Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-21 18:55:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-21 18:55:02 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & m = 50kg,;v_0 = 0;cr&S = 50,cm, = 0,5m;v = 0,7(m/s) cr & left. matrix F = ma hfill cr v^2 – v_0^2 = 2aS hfill cr right cr&= > F = mv^2 over 2S = 50.0,7^2 over 2.0,5 = 24,5(N) cr} )

Đề bài

Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

Lời giải rõ ràng

(eqalign & m = 50kg,;v_0 = 0;cr&S = 50,cm, = 0,5m;v = 0,7(m/s) cr & left. matrix F = ma hfill cr v^2 – v_0^2 = 2aS hfill cr right cr&= > F = mv^2 over 2S = 50.0,7^2 over 2.0,5 = 24,5(N) cr} )

Reply

8

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bai #trang #sgk #vât #nâng #cao

4178

Video Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao -Thủ Thuật Mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao -Thủ Thuật Mới Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bai #trang #sgk #vât #nâng #cao #Thủ #Thuật #Mới