Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-27 13:19:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Do đó: ( – 11 over 24 = – 11.7 over 24.7 = – 77 over 168; – 21 over 56 = – 21.3 over 56.3 = – 63 over 168.)

Đề bài

Quy đồng mẫu những phân số sau :

a) (7 over 20) và (11 over 30); b) ( – 11 over 24) và ( – 21 over 56).

Lời giải rõ ràng

(a)20 = 2^2.5,30 = 2.3.5;)

(BCNN(20;30) = 2^2.3.5 = 60)

Thừa số phụ: (60:20 = 3;60:30 = 2.)

Do đó: (7 over 20 = 7.3 over 20.3 = 21 over 60;11 over 30 = 11.2 over 30.2 = 22 over 60.)

(b)24 = 2^3.3;56 = 2^3.7;)

(BCNN(24;56) = 2^3.3.7 = 168.)

Thừa số phụ: (168:24 = 7;168:56 = 3)

Do đó: ( – 11 over 24 = – 11.7 over 24.7 = – 77 over 168; – 21 over 56 = – 21.3 over 56.3 = – 63 over 168.)

4198

Review Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 1 trang 31 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập