Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-12 08:46:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-12 08:46:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ta có: (displaystyle log _2x = – 2)(displaystyle Leftrightarrow x = 2^ – 2 = frac14)

Đề bài

Tìm (displaystyle x) biết (displaystyle log _2x = – 2).

A. (displaystyle x = – 4) B. (displaystyle x = frac14)

C. (displaystyle x = – frac14) D. (displaystyle x = 4)

Sử dụng công thức (displaystyle log _ax = m Leftrightarrow x = a^m)

Lời giải rõ ràng

Ta có: (displaystyle log _2x = – 2)(displaystyle Leftrightarrow x = 2^ – 2 = frac14)

Chọn B.

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #giải #tích

4402

Clip Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 2.98 trang 137 sbt giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #giải #tích