Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hoá học 12 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hoá học 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 04:04:57 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(begingathered left{ begingathered m_hop,kim, = 65x, + ,56,y = 2,33, hfill \ n,_H_2, = x, + ,y, = 0,04, hfill \ endgathered right. hfill \ = > left{ begingathered x = 0,01 hfill \ y = 0,03 hfill \ endgathered right. = > left{ begingathered m_Zn = 0,01.65 = 0,65,(g) hfill \ m,_Fe = 0,03.,56, = 1,68,(g) hfill \ endgathered right. hfill \ endgathered )

Đề bài

Ngâm 2,33 gam sắt kẽm kim loại tổng hợp Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khíH2(đktc). Thành phần Phần Trăm về khối lượng của sắt kẽm kim loại tổng hợp này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=S0O0tWov-w4

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y (mol)

Viết PTHH xẩy ra:

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

x x (mol)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

y y ( mol)

Giải hê 2 ẩn 2 phương trình

(left{ begingathered
m_hop,kim, = 65x, + ,56,y = 2,33, hfill \
n,_H_2, = x, + ,y, = 0,04, hfill \
endgathered right. = > left{ begingathered
x = ? hfill \
y = ? hfill \
endgathered right. = > left{ begingathered
m_Zn = ? hfill \
m,_Fe = ? hfill \
endgathered right.)

Áp dụng công thức tính thành phần Phần Trăm:

(begingathered
% Zn = fracm_Znm,_hop,kim.100% hfill \
% Fe, = 100% , – % Zn hfill \
endgathered )

Lời giải rõ ràng

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y (mol)

PTHH xẩy ra:

Zn + 2HCl ZnCl2+ H2

x x (mol)

Fe + 2HCl FeCl2+ H2

y y ( mol)

(n_H_2 = frac0,89622,4 = 0,04,(mol))

(begingathered
left{ begingathered
m_hop,kim, = 65x, + ,56,y = 2,33, hfill \
n,_H_2, = x, + ,y, = 0,04, hfill \
endgathered right. hfill \
= > left{ begingathered
x = 0,01 hfill \
y = 0,03 hfill \
endgathered right. = > left{ begingathered
m_Zn = 0,01.65 = 0,65,(g) hfill \
m,_Fe = 0,03.,56, = 1,68,(g) hfill \
endgathered right. hfill \
endgathered )

(begingathered
% Zn = fracm_Znm,_hop,kim.100% = frac0,652,33.100% = 27,9% hfill \
% Fe, = 100% , – % Zn = 100% – 27,9% = 72,1% hfill \
endgathered )

Đáp án A

://.youtube/watch?v=dMlZuMM00D0

Reply
8
0
Chia sẻ

4536

Clip Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hoá học 12 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hoá học 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hoá học 12 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hoá học 12 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hoá học 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hoá học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hoá #học