Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 14:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-24 14:50:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho khối lăng trụABC.A1B1C1có đáyABClà tam giác vuông cân với cạnh huyềnABbằng (sqrt 2 ). Cho biết mặt phẳng (left( AA_1B right)) vuông góc với mặt phẳng (left( ABC right)),(rmArmA_1 = sqrt 3 ), góc (widehat A_1AB)nhọn , góc giữa mặt phẳng (left( A_1AC right)) và mặt phẳng (left( ABC right)) bằng600. Hãy tính thể tích khối lăng trụ.

Đề bài

Cho khối lăng trụABC.A1B1C1có đáyABClà tam giác vuông cân với cạnh huyềnABbằng (sqrt 2 ). Cho biết mặt phẳng (left( AA_1B right)) vuông góc với mặt phẳng (left( ABC right)),(rmArmA_1 = sqrt 3 ), góc (widehat A_1AB)nhọn , góc giữa mặt phẳng (left( A_1AC right)) và mặt phẳng (left( ABC right)) bằng600. Hãy tính thể tích khối lăng trụ.

Lời giải rõ ràng

Hạ (A_1K bot AB) ( với (K in AB)) thì (A_1K bot left( ABC right)). Vì (widehat A_1AB)nhọn nênKthuộc tiaAB.

Kẻ (KM bot AC) thì (A_1M bot AC) (định lí ba đường vuông góc ), do đó (widehat A_1MK)= 600,

Giả sử (A_1K = x), ta có :

(eqalign & AK = sqrt A_1A^2 – A_1K^2 = sqrt 3 – x^2 cr )

(MK = AK.sinwidehat KAM)

(=sqrt 3 – x^2 .sin 45^0 = sqrt 2 over 2sqrt 3 – x^2 .)

Mặt khác, (MK = A_1K.cot 60^0 = x over sqrt 3 ,) suy ra

( sqrt2.left( 3 – x^2 right) over 2 = x over sqrt 3 Rightarrow x = 3 over sqrt 5 .)

Vậy (V_ABC.A_1B_1C_1 = S_ABC.A_1K )

(= 1 over 2AC.CB.A_1K = 3sqrt 5 over 10)

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #hình #học #nâng #cao

4412

Clip Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 29 trang 9 sbt hình học 12 nâng cao Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hình #học #nâng #cao #Mới #nhất