Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 25.5 trang 67 sbt vật lí 8 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 25.5 trang 67 sbt vật lí 8 được Update vào lúc : 2022-02-13 08:07:26 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 600g ở nhiệt độ 100 vào 2,5 kg nước. Nhiêt độ khi có sự cân đối nhiệt là 30. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bên phía ngoài?

Đề bài

Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 600g ở nhiệt độ 100 vào 2,5 kg nước. Nhiêt độ khi có sự cân đối nhiệt là 30. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bên phía ngoài?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng phương trình cân đối nhiệt:Qtỏa= Qthu

Lời giải rõ ràng

Nhiệt lượng đồng tỏa ra:

Qtỏa= m1. C1(t1 t) = 380. 0,6 (100 30)

Nhiệt lượng nước thu vào:

Qthu= mét vuông. C2(t t2) = 2,5. 4200 (t t2)

Vì Qtỏa= Qthu

380. 0,6 (100 30) = 2,5. 4200 (t t2)

t t2= 1,5

Vậy nước nóng thêm lên 1,5

://.youtube/watch?v=Lrae_06K_4g

Reply
4
0
Chia sẻ

4352

Clip Đề bài – bài 25.5 trang 67 sbt vật lí 8 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 25.5 trang 67 sbt vật lí 8 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 25.5 trang 67 sbt vật lí 8 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 25.5 trang 67 sbt vật lí 8 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 25.5 trang 67 sbt vật lí 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 25.5 trang 67 sbt vật lí 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lí