Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-07 11:37:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-07 11:37:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trên bàn là có ghi 220V-1100W. Khi bàn là này hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thông thường thì nó có điện trở là bao nhiêu?

Đề bài

Trên bàn là có ghi 220V-1100W. Khi bàn là này hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thông thường thì nó có điện trở là bao nhiêu?

A. 0,2B. 5 C. 44D. 5500

+ Sử dụng biểu thức tính hiệu suất: ( P = UI = U.dfracUR = dfracU^2R)

Lời giải rõ ràng

Ta có:( P = UI = U.dfracUR = dfracU^2R)

(=> R=dfracU^2P= dfrac220^21100=44Omega)

Chọn đáp án: C

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lý

4271

Clip Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 12.13 trang 37 sbt vật lý 9 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lý #Chi #tiết