Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 Đầy đủ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-18 18:25:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 18:25:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

c) Do ((P)) trải qua (A, H, K) nên mặt phẳng (left( P right) equiv left( AHK right)) trải qua (A) và vuông góc với (DB) nên (HKbot BD)

Đề bài

Trong mặt phẳng ((alpha)) cho tam giác (ABC) vuông ở (B). Một đoạn thẳng (AD) vuông góc với ((alpha)) tại (A). Chứng minh rằng:

a) (widehat ABD) là góc giữa hai mặt phẳng ((ABC)) và ((DBC));

b) Mặt phẳng ((ABD)) vuông góc với mặt phẳng ((BCD));

c) (HK//BC) với (H) và (K) lần lượt là giao điểm của (DB) và (DC) với mặt phẳng ((P)) trải qua (A) và vuông góc với (DB).

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=l2CUIVtFlWI

Lời giải rõ ràng

a) Tam giác (ABC) vuông tại (B) nên (AB , bot , BC) (1)

(AD) vuông góc với ((alpha)) nên (AD , bot , BC) (2)

Từ (1) và (2) suy ra (BC , bot , (ABD)) suy ra (BC , bot , BD)

(left. matrix
(ABC) cap (DBC) = BC hfill cr
BD , bot , BC hfill cr
AB ,bot , BC hfill cr right} )

(Rightarrow ) góc giữa hai mặt phẳng ((ABC)) và ((DBC)) là góc giữa hai tuyến phố thẳng (BD) và (BA)

Mà (DA , bot , left( ABC right) Rightarrow DA , bot , AB) ( Rightarrow widehat ABD < 90^0)

Vậy (widehat ABD) là góc giữa hai mặt phẳng ((ABC)) và ((DBC)).

b)

(left. matrix
BC, bot , (ABD) hfill cr
BC , subset , (BCD) hfill cr right}) ( Rightarrow (ABD) , bot , (BCD))

c) Do ((P)) trải qua (A, H, K) nên mặt phẳng (left( P right) equiv left( AHK right)) trải qua (A) và vuông góc với (DB) nên (HKbot BD)

Trong ((BCD)) có:(HK , bot , BD) và(BC , bot , BD) nên suy ra (HK , // ,BC).

Chú ý:

Từ chứng tỏ trên ta hoàn toàn hoàn toàn có thể suy ra cách dựng ((P)) như sau:

Trong ((DAB),) qua (A) kẻ đường thẳng vuông góc với (DB) cắt (DB) tại (H.)

Trong ((DBC)), kẻ đường thẳng qua (H) và vuông góc với (DB) cắt (DC) tại (K.)

Từ đó ta có ((P)) đó đó là ((AHK).)

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #hình #học

4254

Clip Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 113 sgk hình học 11 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hình #học #Đầy #đủ