thiểu ở mỗi tổ (Rightarrow )Số tổ phải nhiều nhất.

Do đó cách chia 4 tổ sẽ có được số học viên tối thiểu.

4489

Clip Đề bài – bài 4 trang 91 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 4 trang 91 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – bài 4 trang 91 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 4 trang 91 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 91 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 91 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập