Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 2 trang 116 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2 trang 116 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-27 18:12:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hai tuyến phố tròn (A ; 6 cm) và (B ; 4 cm) cắt nhau tại hai điểm C và D với AB = 8 cm. Các đường tròn tâm A, B cắt đoạn thẳng AB lần lượt tại M, N.

Đề bài

Cho hai tuyến phố tròn (A ; 6 cm) và (B ; 4 cm) cắt nhau tại hai điểm C và D với AB = 8 cm. Các đường tròn tâm A, B cắt đoạn thẳng AB lần lượt tại M, N.

a) Tính AC, BD, AN, BM.

b) N có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ?

c) M có là trung điểm của đoạn thẳng BN không ?

Lời giải rõ ràng

a)Hai điểm C, D nằm trên đường tròn (A; 6cm) nên AC = 6cm, AD = 6cm.

Hai điểm C, D nằm trên đường tròn (B; 4cm) nên BC = 4cm, BD = 4cm.

N nằm trên đường tròn (B; 4cm) nên NB = 4cm.

Trên tia BA có BN = 4cm, BA = 8cm vì 4cm AN = AB – NB = 8 – 4 = 4 (cm).

M nằm trên đường tròn (A; 6cm) nên AM = 6cm.

Trên tia AB có AM = 6cm, AB = 8cm vì 6cm MB = AB – AM = 8 – 6 = 2 (cm).

b) Ta có: N là trung điểm của đoạn thẳng AB vì N nằm trong tâm hai điểm A và B.

(AN = NB = AB over 2 = (4cm))

c) Trên tia AB có AN = 4cm, AM = 6cm.

Vì AN < AM (4cm < 6cm) nên điểm N nằm trong tâm hai điểm A và M.

Ta có: AN + MN = AM => MN = AM – AN = 6 – 4 = 2(cm)

Do đó: (MN = MB = NB over 2( = 2cm).)

Mà M nằm trong tâm N và B (cân a). Nên M là trung điểm của đoạn thẳng BN.

4426

Review Đề bài – bài 2 trang 116 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 2 trang 116 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 2 trang 116 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 2 trang 116 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 2 trang 116 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 2 trang 116 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập