Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 13 trang 73 sgk toán 6 tập 1 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 13 trang 73 sgk toán 6 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 01:08:15 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

b)Các số nguyên to nhiều hơn (-3) và nhỏ hơn (3) làcác số nằm trong tâm ( 3) và (3) trên trục số.

Đề bài

Tìm (x mathbb Z), biết:

a) (-5 < x < 0); b) (-3 < x < 3).

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=W9nKI8elpDs

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Liệt kê những giá trị của x thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đề bài.

Lời giải rõ ràng

a) Các số nguyên to nhiều hơn (-5) và nhỏ hơn (0) làcác số nằm trong tâm ( 5) và (0) trên trục số

Suy ra (xin-4;-3;-2;-1\)

b)Các số nguyên to nhiều hơn (-3) và nhỏ hơn (3) làcác số nằm trong tâm ( 3) và (3) trên trục số.

Suy ra (xin-2;-1;0;1;2\)

4305

Review Đề bài – bài 13 trang 73 sgk toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 13 trang 73 sgk toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 13 trang 73 sgk toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 13 trang 73 sgk toán 6 tập 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 13 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 13 trang 73 sgk toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập