Thủ Thuật về Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hóa học 11 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hóa học 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 06:09:53 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim ruột non,β-Croten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiền vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gamβ-Caroten rồi dẫn thành phầm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịchH2SO4đặc, tiếp theo đó qua bình (2) đựngdung dịchCa(OH)2dư. Kết quả đã cho toàn bộ chúng ta biết khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) có 5 gam kết tủa. Tính Phần Trăm khối lượng của những nguyên tố trong phân tửβ-Caroten

Đề bài

β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim ruột non,β-Croten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiền vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gamβ-Caroten rồi dẫn thành phầm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịchH2SO4đặc, tiếp theo đó qua bình (2) đựngdung dịchCa(OH)2dư. Kết quả đã cho toàn bộ chúng ta biết khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) có 5 gam kết tủa. Tính Phần Trăm khối lượng của những nguyên tố trong phân tửβ-Caroten

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=wTbG_6F2XL0

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Khối lượng bình 1 tăng đó đó là khối lượng củaH2O => nH2O = 0,63/ 18 = ? (mol) => mH = ?

Bảo toàn nguyên tố C: nCO2 = nCaCO3 = 5/100 = ? (mol)=> mC = ?

(begingathered
% C = dfracm_Cm_A.100% hfill \
% H = dfracm_Hm_A.100% hfill \
endgathered )

Lời giải rõ ràng

Sản phẩm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịchH2SO4 đặc làm khối lượng bình (1) tăng 0,63 g đó đó là lượng nước bị giữ lại =>mH =( dfrac0,6318)x 2 = 0,07 g.

Qua bình (2) chứa dung dịchCa(OH)2 dư, làm cho bình xuất hiện kết tủa đó đó là vì lượngCO2 bị giữ lại vì tham gia phản ứng sau:

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

0,05 ( dfrac5100)= 0,05 mol

=> mC = 0,05 x 12 = 0,6 (g).

=>mO = 0,67 – (mC+mH) = 0

Từ đó tính được %mC= 89,55%; %mH = 10,45%.

4268

Video Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hóa học 11 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hóa học 11 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hóa học 11 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hóa học 11 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hóa học 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 91 sgk hóa học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học