Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 13 trang 81 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 13 trang 81 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 22:10:17 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xét mệnh đề: Với những số thực x, a, b, nếu x

Đề bài

Xét mệnh đề: Với những số thực x, a, b, nếu x < y thì(a^x < a^y). Với Đk nào sau này của a thì mệnh đề đó là đúng?

(A) a bất kì

(B) a > 0

(C) a > 1

Lời giải rõ ràng

Nếu x < y thì(a^x 1vì theo tính chất của lũy thừa với số mũ thực.

Chọn (C)

://.youtube/watch?v=8gHA-xJnc8o

Reply
9
0
Chia sẻ

4289

Review Đề bài – bài 13 trang 81 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 13 trang 81 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 13 trang 81 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 13 trang 81 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 13 trang 81 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 13 trang 81 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao