Mẹo về Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-27 15:07:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & a)y + 45% .y = – 1,45 cr & y + 45 over 100y = – 145 over 100 cr & y + 9 over 20y = – 29 over 20 cr & left( 1 + 9 over 20 right)y = – 29 over 20 cr & left( 20 over 20 + 9 over 20 right)y = – 29 over 20 cr & 29 over 20y = – 29 over 20 cr & y = – 29 over 20:29 over 20 Leftrightarrow y = – 1. cr & b)y – 25% y = 1 over 2 cr & y – 25 over 100y = 1 over 2 cr & y – 1 over 4y = 1 over 2 cr & left( 1 – 1 over 4 right)y = 1 over 2 Leftrightarrow left( 4 over 4 – 1 over 4 right)y = 1 over 2 cr & 3 over 4y = 1 over 2 Leftrightarrow y = 1 over 2:3 over 4 cr & y = 1 over 2.4 over 3 Leftrightarrow y = 2 over 3 cr )

Đề bài

Tìm y, biết :

(eqalign & a)y + 45% .y = – 1,45 cr & b)y – 25% .y = 1 over 2. cr )

Lời giải rõ ràng

(eqalign & a)y + 45% .y = – 1,45 cr & y + 45 over 100y = – 145 over 100 cr & y + 9 over 20y = – 29 over 20 cr & left( 1 + 9 over 20 right)y = – 29 over 20 cr & left( 20 over 20 + 9 over 20 right)y = – 29 over 20 cr & 29 over 20y = – 29 over 20 cr & y = – 29 over 20:29 over 20 Leftrightarrow y = – 1. cr & b)y – 25% y = 1 over 2 cr & y – 25 over 100y = 1 over 2 cr & y – 1 over 4y = 1 over 2 cr & left( 1 – 1 over 4 right)y = 1 over 2 Leftrightarrow left( 4 over 4 – 1 over 4 right)y = 1 over 2 cr & 3 over 4y = 1 over 2 Leftrightarrow y = 1 over 2:3 over 4 cr & y = 1 over 2.4 over 3 Leftrightarrow y = 2 over 3 cr )

4373

Clip Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập