Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 10 trang 197 sbt toán 9 tập 2 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 10 trang 197 sbt toán 9 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-14 20:03:54 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hai tuyến phố tròn ((O;16cm)) và ((O’;9cm)) tiếp xúc ngoài tại (A). Gọi (BC) là tiếp tuyến chung ngoài của hai tuyến phố tròn ((Bin (O), Cin (O’))). Kẻ tiếp tuyến chung tại (A) cắt (BC) ở (M).

Đề bài

Cho hai tuyến phố tròn ((O;16cm)) và ((O’;9cm)) tiếp xúc ngoài tại (A). Gọi (BC) là tiếp tuyến chung ngoài của hai tuyến phố tròn ((Bin (O), Cin (O’))). Kẻ tiếp tuyến chung tại (A) cắt (BC) ở (M).

a) Tính góc (OMO’).

b) Tính độ dài (BC).

c) Gọi (I) là trung điểm của (OO’). Chứng minh rằng (BC) là tiếp tuyến của đường tròn tâm (I), bán kính (IM).

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng:

* Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

– Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.

– Tia kẻ từ điểm đó trải qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.

– Tia kẻ từ tâm trải qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính trải qua những tiếp điểm

* Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh bằng nửa cạnh huyền.

* Đường trung bình của hình thang thì tuy nhiên tuy nhiên với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

Lời giải rõ ràng

a)(MO) là tia phân giác của(widehat AMB) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).

( Rightarrow widehat BMO = widehat OMA = dfrac12widehat AMB)

(MO’) là tia phân giác của(widehat AMC)(tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).

( Rightarrow widehat CMO’ = widehat O’MA = dfrac12widehat AMC)

Ta có: (widehat OMO’ = widehat OMA + widehat O’MA )

( Rightarrow widehat OMO’= dfrac12widehat AMB + dfrac12widehat AMC )(,= dfrac12left( widehat AMB + widehat AMC right))(, = dfrac12.180^o = 90^o)

b) Xét (Delta OMO’) vuông tại (M) ta có:

(beginarrayl
MA^2 = OA.O’A = 16.9 = 144\
Rightarrow MA = sqrt 144 = 12,left( cm right).
endarray)

Lại có (MA=MB=MC) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).

( Rightarrow MB = MC = 12,left( cm right).)

( Rightarrow BC = MB + MC = 12 + 12 )(,= 24,left( cm right).)

c)

(left. beginarrayl
OB bot BC\
O’C bot BC
endarray right} Rightarrow OB//O’C)

Do đó tứ giác (OBCO’) là hình thang.

Có (MB=MC;IA=IB) nên (IM) là đường trung bình của hình thang(OBCO’). Do đó (IM//OB//O’C).

Mà (OBbot BC) nên (IMbot BC).

(Delta OMO’) vuông tại (M) có (IM) là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên(IM = dfrac12OO’).

Do đó (IM) là bán kính của đường tròn tâm (I) lại vuông góc với (BC) tại (M) nên (BC) là tiếp tuyến của ((I;IM)).

4334

Video Đề bài – bài 10 trang 197 sbt toán 9 tập 2 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 10 trang 197 sbt toán 9 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – bài 10 trang 197 sbt toán 9 tập 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 10 trang 197 sbt toán 9 tập 2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 10 trang 197 sbt toán 9 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 10 trang 197 sbt toán 9 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #toan #tập