Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 07:58:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-05 07:58:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

a) (15 . 4 = 15 . 2 . 2)(= (15 . 2) . 2= 30 . 2 = 60) hoặc (15 . 4 = 3.5 . 4 = 3 .( 5.4)=3.20 = 60)

Đề bài

Có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng phương pháp:

– Áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân:

45 . 6 = 45 . (2 . 3) = (45 . 2) . 3 = 90 . 3 = 270.

– Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân riêng với phép cộng:

45 . 6 = (40 + 5) . 6 = 40 . 6 + 5 . 6 = 240 + 30 = 270.

a) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp vận dụng tính chất phối hợp của phép nhân:

15 . 4; 25 . 12; 125 . 16.

b) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp vận dụng tính chất phân phối của phép nhân riêng với phép cộng:

25 . 12; 34 . 11; 47 . 101.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=JxfuKrxRPOQ

Áp dụng:

Tính chất phối hợp của phép nhân: (a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c )

Tính chất phân phối của phép nhân riêng với phép cộng: (a(b+c)=ab+ac)

Lời giải rõ ràng

a) (15 . 4 = 15 . 2 . 2)(= (15 . 2) . 2= 30 . 2 = 60) hoặc (15 . 4 = 3.5 . 4 = 3 .( 5.4)=3.20 = 60)

(25 . 12 = 25 . 4 . 3)( = (25 . 4) . 3= 100 . 3 = 300)

(125 . 16 = 125 . 8 . 2 )(= (125 . 8 ). 2= 1000 . 2 = 2000)

b) (25 . 12 = 25.(10 + 2))( = 25. 10 + 25. 2 = 250 + 50 = 300;)

(34 . 11 = 34.(10 + 1) )(= 34. 10 + 34. 1 = 340 + 34 = 374;)

( 47 . 101 = 47.(100 + 1))( = 47. 100 + 47. 1 = 4700 + 47 = 4747.)

Reply

9

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập

4083

Review Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 -Thủ Thuật Mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 -Thủ Thuật Mới Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1 -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập #Thủ #Thuật #Mới