Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 2.92 trang 109 sbt hình học 10 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2.92 trang 109 sbt hình học 10 được Update vào lúc : 2022-02-12 21:29:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ta có: (S = dfrac12a^2sin 60^0 = dfraca^2sqrt 3 4) ( Rightarrow r = dfracSp. = dfraca^2sqrt 3 4:dfrac3a2 = dfracasqrt 3 6)

Đề bài

Bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh (a) bằng:

A. (dfracasqrt 3 4)

B. (dfracasqrt 2 5)

C. (dfracasqrt 3 6)

D. (dfracasqrt 5 7)

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng phối hợp hai công thức (S = pr = dfrac12absin C).

Lời giải rõ ràng

Ta có: (S = dfrac12a^2sin 60^0 = dfraca^2sqrt 3 4) ( Rightarrow r = dfracSp. = dfraca^2sqrt 3 4:dfrac3a2 = dfracasqrt 3 6)

Chọn C.

4232

Video Đề bài – bài 2.92 trang 109 sbt hình học 10 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 2.92 trang 109 sbt hình học 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 2.92 trang 109 sbt hình học 10 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 2.92 trang 109 sbt hình học 10 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 2.92 trang 109 sbt hình học 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 2.92 trang 109 sbt hình học 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hình #học