Mẹo về Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới nhất được Update vào lúc : 2022-02-10 22:54:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-10 22:54:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lại có ( – dfraccos ^2×2 + C = – dfrac1 – sin ^2×2 + C)( = dfracsin ^2×2 – dfrac12 + C) nên ( – dfraccos ^2×2 + C) cũng là một nguyên hàm của (fleft( x right)).

Đề bài

Hãy chỉ ra kết quả sai khi tính (int sin xcos xdx ):

A. (dfracsin ^2×2 + C) B. ( – dfraccos ^2×2 + C)

C. (dfrac – cos 2×4 + C) D. (dfraccos ^2×2 + C)

Tìm một nguyên hàm của (sin xcos x) rồi nhận xét những đáp án còn sót lại.

Sử dụng định lý: Nếu (Fleft( x right)) là một nguyên hàm của (fleft( x right)) thì (Fleft( x right) + C) với (C) là một số thực tùy ý cũng là một nguyên hàm của (fleft( x right)).

Lời giải rõ ràng

(int sin xcos xdx )( = int sin xdleft( sin x right) ) ( = dfracsin ^2×2 + C).

Do đó A đúng hay (Fleft( x right) = dfracsin ^2×2 + C) là một nguyên hàm của (fleft( x right) = sin xcos x).

Lại có ( – dfraccos ^2×2 + C = – dfrac1 – sin ^2×2 + C)( = dfracsin ^2×2 – dfrac12 + C) nên ( – dfraccos ^2×2 + C) cũng là một nguyên hàm của (fleft( x right)).

Ta có: (dfrac – cos 2×4 + C)( = dfrac – left( 1 – 2sin ^2x right)4 + C) ( = – dfrac14 + dfracsin ^2×2 + C) cũng là một nguyên hàm của (fleft( x right)).

Do đó A, B, C đúng.

Chọn D.

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #giải #tích

4322

Review Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3.11 trang 165 sbt giải tích 12 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #giải #tích #Mới #nhất